Rade od Sokola i Ašin-beg

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu

0001 Vino piju do tri pobratima
0002 U planini pod jelom zelenom:
0003 Jedno bješe od Sokola Rade,
0004 Drugo pobro Sava od Posavlja,
0005 Treće Pavle od Srijema ravna;
0006 Šnjima pije devedeset druga.
0007 Dok se rujna napojiše vina,
0008 Ali veli od Sokola Rade:
0009 „Čujete l’ me, do dva pobratima!
0010 „Ljeto prođe, grozna zima dođe,
0011 „List opade, a gora ostade,
0012 „Po gori se hoditi ne može;
0013 „Đe će koji zimovati zimu?
0014 .Kod kaka li glavna prijatelja?”
0015 Al’ mu veli od Srijema Pavle:
0016 „Pobratime, od Sokola Pavle!
0017 „Ja ću, brate, zimovati zimu
0018 „U Irigu gradu bijelome
0019 „Kod mog brata Draška kapetana;
0020 „Jer sam sedam zimovao zima,
0021 „I ovu ću zimu prezimiti;
0022 „Sa mnom hoće šeset mojih druga.”
0023 Veli Sava od ravna Posavlja:
0024 „Ev’ ću i ja zimovati zimu
0025 „U Posavlju kod baba mojega,
0026 „U njegovu duboku podrumu;
0027 „Sa mnom hoće tridest mojih druga;
0028 „No ti, pobro, od Sokola Rade!
0029 „Đe ćeš, brate, zimovati zimu?
0030 „Imaš koga od roda svojega?”
0031 Veli Rade od Sokola grada:
0032 „Čuste li me, do dva pobratima!
0033 „Evo nemam nikoga od roda,
0034 „No jednoga Bogom pobratima,
0035 „U Sokolu bega Ašin-bega,
0036 „Kod njega sam, braćo, zimovao
0037 „Devet zima u devet godina,
0038 „I desetu hoću zimovati;
0039 „No čujete l’, do dva pobratima!
0040 „Kade, braćo, grozna zima proođe,
0041 „Zima prođe, Đurđev danak dođe,
0042 „Te se gora preođene listom,
0043 „A zemljica travom i cvijetom,
0044 „I zapoje tica ševrljuga
0045 „U pitomoj pokraj Save drači,
0046 „A čuje se na planini vuče
0047 „Opet, braćo, da se sastanemo,
0048 „Đe ćemo se danas rastanuti:
0049 „Tko ne dođe, braćo, na ročište,
0050 „Čekajte ga za neđelju dana;
0051 „Koga ne bi za neđelju dana,
0052 „Čekajte ga za petnaest ravno;
0053 „Tko ne dođe za petnaest dana,
0054 „Tražite ga, braćo, na zimovnik.”
0055 To rekoše, na noge skočiše,
0056 U b’jela se lica izljubiše,
0057 Dževerdane uške zagrliše,
0058 Ode svaki svome vilajetu:
0059 Ode Pavle ka Irigu gradu,
0060 Šnjime ode šezdeset hajduka;
0061 Sava ode ka ravnu Posavlju,
0062 Šnjime ode trideset hajduka;
0063 Rade ode ka Sokolu gradu,
0064 Po akšamu u Sokola dođe
0065 Na avliju bega Ašin-bega;
0066 Kucnu Rade halkom na vratima,
0067 Bego bješe na bijeloj kuli
0068 Sa kadunom leg’o u dušeke,
0069 No kaduna bega probudila,
0070 „Gospodaru, bego Ašin-bego!
0071 „Neko kuca halkom na vratima,
0072 „Baš ka’ da je ruka od hajduka,
0073 „Od hajduka, tvoga pobratima,
0074 „Pobratima, od Sokola Rada.”
0075 Bego skoči na noge lagane,
0076 Te na kuli otvorio vrata,
0077 Pa se skide niz bijelu kulu,
0078 Te avliji otvorio vrata,
0079 Srete Turčin Bogom pobratima,
0080 U b’jela se izljubiše lica,
0081 Pa za lako upitaše zdravlje,
0082 I odoše na bijelu kulu;
0083 I kaduna Rada susretnula,
0084 Poljubi ga u bijelu ruku,
0085 I privati laka dževerdana,
0086 Rade sjede na meke dušeke,
0087 A kaduna donese večeru.
0088 Ode hajduk večer’ večerati,
0089 Uz večeru ladno piti vino;
0090 Dok se malo vinom napojio,
0091 Pa se ode hajduk raspasivat’:
0092 Ev’ otpasa tri ćemera zlata,
0093 U svakome po trista dukata,
0094 Dva pokloni Bogom pobratimu:
0095 „Naj to tebe, Bogom pobratime!
0096 „Što ćeš mene zimus izraniti.”
0097 Treći sebi pod uzglavlje baci,
0098 Pa se rukom u dolamu maši,
0099 Te izvadi tri niza dukata,
0100 Pokloni ih Ašinbegovici:
0101 „Naj to tebe, moja mila snaho!
0102 „Odavno ti dohodio nisam,
0103 „Ni ponuda kakih donosio.”
0104 I dade joj mrežu od bisera:
0105 „Naj to tebe, moja mila snaho!
0106 „Što ćeš mene zimus poslužiti
0107 „I oprati tanke preoblake.”
0108 Pa dolamu pod uzglavlje baci,
0109 I ostavi dva mača zelena,
0110 Oba Rade pokraj sebe baci.
0111 Hajduk bješe trudan i umoran:
0112 Zaspa Rade, kao jagnje mlado,
0113 Pokraj njega bego Ašin-bego.
0114 No kaduna bega probudila,
0115 Pa je njemu mlada govorila:
0116 „Gospodaru, bego Ašin-bego!
0117 „Slušaj dobro, što ću govoriti:
0118 „Sutra će te prekoriti Turci,
0119 „Za što raniš iz gore hajduka;
0120 „No pogubi pobratima tvoga.”
0121 Prevari se bego Ašin-bego,
0122 Te Radova mača dovatio,
0123 Njime zakla Bogom pobratima,
0124 Zaboravi Turčin izvaditi
0125 Ispod glave toke i dolamu;
0126 Pa on uze od Sokola Rada,
0127 Te ga baci niz bijelu kulu,
0128 Nek ga jedu orli i gavrani.
0129 Tako stade, ne bilo za dugo,
0130 Zima prođe, a proljeće dođe,
0131 Te se gora preođede listom,
0132 Crna zemlja travom i cvijetom,
0133 A propoja tica ševrljuga
0134 U pitomoj pokraj Save drači;
0135 Vuče viknu u kršnu Pocerju;
0136 Hajduci se gore dovatiše
0137 I dođoše gori na ročište:
0138 Prvi dođe od Srijema Pavle,
0139 Drugi dođe Sava od Posavlja,
0140 I sa njima devedeset druga;
0141 Ali nema od Sokola Rada;
0142 Čekaše ga za petnaest dana,
0143 Pa s’ odatle skupa podigoše,
0144 Te odoše ka Sokolu gradu
0145 Na avliju bega Ašin-bega.
0146 Pavle kucnu halkom na vratima,
0147 Bego bješe na bijeloj kuli,
0148 Sa kadunom večer’ večeraše;
0149 No kaduna begu govorila:
0150 „Neko kuca halkom na vratima,
0151 „No se siđi niz bijelu kulu,
0152 „Te otvori na avliji vrata.”
0153 Bego ode niz bijelu kulu,
0154 Te avlijnska otvorio vrata;
0155 No se vrlo bego uplašio,
0156 Kad ugleda dvije harambaše
0157 I sa njima devedeset druga,
0158 Pa pobježe uz bijelu kulu,
0159 No mu Pavle ne dade bjegati,
0160 U po kule njega uvatio,
0161 Pa ga pita od Srijema Pavle,
0162 „Što li si se, bego, uplašio?
0163 „Ta ev’ mi smo Radova družina,
0164 „Pa smo došli da se sastanemo;
0165 „No vodi nas od Sokola Radu.”
0166 Ali veli bego Ašin-bego:
0167 „Ta Boga mi, dvije harambaše!
0168 „Davno je se Rade prestavio,
0169 „O Savinu usred zime danu,
0170 „Ja sam onda Rada ukopao,
0171 „I njegovo potrošio blago
0172 „Dijeleći kljastu i slijepu.”
0173 Veli Sava od ravna Posavlja:
0174 „Ako si mu poharčio blago,
0175 „A kamo mu toke i dolama,
0176 „I Radova dva mača zelena?”
0177 Pa potrže trostruku kandžiju,
0178 Ode biti mladu begovicu;
0179 N okad bulu doboljelo b’ješe,
0180 Na čardaku otvorila vrata,
0181 Te iznese ruho i oružje;
0182 Kad hajduci viđeše dolamu,
0183 Ja kako je krvlju pokapana,
0184 Uvatiše bega Ašin-bega,
0185 Svedoše ga niz bijelu kulu
0186 U avliju među mlogo društvo,
0187 Pa g’ odoše sabljam’ dijeliti,
0188 Isjekoše bega na komade
0189 Osvetiše Bogom pobratima,
0190 I begovu kulu poharaše,
0191 Pa odoše zdravo i veselo.

Izbor[uredi]

  • Sabrana dela Vuka Karadžića, Srpske narodne pjesme, izdanje o stogodišnjici smrti Vuka Stefanovića Karadžića 1864-1964 i dvestogodišnjici njegova rođenja 1787-1987, Prosveta. Pjesme junačke srednjijeh vremena, knjiga treća 1846, Beograd, 1988., str. 259-263.