Spisak žrtava masakra u Vraniću kod Beograda 20./21.12.1943.

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu
1. ime, očevo ime i prezime starost
1. PANTIĆ Jovana JOKSIM 87
2. PANTIĆ Joksima STEVAN 60
3. PANTIĆ Stevana MILEVA 58
4. PANTIĆ Stevana DRAGOMIR 22
5. PANTIĆ Dragomira MILOJKA 20
6. PANTIĆ Dragomira LjUBOMIR 1
7. PANTIĆ Milijana VIDOSAVA 16
8. PANTIĆ Jovana MILENA 30
9. PANTIĆ Jovana BRANISLAV 10
10. PANTIĆ Jovana SAVETOMIR 7
11. ĐORIĆ Dragomira JELENA 65
12. ĐORIĆ Dragomira MILORAD 36
13. ĐORIĆ Milorada STAMENA 36
14. ĐORIĆ Milorada DRAGOLjUB 15
15. ĐORIĆ Dušana ŽIVKA 30
16. ĐORIĆ Dušana TOMISLAV 10
17. ĐORIĆ Milisava IVKA 30
18. ILIĆ Jovice MILIVOJE 55
19. ILIĆ Milivoja DARINKA 55
20. ILIĆ Milivoja MIHAILO 33
21. ILIĆ Mihaila MILKA 30
22. ILIĆ Mihaila KATARINA 5 meseci
23. ILIĆ Milivoja SVETOZAR 20
24. ILIĆ Milivoja NADEŽDA 18
25. RADOSAVLjEVIĆ Milovana MARKO 48
26. RADOSAVLjEVIĆ Marka DRAGA 49
27. RADOSAVLjEVIĆ Marka JOVAN 16
28. RADOSAVLjEVIĆ Marka JOVANKA 16
29. RADOSAVLjEVIĆ Marka MILAN 14
30. MATIĆ Radoja PETAR 56
31. MATIĆ Petra MARICA 56
32. MATIĆ Petra ŽIVKO 29
33. MATIĆ Petra KATARINA 20
34. MATIĆ Petra ANĐELIJA 18
35. MITROVIĆ Vladimira MARKO 35
36. MITROVIĆ Marka DARINKA 35
37. MITROVIĆ Marka DIKOSAVA 16
38. MITROVIĆ Marka MILAN 11
39. MITROVIĆ Marka SLAVOLjUB 9
40. POPOVIĆ Stevana BLAGOJE 55
41. POPOVIĆ Blagoja DARINKA 55
42. POPOVIĆ Velisava DARINKA 33
43. POPOVIĆ Velisava BRANISLAV 14
44. POPOVIĆ Velisava JULIJANA 12
45. SAVIĆ Marka ANĐELIJA 58
46. SAVIĆ Marka MIRKO 32
47. SAVIĆ Mirka RADMILA 22
48. SAVIĆ Marka KATA 35
49. ĐOINČEVIĆ Blagoja MILIVOJE 63
50. ĐOINČEVIĆ Milivoja TOMANIJA 63
51. ĐOINČEVIĆ Živote SMILjKA 80
52. ĐOINČEVIĆ Nenada ŽIVKO 23
53. ĐOINČEVIĆ Nenada MILORAD 20
54. ĐOINČEVIĆ Nenada STANIJA 17
55. STEPANOVIĆ Ljubomira ANKA 56
56. STEPANOVIĆ Ljubomira SELIMIR 36
57. STEPANOVIĆ Selimira MILENA 30
58. ĐORIĆ Čedomira IVAN  
59. ĐORIĆ Mirka OLGA  
60. TODOROVIĆ Marka JELENA 75
61. TODOROVIĆ Marka MIODRAG 39
62. TODOROVIĆ Miodraga MILjANA 37
63. TODOROVIĆ Spasoja JELENA 67
64. TODOROVIĆ Spasoja MIODRAG 49
65. TODOROVIĆ Miodraga STANA 45
66. ĐOINČEVIĆ Milana ŽIVOTA  
67. JOKSIĆ Tihomira BOŠKO  
68. JOKSIĆ Milana BOŽIDAR  
69. KOJIĆ Nikole MILIVOJE  
70. POPOVIĆ Svetozara RADIVOJE  
71. TODOROVIĆ Jovice MIRKO  
72. ŠIMUNOVIĆ ANDREJA