Udarac na carske lađe na Blatu

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

0001 Vino piju mrki Crnogorci
0002 Na Rijeku na Crnojevića
0003 I bijelu kulu Mašovića,
0004 Prvo jeste Đoko kapetane,
0005 A do Đoka Grujičiću Joko,
0006 Dobar junak serdar Ljubotinjski,
0007 Do serdara Jovićević Niko,
0008 Od knjaževe garde stotinašu,
0009 A do Nika Mašoviću Ilo,
0010 A do Ila tri su stotinaša:
0011 Jedno jeste Đurašković Gajo,
0012 A do Gaja Petar Mašanović,
0013 A do Petra Mitar Đurišiću,
0014 A do Mitra Milošević Joko,
0015 A do Joka Markišin Stefane,
0016 Do Stefana ostali junaci.
0017 Kad se ladna napojiše vina,
0018 Ter im vino uljeze u lice,
0019 U vino se zbora zađedoše,
0020 A na’više zbore za junaštvo,
0021 Za junake mlade Crnogorce.
0022 Tader reče Đoko kapetane:
0023 "Braćo moja, Riječki junaci!
0024 "Mi sjedimo i pijemo vino
0025 "I šetamo po Rijeci ravnoj,
0026 "Al’ ne šeta nahija Katunska,
0027 "Niti pije proz mehane vino!
0028 "Jeste l’ čuli vojvodu Iliju
0029 "S pobratimom Petrovićem Lukom,
0030 "Kako dižu čete na sve strane,
0031 "Udaraju uz Hercegovinu,
0032 "Robe, pale i sijeku glave
0033 "Do Mostara grada bijeloga?
0034 "Pak ste čuli, mjesec nije dana,
0035 "Vojevodu Iva Radonjića
0036 "I vojvodu Matanović-Đura
0037 "S pobratimom Lukom Lakovićem,
0038 "Kako Jajak-pašu dočekaše
0039 "U krvave Zuvce Kruševicu,
0040 "I silnu mu vojsku isjekoše,
0041 "Jajak-pašu grdno povratiše,
0042 "U Trebinju gradu zatvoriše.
0043 "Pak ste čuli Cerović-Novicu
0044 "I serdara Jovićević-Sava,
0045 "Kojega je opravio knjaže,
0046 "Da podiže Srbe na oruže
0047 "I ostale Drobnjačke glavare,
0048 "Iz Drobnjaka išćeraše Turke,
0049 "Preko Pive vode prećeraše.
0050 "A mi niđe vojske ne kupimo,
0051 "Niti male čete podižemo,
0052 "Da mi đegođ šnjome udrarimo
0053 "I sultanu kvara učinimo,
0054 "S tijem ćemo biti prekoreni
0055 "Na Cetinju polju širokome
0056 "Od Danila Petrovića knjaza
0057 "I njegove gospode izbrane."
0058 Tadar reče Jovićević Niko:
0059 "Što nas koriš, Đoko kapetane!
0060 "Za junake Katunjane mlade,
0061 "Za ostale srpske krajičnike,
0062 "Će podižu čete na sve strane?
0063 "Ta i mi smo čete podizali,
0064 "I do Skadra grada udarali.
0065 "Svu krajinu do Skadra bijela,
0066 "I prostranu Zetu svukoliku
0067 "Bjesmo li je hašir učinjeli,
0068 "Ne smijahu Blatom prolaziti
0069 "Nit’ na Blato lovca ispanuti,
0070 "No vladici plaćahu harače,
0071 "Doklen sultan osvoji Lesandro,
0072 "Na Lesandro izveze brodove
0073 "I ostale careve đemije,
0074 "Na njima su ognjeni topovi,
0075 "A u Skadru carevi panduri,
0076 "Po trideset i četiri druga,
0077 "Zatvoriše Blato svekoliko,
0078 "Ne daju nam više četovati,
0079 "Nit’ do Skadra grada udariti,
0080 "Niti hodit Viru na pazaru.
0081 "No moj brate, Đoko kapetane!
0082 "Ti ako si junak za junaštvo,
0083 "Razvij barjak, pobij ga na lađu,
0084 "Pod njim kupi izbrane junake,
0085 "Da idemo Blatu kod Lesandra,
0086 "Da mi s našom četom udarimo
0087 "Na đemije Otmanović-cara,
0088 "Da se šnjima muški pokoljemo,
0089 "I po ravnu Blatu poćeramo.
0090 "Tu ako b’ nam Bog udijelio,
0091 "I vojnička sreća priskočila,
0092 "Da đemiju carevu otmemo,
0093 "Na đemiju topa carevoga,
0094 "Biće dosta nama i junaštva."
0095 Kad to začu Đoko kapetane,
0096 Dobar junak na noge skočio,
0097 Razvi barjak, pobi ga na lađu,
0098 Stade birat’ pod barjak junake,
0099 Doklen dvana’st lađa napunio,
0100 Pak obrnu niz Rijeku malu,
0101 Doklen Ploči kameno’zi dođe,
0102 Tu je svojom četom počinuo,
0103 Doklen mrče i počinu sunce,
0104 Tader usta Đoko kapetane,
0105 Stade svoju četu razređivat’,
0106 Kako treba šnjome udariti
0107 I po Blatu Turke poćerati.
0108 Prvo zivnu Mašovića Ila
0109 I serdara Grujičina Joka:
0110 "Evo vame treći dio vojske,
0111 "Hajte, pravo Blatom na pijeske,
0112 "Ako budu niza Blato šajke,
0113 "Vi možete šajke dočekati
0114 "I s Turcima džanak zaturiti,
0115 "Mi ćemo vi u pomoći doći.
0116 "Ti sokole, Jovićević-Niko,
0117 "Nuder uzmi bojne lađe dvije,
0118 "Pak zavezi Blatom kraj Lesandra
0119 "Ali nemoj proći polagano,
0120 "Nego prođi, da te čuju Turci,
0121 "Ako budu šajke na Lesandro,
0122 "Ter ne budu Blatom širokijem,
0123 "Za tobom će skočit’ u poćeru
0124 "Ti se, brate, nemoj uplašiti,
0125 "Nit’ s Turcima džanak zaturati,
0126 "No pobježi Blatom širokijem,
0127 "Dok izmamiš na pučinu Turke.
0128 "A ja idem s družinom ostalom
0129 "Krajem hrta kod Debele Glave,
0130 "Kako mogu četom pohitati,
0131 "Od Lesandra Blatom prekinuti
0132 "I na šajke turske udariti,
0133 "Da ne bježe šajke u Lesandro."
0134 To izreče, na noge skočio,
0135 I u crnu lađu uskočio,
0136 A za njime družina ostala.
0137 Kad izišli Blatu na širinu,
0138 Pođe Ilo sa serdarom Jokom
0139 Na pijeske Blatom širokijem,
0140 I kapetan kod Debele Glave,
0141 Sivi soko Jovićević Niko,
0142 Zaveze se Blatom kraj Lesandra,
0143 Al’ ne hoće proći polagano,
0144 Nego ide, da ga čuju Turci,
0145 Kada blizu do Lesandra dođe,
0146 Tu ga silni opaziše Turci,
0147 U đemije svoje uskočiše,
0148 Staše ćerat’ Jovićević-Nika
0149 Preko Blata Viru Crmničkome,
0150 Jer mišljahu seraklije Turci,
0151 Da su ono pazarlije mladi,
0152 Koji idu Viru na pazaru.
0153 No je vitez Jovićević Niko,
0154 On ne hoće da zametne kavgu,
0155 No izmiče Blatom širokijem,
0156 Dok umami u pučinu Turke,
0157 Tadar junak pali dževerdara,
0158 A pokliče Đoka kapetana.
0159 Tadar skoči Đojko kapetane,
0160 Na đemije carske udario,
0161 Al’ se brane careve đemije
0162 Sa živijem ognjem iz topova,
0163 A brane se šezdeset pandura,
0164 Siplju oganj na svakoju stranu,
0165 Staše srpske uzbijati lađe,
0166 A u lađe padati junaci.
0167 Tadar viknu Đoko kapetane,
0168 S druge strane Đurašković Gajo:
0169 "Krmandžije, ispravite lađe,
0170 "Na đemije Otmanović-cara,
0171 "Da ne damo tope napuniti,
0172 "Jer će naše potopiti lađe."
0173 Krmandžije lađe ispraviše,
0174 I đemiju carsku opkoliše.
0175 Ali puče puška od Turaka,
0176 I pogodi silnoga junaka
0177 Na špirunu Novićević-Nika,
0178 Pade junak u družinu mrtav.
0179 U to srpske pristupiše lađe,
0180 Za đemiju rukom prifatiše,
0181 Al’ su Turci topa napunili,
0182 A tobdžija miću pripalio,
0183 Da zapali topa ognjenoga,
0184 Da podavi lađe i junake,
0185 Al’ ne dade soko tica sivi,
0186 Po imenu Radović Ilija,
0187 No ga veslom udari od lađe,
0188 Koliko ga udri polagano,
0189 Mrtav Turčin pade u đemiju,
0190 U to skoči Markišin Stefane,
0191 On iz lađe skoči u đemiju,
0192 Krmandžiji osiječe glavu.
0193 U to, brate, ostali junaci
0194 U đemiju listom uskoičiše,
0195 Po đemiji Turke pofataše,
0196 Dvadest i pet glava okidoše,
0197 A ostali u Blato skočiše.
0198 Druga pusta careva đemija
0199 Izmače im Blatom širokijem.
0200 U to prispje Mašoviću Jolo
0201 Sa serdarom Grujičinim Jokom,
0202 Ze đemijom lađe naturiše,
0203 Na đemiju siplju oganj živi,
0204 Deset u nju pogibe Turaka,
0205 I kćahu je, brate, ufatiti,
0206 No đemija bježi put Lesandra,
0207 S Lesandra je topi obraniše
0208 I ostali carevi brodovi,
0209 Te uteče grdno i ranjeno,
0210 Da se fali skadarskom veziru,
0211 Kako Blato čuva i Lesandro
0212 Od viteza od Crnogoraca,
0213 A Srbi se natrag povratiše,
0214 I na Blato svi se prikupiše.
0215 Sade, pobre, ti sluša’ junake,
0216 Koji jesu poginuli ovđen
0217 U ovome boju kravome
0218 I jurišu na carske đemije:
0219 Pogiboše dva Jovićevića,
0220 Oba brata od oca i majke,
0221 Jovićević Niko i Periša;
0222 Pogiboše do dva Pejovića,
0223 Pejoviću Savo i Manojle,
0224 I delija Mašanović Joko;
0225 A dvanaest rana dopanulo,
0226 Ostali se zdravo povratiše,
0227 Zdravo došli na Rijeku ravnu,
0228 Na Rijeku na Crnojevića,
0229 Tu đemiju carsku izvezoše,
0230 Na đemiju topa carevoga
0231 Su dvadeset i četiri glave,
0232 Pak sve turske glave opraviše
0233 Više Spuža grada bijeloga,
0234 Na mramoru popa Radosava,
0235 Koji bješe skoro poginuo
0236 Od Spužana preko vjere tvrde,
0237 Te mu divno mramor okitiše
0238 S jabukama s turskijeh delija.