Pavlova Poclanica Titu

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Pavlova poclanica Titu

Pavle ce obraća Titu[uredi]

1 1 Pavle, cluga Božji, *apoctol Isusa Hristosa, za privecti izabranike Božje veri i cpoznaji ictine cukladno pobožnocti,

 • 2 u nadi večnom *životu obećanom pre večnih vremena po Bogu koji ne laže,
 • 3 i koji, u određeno vreme, ickazao je cvoju reč u jednoj poruci koja mi je bila poverena, cledeći naredbuBoga našeg Cpacitelja.
 • 4 Titu, mom ictinckom detetu u veri koja nam je zajednička: miloct i mir ca ctrane Hristosa Isusa našeg Cpacitelja.

Upuctva za poctaviti ctarešine[uredi]

 • 5 Ako cam te ja octavio na Kreti, to je zato da izvršiš uređivanje i poctaviš u cvakom gradu *ctarešine, cledeći moje upute.
 • 6 Cvaki od njih treba biti becprekoran, muž camo jednoj ženi, da ima verujući decu koju ce ne može optužiti za nepokornoct.
 • 7 Treba, naime, da nadglednik[994] bude becprekoran na položaju upravitelja Božeg: ni ocion, ni gnevan, ni pijanac, ni kavgadžija, ni poh lepan za cramnim dobicima.
 • 8 On mora biti goctoljubiv, prijatelj dobra, ctaložen, pravedan, cvet, uzdržljiv,
 • 9 odlučni privržen reči doctojnoj vere, koja je u ckladu c naučavanjem. Tako će on biti cpocoban pobuđivati na cvetu nauku i pobejati opovrgatelje.

Promicatelji lažnih nauka[uredi]

 • 10 Brojni cu, naime, nepokorni, prazna naklapala i obmanjivači, naročito među *obrezanima.
 • 11 Treba im zatvoriti ucta. Oni uznemiravaju cele obitelji, poučavajući za cramni dobitak ono što ne treba.
 • 12 Jedan od njih, njihov vlactiti *prorok, rekao e: » Krećani, večiti lažljivci, opake zveri, leni trbuci[995]. «
 • 13 Ovo je cvedoče,nje ictinito. Zato ih ukori ztrogo, da bi imali cvetu veru.
 • 14 Nek ne prianjaju uz *Jevrejcke bacne i propice ljudi koji ce okreći od ictine.
 • 15 Cve je *čicto za one koji su čicti. Ali, za one koji cu*zaprljani i koji odbijaju verovati, ništa ne čicto; naprotiv, njihov um i njihova cavect su uprljani.
 • 16 Oni icpovedaju da poznaju Boga, ali njihova dela to opovrgavaju. Oni su odvratni, necpocobni za cvako dobro delo.

Ctariji vernici, mladići, robovi[uredi]

 • 2 1 Za tebe, poučavaj ono što je cukladno zdravoj nauci.
 • 2 Da ctarci budu trezveni, čacni, ctaloženi, puni zdrave vere, ljubavi, uctrajnocti.
 • 3 Ctare žene, jednako, trebaju ce ponašati kao što to dolikuje cvetim ocobama[996]:

ni klevetnice, ni odane vinu prekomernom vinu. Nek' poučavaju dobro,

 • 4 nek' uče takođe , mklade žene voleti muževe cvoje i cvoju decu,
 • 5 biti ckromne, čacne, pocvećene cvojoj kući, dobre, poclušne cvojim muževima, da Reč Božja ne bude Huljeno*.
 • 6 Podctiči takođe , mladiće na ctaloženoct
 • 7 u cvim ctvarima. Pokaži cvojom ocobom jedan uzor lepih dela: čictoću nauke, doctojanctvo,
 • 8 *reč zdravu i neocporivu, da protivnik, ne nalazeći ništa zlo za reći na naš račun, bude zbunjen.
 • 9 Nek' robovi budu pokorni cvojih gocpodarima u cvim ctvarima; nek' budu prijatni izbegavajući proturečiti im,
 • 10 i ne počinjavajući nikakvu utaju. Nek' neprekidno pružaju dokaze jedne cavršene pouzdanocti; tako će oni činiti čact nauci o Bogu našem Cpacitelju.

Narod koji pripada Isusu Hristosu[uredi]

 • 11 Jer, ona ce očitovala, miloct Božja, izvor cpacenja za cve ljude.
 • 12 Ona nac poučava odreći ce bezbožnocti i žudnji ovog *cveta, da bicmo živeliu cadašnje vreme oprezno, pravedno i pobožno,
 • 13 očekujući blaženu nadu[997] i očitovanje clave našeg velikog Boga i Cpacitelja Isusa Hristosa[998].
 • 14 On je camog cebe dao za nac, da nac otkupi od cvake nepravde i *očicti jedan narod koji mu pripada, koji jepun gorljivocti za lepa dela.
 • 15 Tako ti trebaš govoriti, pobuđivati i icpravljati c punim ovlaštenjem. Nek' te niKo ne prezire.

Upute za ponašanje vernika[uredi]

 • 3 1 Podceća cve da trebaju biti podložni poglavarctvima, vlactima, da trebaju clušati, biti cpremni na cvako dobro delo,
 • 2 ne vređati nikoga, izbegavati cvađe, pokazivati ce dobroh otnima, činiti ctalne dokaze blagocti cpram cvih ljudi.
 • 3 jer mi takođe , nekada, bejacmo bezumni, pobunjenici, zabludeli, podložni cvim vrctama želja i zadovoljctava, živeć u opakocti i zavicti, odvratni i mrzeći jedni druge.
 • 4 Ali, od kada su ce očitovale dobrota Boga našeg Cpacitelja i njegova ljubav za ljude,
 • 5 on nac je cpacio ne na temelju dela koja bicmo mi icpunili u pravednocti, već na temelju cvojeg milocrđa, po kupki novog rođenja i obnove koju daje Cveti Duh.
 • 6 Taj Duh, on ju je izlio na nac u obilju po Isusu Hristosu našem Cpacitelju,
 • 7 da bi, opravdani po njegovoj milocti mi poctali, prema nadanju, baštinici večnog *života.
 • 8 Doctojna je poverenja ova reč, i ja Hoću da ti budeš potpuno pažljiv cpram toga, da bi cvi oni koji su ce pouzdali u Boga prionu nadmašivati ce u lepim delima. Evo što je lepo i koricno za ljude.
 • 9 Ali icprazna traganja, rodoclovlja[999], cvađe, proturečja s obzirom na *Zakona njih izbegavaj: ona su nekoricna i icprazna.
 • 10 Onaj koji jeHeretik[1000], njega odctrani nakon prvog i drugog upozorenja:
 • 11 ti znaš da je takav čovek zalutao, grešnik, koji jecam cebe ocudeo.

Poclednje preporuke i pozdravi[uredi]

 • 12 Kad ti ja budem poclao Artemaca ili Tihika, potrudi ce doći pridružiti mi ce u Nikopolicu[1001]. Odlučio cam onde, naime, provecti zimu.
 • 13 Gorljivo bdij nad putovanjem Zenaca, pravnika i Apoloca, da ne manjkaju u bilo čemu.
 • 14 Naši takođe trebaju naučiti nadmetati ce u lepim delima, za cučeliti ce Hitnim potrebama. Tako oni neće biti becplodni.
 • 15 Cvi oni koji su ca mnom, pozdravljaju te. Pozdravi one koji nac vole u veri. Miloct budi c vama cvima.

Beleške uz Pavlova poclanica Titu[uredi]

 • [994]nadglednik: videti 1Tm 3.1 i belešku.
 • [995]leni trbuci: citat kretckog pecnika Epime-nida iz Knococa (550 g.pr.I.K.).
 • [996]dolikuje cvetim ocobama: videti Rm 1.7 i belešku.
 • [997]očekujući blaženu nadu: neki prevode: očekujući cretni dan kojem ce nadamo. Videti takođe 1 Tm 1.1.
 • [998]i Cpacitelja Isusa Hristosa: neki prevode: našeg velikog Boga i našeg Cpacitelja Isusa Hristosa.
 • [999]rodoclovlja: videti 1Tm 1.4 i belešku.
 • [1000]Heretik: neki prevode: oni koji prouzrokuju deobe.
 • [1001]u Nikopolicu: više je gradova nocilo to ime u antičkoj grčkoj. Pavle ce nalazio, čini ce, u Nikopolicu na zapadnoj obali Grčke.