Turci i uskoci

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu


Turci i uskoci

0001 Al’ su mnoge učestale dave
0002 Od sve Bosne i Hercegovine
0003 Na tri sela od Karadaglije:
0004 Zenđil’ Struga i Karamalinsko,
0005 Iz Ljevišta mjesta ajdučkoga,
0006 U njima su stotinu uskoka,
0007 Davu čini Resulbegoviću:
0008 "Aman, pašo, Stočević-vezire!
0009 "Na uskoke na naše krvnike,
0010 "Koji nama mnogo jada daju,
0011 "Robe bule, provaljuju kule,
0012 "Vode mlade u Moraču kade,
0013 "Te za vlahe uzimaju kade.
0014 "To nemogu podnositi Turci.
0015 "Daj nam vojsku, ako Boga znadeš!
0016 "Da udrimo na uskoke šnjome,
0017 "Da ajdučko sjeme razrušimo,
0018 "Da od vraga ne ostane traga."
0019 No što reče Stočević vezire:
0020 "Nu odbi se, Trebinjski lučare!
0021 "I prijed si na vojsku hodio,
0022 "Na ukočka sela udarao,
0023 "Ti udari i ognjem opali,
0024 "Uskoci se cijeli pomami,
0025 "Pa udari niz Hercegovinu,
0026 "Robi, pali, a sijeci glave,
0027 "Te osveti jade svekolike."
0028 Tek ta Turska prekinula dava,
0029 Davu čini Bungur Sali aga,
0030 Išćera ga vezir iz divana.
0031 Nisko stoji Samil-agin Dervo (Derviš)
0032 Ema dobro gleda u vezira,
0033 Pak se Turčin primače veziru,
0034 Stade davu na uskoke gradit’:
0035 "Aman, pašo, Stočević-vezire!
0036 "Na uskoke na naše krvnike,
0037 "Koji su nam mnoge jade dali,
0038 "I baba su pogubili moga,
0039 "Moga baba Čengić-Smail-agu
0040 "U Drobnjaku u plemenu jaku,
0041 "Pos’ječe ga Aleksiću Mirko,
0042 "I ponese na Cetinju glavu,
0043 "Vlasi su se hasi učinili,
0044 "Dva čardaka nova načinili:
0045 "Jedan Mirko na Karamalinsko,
0046 "Drugi Vule na zenđilu Strugu,
0047 "Sve uz inad caru i veziru,
0048 "Kako su se hasi učinili,
0049 "Sve sijeku careve delije,
0050 "A donose glave na čardake,
0051 "I tebi su zulum učinili,
0052 "Silan pašo, na divanu tvome.
0053 "Kad opravi Memeda kaveza,
0054 "Barjaktara od svijeh kavaza,
0055 "I dade mu dvije buruntije,
0056 "Da ti nosi niz zemlju Turćiju,
0057 "Da uzima u vlaha verćiju,
0058 "Dočeka ga četa od uskoka,
0059 "A pred njima Bajagića Šundo,
0060 "Te pos’ječe Memeda kavaza,
0061 "Odnese mu i sablju i glavu
0062 "Na Cetinje mjesto glasovito.
0063 "Drugi su ti zulum učinili,
0064 "Đemije si nove načinio,
0065 "Đemidžije Turke postavio;
0066 "I tu četa od uskoka dođe,
0067 "A pred njima Pivljanine Luka,
0068 "Đemidžije isjekoše Turke.
0069 "Daj mi vojsku, ako Boga znadeš!"
0070 Kad to začu Stočević vezire,
0071 Pak se Turčin začudio davi,
0072 Pa govori Smail-agin’ sinu:
0073 "Ču li mene, pile sokolovo,
0074 "Eto tebe do dva muselima
0075 "I sve Bosne i Hercegovine,
0076 "Vojske kupi koliko ti drago,
0077 "Ajde dna njih što gođ prijed možeš.
0078 "Tek se čuvaj, moj sokole sivi,
0079 "Uskoci su krvavi junaci,
0080 "Čete vode niz Hercegovinu,
0081 "Da ti đegođ ne pripaze vojsku."
0082 Pa mu Derviš prifatio ruku.
0083 Brzo pođe Derviš iz divana,
0084 Tu naodi oba muselima,
0085 Pa im Turčin kazivaše javno:
0086 "Čuj, Turčine, Resul-begoviću!
0087 "Ajde brzo u Trebinju pođi,
0088 "Vojske kupi što god više možeš,
0089 "U Nikšiće što god brže možeš."
0090 Pa dozivlje Bungur-Sali-agu:
0091 ”Čuj, Turčine, Bungur-Sali-aga!
0092 "Ti pojaši debela gavrana,
0093 "Goni brzo Foči i Taslidži,
0094 "A kad digneš na džadi Taslidžu,
0095 "Vodi vojsku Kolašinu gradu,
0096 "Te ti digni naše krajičnike."
0097 Dan počiše kad će udariti,
0098 U subotu uoči neđelje:
0099 "Ti ćeš udrit’ na široke Luke,
0100 "Ja ću udrit’ Strugu i Malinsku,
0101 "Silni ćemo tabor učiniti
0102 "U Tušinu na Arapovište:
0103 "Tu su naša stara taborišta
0104 "Kod tankijeh kulah Cerovića,
0105 "Tu ću vlaške donositi glave,
0106 "To su naše tahindžije stare,
0107 "I kaursko robje dovoditi,
0108 "I uskočki šićar dijeliti."
0109 No ne reče Turčin: ako Bog da!
0110 Kakono mu ni pomoći neće.
0111 U tome se razdvojiše Turci,
0112 Ode svaki kupit’ svoju vojsku.
0113 Ode Derviš Gacku prostranome.
0114 Kad od Gacka pokupio vojsku,
0115 Pa je diže Nikšickome gradu.
0116 A kad dođe gradu Nikšickome,
0117 Kad evo ti od Trebinja vojska.
0118 A građani kad su razumjeli,
0119 Jedva bjehu Turci dočekali,
0120 Pa debele konje naredili,
0121 Pred Derviša Turci dolaziše:
0122 "Dolbro došlo, pile od sokola!
0123 "Da mi baba osvetimo tvoga."
0124 U tome su Turci polazili,
0125 Evo ti ih na polje Krnovsko.
0126 Tu su Turci konje razjahali,
0127 I veliki tabor učinili,
0128 Vijećaše kad će udariti.
0129 Mili Bože, na svemu ti hvala!
0130 Kolika je sila u Turaka!
0131 Ko znavaše dva sela ajdučka,
0132 Iz svoga bi srca promislio,
0133 Oće l’ oka utjecati živa,
0134 I da kaže kakono je bilo,
0135 A kamo li boja učiniti.
0136 Dok Bog dade dobra prijatelja,
0137 Koga bješe srce zaboljelo,
0138 Da ih mučke ne pokolju Turci,
0139 Pa na tajno Srbi govorahu:
0140 "Da je majka rodila junaka,
0141 "Da on noćas u uskoke pođe,
0142 "I da aber uskocima dade,
0143 "Da im nenad ne udare Turci,
0144 "Dobra ti bi zadovio dara
0145 "I od Boga i od gospodara,
0146 "I mi ćemo za mediju platit’."
0147 Tu se momak dobar naodio,
0148 Ema ljuto bješe ogolio,
0149 A Bogu se vijesrdno molio:
0150 "Ja ću kraju uskočkome poći."
0151 Harman Sava od Gorice Crne.
0152 Pa dovati tanku halamanku,
0153 Izmače se lako od Turaka.
0154 Kad se bješe lako odmaknuo,
0155 On pohita u uskoke brzo,
0156 Hodom brdom, a dolinom trkom.
0157 Brzo Harman u Bijelu siđe,
0158 A na kulu Šćepanović-Pilja.
0159 A kad bio pod tančicu kulu,
0160 Na kuli se vatra rasjajala,
0161 Kad tu sjede od Nikšića Turci
0162 Čarkadžija i uvodadžija,
0163 Pak pitaju Šćepanović-Pilja:
0164 "Rajo prava, Šćepanović-Piljo!
0165 "Da mi na njih sjutra udarimo.
0166 "Uskoci su krvavi junaci,
0167 "Pobiće nas vlasi iz koliba."
0168 Slobodi ih Šćepanović Piljo:
0169 "Ne bojte se, od Nikšića Turci,
0170 "Đegođ znate krvava junaka,
0171 "Nijednoga na katunu nema:
0172 "Nema vlaha Bajagića Šunda,
0173 "Što boljega kaurina nema;
0174 "Ni kurvića Pivljanina Luke,
0175 "Ne trepću mu od oružja ruke;
0176 "Ni Jakova Poturakovića,
0177 "Da kakav je Poturak Jakove,
0178 "Kad bi vrke objesio brke,
0179 "A na paloš naslonio ruku,
0180 "A uzeo pušku povoznika,
0181 "On bi tridest’ gonio vojnika;
0182 "Tog junaka nijednoga nema,
0183 "Lasno ćete njima udariti."
0184 Kada Harman čuo lakrdiju,
0185 Prođe Harman na Karamalinsko
0186 Bijelome Mirkovu čardaku,
0187 I kad dođe čardaku na vrata,
0188 Tada viče Aleksića Mirka.
0189 Stade Mirko čardaku na vrata,
0190 Njemu Harman dobro veče viče,
0191 Pitaju se za mir i za zdravlje,
0192 No što Harman progovara Mirku:
0193 "Bježi, Mirko, zlo mu jutro bilo!
0194 "Eto na te sve Turćije listom,
0195 "Ako li mi ne vjeruješ, Mirko,
0196 "Evo viđi džebanu vezirsku,
0197 "Kojuno su dijelili Turci,
0198 "I s kojom će na uskoke poći."
0199 A kad viđe Aleksiću Mirko,
0200 Đe će njemu udariti vojska,
0201 On podviknu braću Mališane:
0202 "Ajte, braćo, noću da bježimo,
0203 "Evo na nas sila od Turaka."
0204 A kad čuše Malinski uskoci,
0205 Iz torina izjaviše ovce,
0206 A nevjeste đecu povedoše.
0207 Leden snijeg zemlju pritisnuo,
0208 Stoji piska đece ludaije,
0209 Žalost bješe, do neba se čuje,
0210 Odbježaše zelenu Javorju.
0211 Oni viču Brđanina Vula:
0212 "Bježi, jadan Vule, da bježimo,
0213 "Evo na nas sve sile careve."
0214 Vule viče popa Milovana:
0215 "Bježi, jadan pope, da bježimo."
0216 A veli mu pope Milovane:
0217 "Ne bjež’ tako, Brđanine Vule,
0218 "A da što si čardak načinio,
0219 "Da ga sama zapaljuju Turci.
0220 "Sve bježasmo, ništa ne dobismo.
0221 "Jutros dajbud’ pobjegnuti neću,
0222 "Da bi znao đe ću poginuti."
0223 Pa doleće pred svoju kolibu,
0224 Iz torina izjavljuje ovce,
0225 Dojavi ih pope do čardaka.
0226 Pa uljeze pope u čardaku
0227 Su četiri brata Popovića,
0228 Osta čardak na Karamalinsku,
0229 Da ga sama zapaljuju Turci.
0230 Stadoše se koriti junaci,
0231 Da učine boja iz čardaka.
0232 Tada pođe nekoliko druga,
0233 A pred njima dvije seratlije,
0234 Prvo Leka iz Gacka pitoma,
0235 A za njime Turović Matija,
0236 A za njima izbrani junaci
0237 Sedam osam jedan za drugijem,
0238 Pohitaše bijelu čardaku,
0239 Oni žele zametnuti kavgu.
0240 Kad dođoše momci u čardaku,
0241 Kroz prozore puškarice grade,
0242 Da se bolje tvrde za junaštvo.
0243 U planinu isturiše stražu,
0244 Mlado momče Savu Lakovića.
0245 A kad Sava opazio vojsku,
0246 Brzo Sava u čardaku dođe,
0247 Te on svoju svobodi družinu:
0248 "Ne bojte se, moji sokolovi!
0249 "Jer je turska izmetena vojska,
0250 "Jutros ćemo dobiti junaštvo."
0251 Jedan drugom slobodu davaše:
0252 "Nemojte se koji prepanuti,
0253 "Al’ daleko pušku izmetnuti,
0254 "Dok ne dođu Turci do čardaka,
0255 "Da na prazno puške ne padaju."
0256 U to vojska na Kravicu dođe,
0257 Stadoše se razdvajati Turci:
0258 Uze Derviš polovinu vojske,
0259 Pa on pođe na Karamalinsko
0260 A na Mirka, očina krvnika;
0261 A Mušović polovinu vojske,
0262 Pa on ode Strugu zenđilome,
0263 Te udari Vulovu čardaku.
0264 U to Derviš na Malinsko dođe,
0265 Pa kroz vojsku konja nagonjaše,
0266 "I ovako Turčin govoraše:
0267 "Ko je junak od moje ordije,
0268 "Da zapali Mirkova čardaka,
0269 "Al’ ugrabit’ s Aleksića glavu,
0270 "Evo dara tri oke dukata
0271 "I mojega hata najboljega."
0272 Tu se mnogi sutekoše Turci,
0273 Da zapale Mirkova čardaka,
0274 Al’ ugrabe s Aleksića glavu.
0275 Otolen su polazili Turci.
0276 Kad s’ čardaku primakoše blizu,
0277 Dok ispade tursko momče mlado,
0278 Kojeno se zahvalilo bilo,
0279 Da će uzet’ Aleksića glavu,
0280 Al’ zapalit’ bijela čardaka,
0281 Pak naćera konja na čardaku.
0282 Viđoše ga iz čardaka momci,
0283 Ne mogoše srcu odoljeti.
0284 Doklen dođe do čardaka blizu,
0285 Dok pukoše tri puške junačke,
0286 Pogodiše na konju Turčina,
0287 I s grdnom ga ranom sastaviše,
0288 No ga dobar dorat unosaše.
0289 Kad unese njega u ordiju,
0290 Kad viđoše ojađeli Turci,
0291 Đe se biju iz čardaka momci,
0292 Svaki sebe meteriza gradi,
0293 Pak se ognjem biju iz pušaka,
0294 U Turaka puške arčalije,
0295 A u njima ljute sindžirlije,
0296 Pa u čardak oganj obarahu,
0297 Od čardaka ćepanice skaču,
0298 A po njemu razgonjahu stražu.
0299 Al’ se lako uskoci ne dadu.
0300 Odmiču se Turci od čardaka,
0301 Dok na Vula Turci udariše,
0302 I tu puče puška iz čardaka.
0303 Te obrani serašćera vojsci,
0304 Ranjena ga raja dovatila,
0305 Te ga nose u tursku ordiju.
0306 Ode jeka na četiri strane.
0307 To začuo Begane serdare,
0308 Đe udriše na uskoke Turci,
0309 Pa dovatiaračli šejšanu,
0310 A za njima braća Trebješani,
0311 Dokle Strugu zenđilome do’še,
0312 Pa s Turcima zametnuo kavgu.
0313 Odoše se Turci izmicati,
0314 Za njima se serdar primicati.
0315 A tu Turci ostaviše druga
0316 Od Turaka Nenezića Vuka,
0317 Pak u Turke udari neruka.
0318 Odmakli se Turca od čardaka,
0319 Čardaku se otvoriše vrata,
0320 A izleće seratlija mlada,
0321 A na ime pope Milovane,
0322 Gola nosi u rukama noža.
0323 A kakav je pope Milovane!
0324 No ti pope o duši ne radi,
0325 Nego kavgu u krajini traži,
0326 Ne bi li se u njoj namjerio,
0327 Ne bi l’ ltursku glavu ugrabio.
0328 Kako trči, ovako govori:
0329 "A juriš’te, braćo moja draga,
0330 "Ko bi danas na smrt pomislio,
0331 "Da od njega ne ostane traga!
0332 "Koga danas suđen danak nađe,
0333 "Oni, braćo, umirati neće."
0334 Otolen su potrčali momci,
0335 A pred njima pojađeli Turci.
0336 Dok odoše ispadat’ konjici,
0337 Kao junak Vujačić Stevane,
0338 Pa u Turke konja ugonjaše,
0339 Te razgonja na buljuke Turke.
0340 Kako su se prepanuli Turci,
0341 Turcima se bješe učinjelo
0342 Tri su glave na konju vitezu,
0343 A tri glave na dobru junaku.
0344 Otolen su Turci pobjegnuli,
0345 Dobježaše Mirkovu čardaku.
0346 Onda obje pobjegoše vojske.
0347 Tadar Derviš konja nagonjaše,
0348 I poteže sablju od megdana,
0349 Da ustavi da se biju Turci.
0350 Na nj’ga Turci druge povadiše,
0351 Da bi bolje Turci pobjegnuli.
0352 Od čardaka odmakoše Turci,
0353 Iz čardaka ispadoše momci,
0354 Pa u Turke juriš učiniše.
0355 Mili Bože, na svemu ti vala!
0356 Da je kome stati te gledati,
0357 Šta se čini po Karamalinskom
0358 Od nesretnje Derviševe vojske!
0359 Koliko je sile i ordije,
0360 Samo serdar su pedeset druga!
0361 Ala banda velika je kavga,
0362 Nož sijeva, krv se prolijeva.
0363 Što uskoci razgonjahu Turke!
0364 Kao junak pope Milovane,
0365 On uleće u tursku ordiju,
0366 Pa on silne Turke razgonjaše,
0367 I on žive fataše vojnike.
0368 Rišćani se krstom prekrstiše,
0369 No mnogoga pope prolazaše,
0370 Tek mu uzmi svijetlo oružje,
0371 I pristiže Džaferović-Muja,
0372 Pak ga pope ufatio živa,
0373 Po turskom ga pozna odijelu,
0374 Te mu živu odas’ječe glavu,
0375 Serdar dođe Laktu kamenome,
0376 Nađe brata mrtva Radovana,
0377 Tu se bješe mrtav izvrnuo.
0378 Na nj se serdar nije ni svrnuo,
0379 Do protrča dolu Bjeloševu,
0380 I tu stiže tursko momče mlado,
0381 Te Turčinu posiječe glavu.
0382 Od bijela Mirkova čardaka
0383 Do široka Dola Bjeloševa,
0384 Tu pedeset odsjekoše glava,
0385 Ranjeniku ni esapa nema.
0386 Neka mladi prolijeću momci,
0387 I kidaju od Turaka glave.
0388 Nego Kruna, Lakovića majka,
0389 Đe ufati do tri Jerkovića,
0390 Pa im skide đuzel-odijelo,
0391 Te oružje uskocima dava.
0392 U tome su boja razdvojili,
0393 Odoše se vrtati junaci
0394 Bijelomu Mirkovu čardaku,
0395 Donositi od Turaka glave.
0396 Ali Save Lakovića nema.
0397 Docno Sava Lakoviću dođe,
0398 I donese od Turčina glavu.
0399 Otolen se digoše junaci
0400 Na Cetinje Petrović-vladici,
0401 Mrtve turske poniješe glave.
0402 Vladika ih dobro darovaše,
0403 Dade svakom vojničke medalje.
0404 Jer ko nije zadobio glavu
0405 Iz srca je pomislio svoga,
0406 Ako boja bide i junaštva,
0407 Goli glavu posijeći neću,
0408 Al’ zaisto svoju izgubiti.
0409 Divno ti je dobiti junaštvo,
0410 E je ono i slava i dika.Izvor[uredi]

Srpske narodne pjesme 1 - 9, skupio ih Vuk Stef. Karadžić, državno izdanje. Pjesme junačke novijih vremena o vojevanju za slobodu i o vojevanju Crnogoraca, knjiga osma, Beograd, 1900.