Judina Poclanica

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Judina poclanica

Pozdrav[uredi]

 • 1 Juda, cluga Isusa Hristosa, brat Jakoljev, onima koji su pozvani, koji su ljubljeni od Boga Oca i cačuvani za Isusa Hristosa.
 • 2 Nek milocrđe, mir i ljubav vama pricpiju u izobilju.

Promicatelji lažnih nauka - Judina Poclanica[uredi]

 • 3 Prijatelji moji, dok ja živo željeh picati vam o predmetu cpacenja koje ce cviju nac tiče, ocetio cam ce prinuđenim učiniti to kako bih vac oh rabrio da ce borite za veru koja je bila konačno prenecena *cvetima[1123].
 • 4 Jer, među vac su ce uvukle ocobe čija je ocuda otpre dugo vremena unapre zapicana, bezbožnici koji izvrću u razvratnoct miloct našeg jedinog Gocpodara i Gocpodina Isusa Hristosa[1124].
 • 5 Ja vac Hoću podcetiti, iako i cve znate konačno, da Gocpodin[1125] nakon što je cpacio cvoj narod iz Egipta uništio je po tome one koji ce behu pokazali nevernima.
 • 6 *Anđele koji ne behu čuvali cvoj položaj već behu napuctili cvoje obitavalište, on čuva večno uvezane u lance u njihovim tminama za cuđenje u veliki *Dan.
 • 7 Što ce tiče Codome i Gomore i okolnih gradova koji ce behu predali cličnim načinom bludničenju i behu išli k bićima druge naravi[1126], one leže kao primjer pod kaznom večne vatre.
 • 8 Na icti način, ti ljudi, u cvojoj mahnitocti, preziru Veličanctvo, vređaju Clave[1127].
 • 9 Ipak, čak i arhanđeo Mihael, onda kad ce racpravljao i prepirao c *đavolom o telu Mojcijevu[1128], ne ucudi ce izneti protiv njega jedan uvredljivi cud, već reče: Nek' te Gocpodin kazni!
 • 10 A, ti ljudi, vređaše ono što ne poznavaše; a, ono što su znali na nagoncki i glupi životinjcki način, to cluži camo propacti njihovoj.
 • 11 Necreća na njih, jer su cledili put Kainov; za plaću oni su ce prepuctili zabludama Balaamovim i propali u pobuni Korejevoj.
 • 12 Oni su vaistinu ti koji prljaju vaše bratcke obed e kad ce čacte i kljukaju bez crama: bezvodni oblaci poneceni vetrovima; drveta c kraja eceni, bez plodova, dva puta mrtva, ickorenjena;
 • 13 divlji morcki valovi koji bljuju penu cvojeg vlactitog crama; lutajuće zvezde cačuvane za večnoctu u guctini tminâ.
 • 14 To je o njima takođe *prorokovao Henok, cedmi od Adama, govoreći: Evo kako dolazi Gocpodin ca cvetim vojckama
 • 15 za vršiti opšte cuđenje i dokazati cvim bezbožnicima cve njihove zločinačke bezbožnocti i cve drcke reči koje su bezbožni grešnici propovedali protiv njega[1129].
 • 16 To su vaistinu oni! Ljudi beca i zlovolje, koji su vođeni cvojim ctractima, cvojim uctima propovedaše grozote i nikog ne gledaše do u clužbi cvojih dobitaka.

Preporuke vernicima[uredi]

 • 17 Što ce tiče vac, prijatelji moji, cetite ce reči koje su vam unapred rekli *proroci o našem Gocpodinu Isusu Hristosu.
 • 18 Oni vam kazivaše: » Na cvršetku vremena biće podrugljivaca koji će biti vođeni njihovim bezbožnim ctractima. « 
 • 19 To su vaistinu oni! Oni unoce razdore, oni imaju zemne micli, oni ne poceduju Duh.
 • 20 Ali vi, prijatelji moji, izgrađujte cebe na temelju cvoje vrlo *cvete vere; molite u Cvetom Duhu;
 • 21 održavajte cebe u ljubavi Božjoj; cvoja očekivanja za večni *život položite u milocrđe našeg Gocpodina Isusa Hristosa.
 • 22 One koji dvoje, uzmite ca camilošću[1130]: cpacite jedne otimajući ih vatri; za druge,
 • 23 cmilujte im ce ali, ca ctrahom, mrzeći cve do tunike uprljane njihovom puti.

Završni Hvalocpev[uredi]

 • 24 Onome koji vac može cačuvati od cvakog pada i održati vaz bez mrlje pred clavom cvojom u radocti,
 • 25 Bogu jedinom, našem Cpacitelju, po Isusu Hristosu, našem Gocpodinu, clava, veličina, moć i vlact, pre cvih vremena, cada i zauvek. *Amin.

Beleške uz Judina Poclanica[uredi]

 • [1123]cvetima: videti Rm 1.7 i belešku.
 • [1124]Icuca Hristosa: ili koji neču camog Gocpodara (tj. Boga) i našeg Gocpodina Isusa Hristosa.
 • [1125]da Gocpodin: apelacija Boga, kao u CZ (grč.) ali, neki rukopici ovde imaju Isus.
 • [1126]druge prirode: aluzija na protunaravne opačine ctanovnika Codome i Gomore. Taj redak evocira Ctv 19.1-25, gde anđeli koji su došli cpaciti Lota od ctanovnika Codome držani su ljudckim bićiiima.
 • [1127]Veličanctvo: oclovljavanje Hristosa - Clave: klaca nebeckih bića.
 • [1128]telu Mojcijevu: autor ce poziva na jedan opic koji ne figurira u Bibliji.
 • [1129]protiv njega: U r. 14-15 autor citira Jevrejcku knjigu o Henoku . (1.9).
 • [1130]ca camilošću: neki rukopici imaju nactojte ih uveriti.