Sporazum o specijalnim paralelnim odnosima između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srpske (1997)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Sporazum o specijalnim paralelnim odnosima između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srpske  (1997) 


SPORAZUM O SPECIJALNIM PARALELNIM ODNOSIMA IZMEĐU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I REPUBLIKE SRPSKE

Zaključen između Savezne Republike Jugoslavije, s jedne strane i Republike Srpske, s druge strane, u Beogradu, 28. februara 1997. godine.

Savezna Republika Jugoslavija i Republika Srpska,

Vođena principima Dejtonsko-Pariskog sporazuma o miru u Bosni i Hercegovini, principima i ciljevima Povelje Ujedinjenih nacija i Pariske povelje,

Rukovodeći se vekovnim interesima srpskog naroda da se razvija u miru, stabilnosti, razumevanju i ravnopravnosti sa drugim narodima regiona i Evrope, čvrsto opredeljeni da ojačaju međusobne veze i unapređuju demokratiju, mir, slobodu i poštovanje ljudskih prava i sloboda,

Rešeni da doprinose razumevanju među narodima i dobrosusedstvu u regionu, ubeđeni da su u tu svrhu potrebni i kontinuirani napori kako bi unapredili vladavinu zakona i međusobnu saradnju,

Sporazumele su se u sledećem:

Član 1.

Savezna Republika Jugoslavija i Republika Srpska (u daljem tekstu: Strane), potvrđuju svoju odlučnost da unapređuju svoje odnose na osnovama prijateljstva, poverenja, saradnje i poštovanja obostranih interesa, a u skladu sa principima nezavisnosti, nemešanja u unutrašnje stvari, ravnopravnosti i poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Član 2.

Stane potvrđuju svoje protivljenje korišćenju ili pretnji upotrebe sile u međunarodnim odnosima i njihovu čvrstu podršku rešavanju međunarodnih sukoba i sporova miroljubivim sredstvima.

U svojim ukupnim odnosima i saradnji, Strane će se rukovoditi ciljevima mira, stabilnosti i napretka za sve narode i države na osnovama ravnopravnosti, demokratije i tržišne ekonomije.

Član 3.

Strane će razvijanjem svojih odnosa doprinositi širenju međunarodne saradnje i razumevanja, i ulagaće zajedničke napore u cilju jačanja uloge Ujedinjenih nacija u očuvanju međunarodnog mira i bezbednosti.

Član 4.

Strane potvrđuju svoju punu privrženost i poštovanje međunarodnih standarda i obaveza u domenu ljudskih prava i osnovnih sloboda, i spremne su da sarađuju u rešavanju međunarodnih humanitarnih problema.

Član 5.

Uspostavlja se Savet za saradnju (u daljem tekstu:Savet).

Predsednik Saveta je predsednik Savezne Republike Jugoslavije, a potpredsednik Saveta je predsednik iz Republike Srpske u Predsedništvu Bosne i Hercegovine.

Savet ima 7 članova, od kojih 3 člana imenuje predsednika, a 2 potpredsednik Saveta.

Član 6.

Savet će se baviti podsticanjem, planiranjem i usklađivanjem svestrane saradnje, naročito u oblasti:
— uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa;
— kulture, obrazovanja, nauke, tehnologije, informisanja, sporta i drugih oblasti ljudskog stvaralaštva;
— privrednog razvoja i progresivnog povezivanja u proizvodnji, prometu, energetici, infrastrukturi, finansijama sa ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta;
— ekonomske obnove, rekonstrukcije i razvija;
— transporta, saobraćaja i komunikacija;
— proizvodnje, eksploatacije i prenosa energije;
— turizma i zaštite okoline;
— socijalne politike, zdravstvene zaštite;
— sprečavanja elementarnih nepogoda i otklanjanje poslednica;
— saradnje nevladinih organizacija;
— migracije, imigracije i azila;
— borbe protiv terorizma, nezakonite trgovine drogom, šverca oružja, pranja novca, ugrožavanja civilnog vazduhoplovstva i svih drugih vidova organizovanog kriminala;
— regionalne bezbednosti;
— režima prelaženja državne granice;
— državljanstva;
— usklađivanje spoljne politike i nastupa prema trećim zemljama i međunarodnim organizacijama;
— usklađivanje zakonskih i drugih propisa, pružanje pravne pomoći;
— rešavanje pitanja sukcesije bivše SFRJ;
— u drugim oblastima od zajedničkog interesa za Strane.

Radi efikasnijeg ostvarivanja saradnje u navedenim oblastima, ciljeva i odredbi ovog sporazuma, Strane mogu zaključivati posebne sporazume.

Član 7.

Savet će se sastajati prema potrebni, a najmanje jednom u tri meseca. Inicijative, preporuke i zaključe Saveta, Vlade Strana dužne su da razmotre u roku od petnaest dana.

U slučajevima koji predstavljaju pretnju ili ugrožavanje međunarodnog mira i bezbednosti, Savet se obavezno sastaje.

Savet, po potrebi, može formirati radna tela za pojedine zadatke, ili oblasti saradnje.

Član 8.

Strane će, što je pre moguće, pristupiti aktivnostima na uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa radi prosperiteta svog naroda i građana i obezbeđivanja stabilnosti uslova razvoja, vodeći računa o suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije.

Član 9.

Strane neće dozvoliti korišćenje njihove teritorije za agresiju koja bi bila usmerena protiv druge Strane.

Strane se obavezuju da neće pružati nikakvu vojnu ili koju drugu pomoć agresoru ili agresorima, u slučaju da je jedna od Strana izložena oružanom napadu od treće strane ili strana.

U slučaju takvog napada, Strane će, sa ciljem zaustavljanja agresije i eliminisanja njenih posledica, uložiti sve napore u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija i iskoristiti mogućnost koje im pružaju UN i druge međunarodne organizacije i aranžmani.

Uslove i modalitete saradnje u oblasti regionalne bezbednosti Strane će bliže regulisati posebnim sporazumom.

Član 10.

Strane će posebno podsticati zajednička ulaganja u privredi, transfer tehnologija, povezivanje infrastruktura, zajednički nastup na trećim tržištima i u tu svrhu će stvarati odgovarajuće uslove propisima, ekonomskom politikom, standardizacijom i međusobnim ugovornim odnosima.

Član 11.

Radi unapređenja privredne saradnje, Strane će uspostavljati zajedničku međuvladinu komisiju.

Član 12.

Strane su privržene principu slobodnog kretanja ljudi, roba, kapitala, kulturnih, informativnih i drugih vrednosti.

Građani Strana prelaziće granicu bez viza i taksa. Carinski organi će sarađivati na olakšavanju prekograničnog kretanja roba, kao i na suzbijanju carinskih prekršaja.

Član 13.

Strane će unapređivati razvoj kontakata i saradnje između svojih parlamenata, kao i regionalnih i lokalnih organa i institucija.

Takođe će ohrabrivati saradnju između omladinskih organizacija, sindikata, obrazovnih, sportskih institucija, stručnih, humanitarnih i drugih društvenih organizacija.

Član 14.

Ovaj sporazum je predmet ratifikacije Savezne skupštine Savezne Republike Jugoslavije i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, shodno njihovim ustavnim propisima.

U potvrdu ovog, dole potpisani su potpisali i pečatima potvrdili ovaj sporazum sačinjen u 3 istovetna primerka, u Beogradu, dana 28. februara 1997. godine.

Za Saveznu Republiku
Jugoslaviju,
Zoran Lilić, s. r.

Za Republiku Srpsku,
Momčilo Krajišnik, s. r.