* * * (Sobrali se dvanaese delii)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu


* * *

Sobrali se dvanaese delii,
dvanaese delii, sve dobri юnaci,
ю Stambola grada golema,
ю hladne mehane,
to piю a tova ruйno vino. 5
Naй-mlado mehandžiйče,
tova ruйno vino služeše
s čaška zlata, pozlaщena.
Щuknala e čaška pozlatena
meždu dvanaese dobri юnaci; 10
zadiralo e mlado mehandžiйče,
zadiralo čaška pozlatena...
Koй mi se kъlne u brata, u milu sestru,
я Marko, dobъr юnak -
u konя Šarkaliю, 15
u konя - kiselo meso;
i se kъlne Marko dobъr юnak
ю sablю megdanliю.
Svi dobri юnaci Marku podsmivaю,
če se kъlne Marko u konя Šarkaliю, 20
i se kъlne u sablю megdanliю:
- Ю nega e čaška pozlatena -
za tova se Marko kъlne
u konя Šarkaliю i u sablю megdanliю!
Marko mi se mnogo nažalilo, 25
izvede konя Šarkaliю,
ta pa mi Marko otide,
otide kom maйku doma,
ta pa se Marko mami provikna:
- Čueš li mene, staro maйčice! 30
Kaga mene, mamo, rodi,
zaщo me, mamo, ne porodi
я brata, mamo, da imam,
я i sestru, mamo, da imam?!
- Mama te, sine, porodila, 35
i ti, sine, imaš mlado Andreяše,
i si imaš sestru Petkanu!
Koga beše, sine, pъrviя razmirica,
tegaй su gi mali zarobili...
Da diriš, sine, brata Andreяšu, 40
da diriš u Neven grada golema;
da diriš sestru Petkanu
ю Dukata grada golema!
I ono si stegna konя Šarkaliя,
юdari mu sedlo pozlateno, 45
pa mi otide u Neven grada golema.
Ю sreču mu mlada devoйka,
a Marko si dumu produmalo:
- Deka voda za piene,
ili da ima vino za piene? 50
Ona mu duma produmala:
- Tuka vino za piene,
tuka nema voda za piene,
samo ima na edno mesto,
na edno mesto vino za piene, 55
i ono na oblog da go pieš,
a s pari nema da go kupiš!
A mi Marko pita:
- Deka e tova vino,
щo na oblog da piem? 60
A moma duma, progovori:
- Tuka ima vino za piene,
tuka ima - mlado Andreяše!
- Deka sedi mlado Andreяše?
- Razigraй konя Šarkaliя, 65
razigraй nize tevni čaršii;
deka naйdeš porta pozlatena,
tamo sedi mlado Andreяše!
Namerilo Marko porta pozlatena,
s čizma bie porta pozlatena, 70
porta mi se iz temel kruti.
Izleznalo Andreяševoto libe:
- Щo rabotiš, neznani deliйo,
ta mi bieš porti sъs čizmi,
i iz temel kruteš? 75
- Tuk li sedi mlado Andreяše?
- Tuka sedi mlado Andreяše,
ama tuka nema sega!
- Ali ima vino za piene?
- Ima vino za piene, 80
za oblog da pieš,
s pari nema da kupiš!
Izvede go na visoki čardaci,
pa iznese tova ruйno vino.
Pa si pita Marko, dobъr юnak: 85
- Ali znaeš dali ima Andreяše,
dali ima mlado Andreяše brata?
- Ima brata - Marko, dobъr юnak,
ama go ne znae!
Produmal e Marko dobъr юnak: 90
- Я sъm Marko Kralevite!
Marko i negov brat Andreяše
golema su veselba napravili;
mlado Andreяše saka
da si ide s Marko dobъr юnak, 95
da ide, maйku da vidi.
Izleznaše na pole široko,
produmalo mlado Andreяše:
- Tako m' Boga, Marko, dobъr юnak,
aйde da pravime юnački юriš - 100
da vidimo, koй e po-юnak?!
Marko mi e produmalo:
- Da pravimo dva brata юnački юriš;
koй vidi, da ni zavidi,
koй čue, če se začudi - 105
dva brata юnački юriš da pravя!
Nelo čeme nastane Dimska planina -
tamo nema voda za piene,
tamo nema vino za piene;
tri dni če hodimo i tri noči, 110
nigde senkя nema za sedene,
tamo če vidime koй e po-юnak!
Nastanaše Dimska planina,
ta si hode tri dni i tri noči;
mnogo mi se Andreяše mlado, 115
mnogo za voda dosadi;
izvadilo vlaško nožlence,
ta si konя bodeše,
ta mu krъv pieše.
Produmal e Marko dobъr юnak: 120
- Ne bodi konя hranena,
ne piй tuя konsku krъv;
nelo tuka ima dъlboka padina,
u padinutu ima hladna mehana,
i tamo ima Mara mehandžiйka, 125
tamo ima vino za piene!
Nastanaše dъlboka padina,
razsedlaše tiя dobri koni,
ta si leže Marko da pospi,
a mlado Andreяše otide na hladne mehane. 130
U mehane četires юnaci sedu;
kako uvleze mlado Andreяše,
taka mu glavu otsekoše.
Sъn sъnue Marko dobъr юnak -
izlezneše tri lюte zmie, 135
ta uhapaše mlado Andreяše!
Ka se rъšne Marko dobъr юnak,
na usta mu ogъn ferinalo,
ta otide na hladnu mehanu.
- Kamo mlado Andreяše? 140
Mara mehandžiйka dumu otgovarя:
- Tuka mlado Andreяše ne e dohodalo;
ova e godin deveta,
kako tuka ne e minulo!
Ka uvleze Marko dobъr юnak, 145
ka uvleze hladne mehane,
tamo naйde mъrtvo Andreяše!
Ta iztъrže Marko sablю megdanliю,
ta pogubi četires юnaka.
Ostanala Mara mehandžiйka; 150
on ю fati za rusu kosu:
- Če ti režvam rusu glavu,
ako ne daš mlado Andreяše!
Produmala Mara mehandžiйka:
- A počekaй, Marko, dobъr юnak, 155
da donesem živu vodu,
da poleem mlado Andreяše,
da oživee mlado Andreяše!
Ka donese Mara živu vodu,
ta mi pole mlado Andreяše, 160
ta ožive mlado Andreяše.
Tagaй Marko, dobъr юnak,
otrezalo ю glavu
i pa й prikazalo:
- Ti si mnogo юnaci zagubila, 165
sega я tebe da zagubim!
Ta osednaše oba brata,
ta osednaše tiя dobri koni,
ta otidoše maйki na dvorove.
I si vide maйkя mlada Andreяša; 170
i kako ю maйka vide,
vьednъg mu duša izpadla...Reference[uredi]

Izvor[uredi]

  • Čiprovci, Montansko (Kačanovskiй 1882, № 138); kruti - srvn. kъrti; щo rabotiš - kakvo praviš, vъršiš; юriš, srvn. юruš - nadprevara, sъstezanie; iztъrže, ot tъrgam, srvn. iztrъgvam - drъpvam, izvaždam.