Psalmi Davidovi poput srbskijeh narodnijeh pjesamâ 4

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
PSALMI DAVIDOVI POPUT SRBSKIJEH NARODNIJEH PJESAMÂ
Pisac: Ognjeslav Utješenović-Ostrožinski


KATIZMA 4

PSALAM 24[uredi]

Molitva radi milostive obrane i nastajavanja.

Sljedi pjesma Davidova sveta.

K Teb' Gospode, ja podižem dušu,
2. Velji Bože uza Te pristajem.
Nedaj, nedaj, da Ti se postidim,
Zlotvori mi da se ne raduju.
3. Koji god se u Tebe uzdaju
Nikada se postideti ne će;
Nego oni što tebe odmeću.
4. Pute Svoje Gospode, pokaž' mi
Uč' me hodit stazama Svojijem.
5. Rukovod' me sam istinom Svojom,
Nauči me Bože mog spasenja,
Sve se Tebi bez prestanka nadam.
6. Opomen' se milosrđa Svoga,
O Gospode, i milosti Svoje,
Jer od vjeka one sve postoje.
7. Ne pominji prjestupa ni grjeha
Iz mladosti moje plahovite,
Pomeni me po milosti Svojoj,
Po dobroti o Gospode, Svojoj.
8. Dobar ti je i pravedan Gospod,
S tog grešnikom pokazuje pute,
9. Upućuje ka istini krotke,
Uči krotke hodit Svojim putem.
10. Svi putovi Gospodnji su milost
Te istina onim koji drže
Odkrivenja, zavjete Njegove.
11. Prosti Bože, rad imena Svoga,
Preveliko breme grjeha moga.
12. Koji čovjek Gospoda se boji,
Kazat će mu koji put da bere.
13. Tom' u dobru počivat će duša,
Te će zemljom vladati mu sjeme.
14. Gospodnja je tajna u onijeh,
Koji Ga se u istinu boje,
On im javlja zavjeta Svog tajne.
15. Oči moje ka Gospodu glede,
Jer mi noge iz mreže izvlači.
16. Pogledaj me i smiluj se na me,
Nevoljnik sam, k tome inokosan.
17. Nek stisnuto srce mi se širi,
Iz tjeskobe izvedi me moje.
18. Vidi jade i svu muku moju,
Te oprosti grijehove moje.
19. Ta pogledaj nepr'jatelje moje
Kako ih je mnogo oko mene,
Kako li me hrđe va vjek mrze.
20. Sačuvaj mi dušu te m' izbavi;
Ne dopuštaj da Ti se postidim,
E se u Te moj Gospode, uzdam.
21. Nek me vjernost i pravednost čuva,
E se u Te moj Gospode, nadam.
22. Daj izbavi Bože, Izrajilja
Iz nevoljâ svijeh njegovijeh.

PSALAM 25[uredi]

Željkovanje bezgrešno ganjanoga da zahvali Bogu u njegovu domu.

Sljedi pjesma Davidova sveta.

Sudi meni oj Gospode, pravo,
U prostoti sve sam živovao
Te se uzdah u Gospoda svoga,
Nikada se ne pokolebavah.
2. Izpitaj me Bože, izkušaj me,
Pretopi mi srce i utrobu.
3. Milost Tvoja pred mojim očima,
I ja hodim u istini Tvojoj.
4. Ja ne sjeđah nigda s ništavcima,
Ne mješam se s ljudma lukavijem.
5. Va vjek mrzim družbu zlikovacâ,
I ne sjedim nigda s neznabožci.
6. Bezgrešnosću sve umivam ruke
Obilazim Božje žrtvenike,
7. Da Ti hvalu Gospode odpojam,
I čudesa da kazujem Tvoja.
8. Omilje mi stan doma Tvojega,
I naselja mjesto slave Tvoje.
9. Nemoj duše izčupati moje,
Ni života moga s krvopilci
10. Kojima je zločinstvo u ruci,
I desnica preopuna mita.
11. A ja hodim u prostoti svojoj,
Izbavi me i smiluj se na me!
12. Noga mi je na mjestu prostranu;
Na zborovma slavit ću Gospoda.

PSALAM 26[uredi]

Pouzdavanje u Boga koji sve naknađuje.

Sljedi pjesma Davidova sveta
Koju spjeva prije pomazanja.

Gospod mi je vidjelo, spasenje,
Pa da još se koga pobojavam!
Krjepost moga života je Gospod,
Pa još da se ja i koga strašim!
2. Da navale pakosnici na me
Da pojedu jadno moje tjelo
Napadači i zlotvori moji:
Oni će se spotaći, te pasti.
3. Stane l' vojska na mene u òkô
Srce moje uplašit se ne će,
Digne li se ratna straha na me,
Ni onda se pobojati ne ću.
4. Jednu milost od Gospoda tražih,
Molim da Mu u domu poživim,
Tu mog vjeka da izvijem dane.
Da tu gledam krasotu Gospodnju,
I razmišljam u crkvi Mu svetoj.
5. Ele Gospod mene sve zaklanja
Kobnog dana u kolibi svojoj,
Sklanja mene u šatoru Svome,
Popinje me na goru kamenu.
6. Tako će se podignut mi glava
Iznad mojih zlobnijeh zlotvorâ.
Priložit ću šatoru Njegovu
Žrtvu hvale i popijevati.
7. Čuj Gospode, glas moj Te prizivlje,
Smiluj mi se, daj te me usliši!
8. Srce moje govori pred Tobom
Što si rekâ: „Traž'te lice Moje“.
O Gospode, tražim lice Tvoje!
9. Ne sakrivaj lica Svog od mene,
Ne odbijaj gnjevno sluge Svoga,
Pomoć si mi, pa me ne odbaci.
Ne ostav' me Bože mog spasenja.
10. Jer me otac i mati ostavi,
Ali Gospod neka mene primi.
11. Na Svoj put me Gospode, uputi,
Vodi mene sve stazicom ravnom
Porad onog koji mene vreba.
12. Zlotvorima na volju me ne daj,
Ustà na me lažno svjedočanstvo,
Oko mene zloba snuje napast.
13. Ta vjerujem da ću ugledati
Na zemljici Gospodnju dobrotu.
14. U Gospoda pouzdaj se svoga,
Utješi se, a srce ti jako!
U Gospoda pouzdaj se svoga.

PSALAM 27[uredi]

Klikovanje radi pomoći i hvala za vremena mutnje.

Sljedi pjesma Davidova sveta.

K tebi kličem Gospode, usliši
Ta ne mûči, moje utočište!
Da ne budem poput samrtnikâ
Što odlaze u grobove hladne.
2. Daj poslušaj klik moljenja moga,
Kada Bože, ja podižem ruke
Dvoru Tvoga prjestola svetoga.
3. Ne zahvaćaj mene s neznabožci,
Ni s lukavom četom zlikovacâ
Što s bližnjijem svojim zbore mirno,
A srce im da svisne od zlobâ.
4. Po djelima podaj im Gospode,
I po radnji pakosti njihove.
Podaj njima po djelima rukû,
Njih naplati za to što učine.
5. Jer ne paze na djela Gospodnja
Ni na radnju rukû Njegovijeh;
Srušit će ih, sazidati ne će.
6. Nek je Gospod va vjek blagosloven,
El usliši glas moljenja moga.
7. Štit je moj i krjepost moja Gospod,
U Njega se uzda srce moje,
I On mi je onaj što pomaže.
S toga moje srce se veseli
Te Ga slavim svagda pjesmom svojom.
8. Obrana je Svog naroda Gospod
I oružje Svog pomazanika.
9. Spasi narod Svoj, Gospode višnji,
Blagoslovi Svoje dostojanje;
Sve ih pasi te diži do vjeka!

PSALAM 28[uredi]

Pjesma o sedam gromovâ.

Sljedi pjesma Davidova sveta
Na svršetku praznika sjenicâ.

Sinci Božji, Gospodu podajte,
Slavu i čast Gospodu podajte,
2. Dajte slavu imenu Gospodnjem;
Slavite Ga u krasoti svetoj.
3. Glas Gospodnji nad vodama silnim,
Čuj gdje grmi Bog sve slave silno!
Da, Gospod je nad vodam' velikim.
4. Glas Gospodnji dolazi u sili,
Glas Gospodnji ide u krasoti.
5. Glas Gospodnji kedre gorske lomi,
Gospod lomi kedre po Livanu,
6. Kao telad čini da poskaču,
Kâ jednorog Livan i Širion.
7. Glas Gospodnji ognjen plamen sipa,
8. Glas Gospodnji pustinju potresa,
Gospod Kadis pustinju potresa.
9. Glas Gospodnji košute oprašta
Svog bremena u gori zelenoj,
S gore skida zeleno odjelo.
U crkvi Mu sve govori: „Slava!“
10. Nad potopom sjedio je Gospod
I sve sjedi kao car do vjeka.
11. Dat će Gospod narodu Svom snagu,
Blagoslovit ljudstvo Svoje mirom.

PSALAM 29[uredi]

Zahvalna molitva iza teške bolesti.

Sljedi pjesma Davidova sveta
Namjenjena ponovljenju doma.

Visoko Te Bože, uzvisujem,
Ele si me podigao silno,
N'jesi dao neprijateljima
Da se oni sa mene raduju.
3. K Tebi Bože, ja sam klikovao;
Ti usliša i mene izcjeli.
4. Ti Gospode, izvede mi dušu
Iz dubljinâ pakla užasnoga,
Oživî me da u grob ne siđem.
5. Pobožnici, Gospodu pojajte,
Svetoj slavi hvalite Njegovoj.
6. Gnjev je Njegov na trenuće oka,
Do života sve Njegova blagost.
Večerom ti plač u dvore bane
A u jutru dan veselja svane.
7. Ele rekoh u dobru svojemu:
„Do vijeka posrnuti ne ću.“
8. Ti Gospode u blagosti ht'jaše
Te mi tvrdo moja gora staše.
Ti odvratî sjajno Svoje lice,
A ja tužan mahom ti se smetoh.
9. Tada Tebe Gospode, zazivah,
Te ja molih Gospoda svojega:
10. „Kakva korist od krvi je moje,
Da sad siđem u samrtni grobak?
Hoće l' prah moj Tebe da proslavi?
Il istinu da kaziva Tvoju?
11. Čuj Gospode, i smiluj se na me;
Ti Gospode, budi pomoć moja!“
12. Bože, plač moj veseljem obrnu,
Skide s mene vreće ruho jadno,
Opasa me radosti pojasom.
13. Da Ti moja dika popijeva,
I nikada umuknuti ne će;
Hvalit ću Te Gospode, do vjeka.

PSALAM 30[uredi]

Predavanje krvožedno ganjana u Božije ruke.

Sljedi pjesma Davidova sveta
A na ruke glavaru pjevačâ,
Namjenjena vremenima smetnje.

U Te Bože, ja se pouzdavam,
Pod sramotom ne daj da ostanem,
Svetom Svojom izbavi me pravdom!
3. Prigni uho k meni milostivo
Brzaj k meni Gospode, pomagaj!
Kamen grad mi i moj bedem budi.
4. Ele si mi gora od kamena,
Tvrda jesi Ti ograda moja.
Vodit ćeš me Tvog imena radi
I upravljat sa mnom po milosti,
5. Izbavit me iz mreže užasne
Koju meni zametnuše tajno;
Ele si mi bedem od obrane.
6. Duh svoj Tvojoj svetoj ruci dajem
Spasit ćeš me, Bože istiniti!
7. Nenavidim one što klanjaju
Propadljive idole ništave,
Već se uzdam u Gospoda svoga.
8. Milost Tvoja bit će meni radost;
Da pogledâ na nevolju moju
I poznadѐ muku moje duše,
9. Zlotvorima ne daš me u ruke,
Postavi me na mjesto prostrano.
10. Smiluj mi se, jer me mori tuga,
Već od jada oko m' iznemože,
Srce moje i duša umorna.
11. U žalosti izčilje življenje
A godine moje uzdišući;
S bezakonja oslabi mi krjepost
Kosti moje sasahnuše lomne.
12. Sa množine svojijeh zlotvorâ
Već postadoh bezobraznom psovkom,
Susjedom me podnašat se ne će,
Strašilo sam znancima svojijem.
Ko me vidi na ulici, bježi.
13. Kao mrtav već sam zaboravljen,
U srcu me ničijemu nema;
Već sam kao posuda razbjena.
14. El o meni mnogo žuborenja,
Strah me hvata, urote se na me,
Misle dušu izčupati moju.
15. Ma Gospode, ja se uzdam u Te,
I govorim: „Ti si mili Bog moj!“
16. Sudbina mi sve u Tvojoj ruci;
Otmi mene iz rukû zlotvorâ
I od onog što no mene ganja.
17. Licem Svojim slugu Svog obasjaj
Podjeli mi milosću spasenje.
18. Pod sramotom Bože, ostat ne ću,
Jer Gospode, evo Te prizivljem!
Neznabožci ostat će pod stidom,
Mûkom mûčeć u pakao pasti.
19. Neka usta lažljiva on'jeme
O pravednom koja zbore zlobno,
U objesti zlobno porugljivo.
20. Mnogo li je Gospode u Tebe
Svakog dobra, što za one čuvaš
Koji Te se u istinu boje,
Daješ onim što s' uzdaju u Te
Naočice sinovma čovječjim.
21. Sakrivaš ih od ljudskijeh bunâ
Pod krov Svoga sunčanoga lica,
Zaklanjaš ih od zlijeh jezikâ.
22. Nek je Gospod svagda blagosloven,
Pokaza mi milost Svoju divnu,
Javi kano u tvrdome gradu,
23. Kad govorih sve u svojoj smetnji:
„Odbijen sam od očiju Tvojih.“
Ma ti začu molitveni glas moj
Kad Te prizvah da mi pružiš ruku.
24. Ljub'te Boga pobožni Njegovi,
Gospod drži vjeru Svojim vjernim,
Vrškom vraća oholici svakom.
25. Duhom svojim budite slobodni,
Srce vaše neka bude jako,
Svakom što se u Gospoda uzda!

PSALAM 31[uredi]

Put k oproštenju grijeha.

Ova pjesma Davidova je nauk.

Blago onom kom se krivda prašta,
Komu gr'jeha zloća se pokriva!
2. Blago onom sretnome čovjeku
Komu Gospod ne bilježi gr'jeha,
Te u duhu ne ima lukavstva!
3. Mûčeć kosti posahnuše moje,
Uzdišući vàs dan i plačući,
4. Dan i noć me tišti Tvoja ruka;
Te u meni soka ponestade,
Kao ljeti kad pripeče sunce. —
5. Ja Ti odkrih silu svojih gr'jehâ
Ni krivice svoje ne zatajih.
„Ispovedam“ — rekoh — „prijestupe.“
A Ti skide milostivom rukom
S mene grjeha dugovanje teško. —
6. S tog nek Ti se sve pobožnik moli
Kad Te moći u nevolji naći,
Te ga ne će nevidovno snaći
Strašni potop velikijeh vodâ.
7. Ti si jaki moj Gospode zaklon,
Čuvat ćeš me od tjeskobe svake,
Okružavat s radostma spasenja. —
8. „Učit ću te, omudrati ću te,
Pokazat ću tvojim nogama pute,
Sjetovat te; oko mi te pazi.“
9. Ne budite poput životinje,
Poput konja, mazge, bez razuma,
Koje žval'ma obuzdati valja,
Inače ga domamiti ne ćeš.
10. Mnogo muke neznabožca tare,
Ali ko se u Gospoda uzda
Oko tog je milosti obilje.
11. Radujte se o Gospodu svome,
Pjevajte mu slavu pravednici,
Veselte se svi pravoga srca!