Psalmi Davidovi poput srbskijeh narodnijeh pjesamâ 1

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu
PSALMI DAVIDOVI POPUT SRBSKIJEH NARODNIJEH PJESAMÂ
Pisac: Ognjeslav Utješenović-Ostrožinski


KATIZMA 1

Psalam 1[uredi]

Različna sudbina pobožnoga i neznabožca.

Blago si ga čovjeku onome
Što ne traži neznabožna vjeća,
Niti ide putem griješnikâ,
Niti sjedi u hrđavu družtvu!
2. Već mu zakon omilje Gospodnji,
Danju noću o njem promišljava.
3. On je kao drvo kraj potoka
Rod što nosi u svoje vrijeme,
I kojemu list nigda ne vene:
Što god radi u svem napreduje.
4. A nijesu taki neznabožci,
Nego pljeva koju vjetar vije.
5. Za to ti se neznabožci ne će
'Opravdati na Božijem sudu,
Ni grješnici na zboru pravednih.
6. Jer zna Gospod pute pravednikâ,
A propast će neznabožni puti.

Psalam 2[uredi]

Carstvo Božije i pomazanika, komu se sve pokoravat ima.

Sa šta li se to narodi mute,
Rod čovječji ništavo pomišlja?
2. Ta ustaju carevi zemaljski
I knezovi s njima na Gospoda,
I na toga koga on pomaza.
3. „Razkinimo te sveze njihove
„I sbacimo njihov jaram teški.“
4. Ali Gospod njima se podsmjeva
Onaj koji na nebes'ma žive.
5. U gnjevu im govori Svojemu
I žestinom zbunjuje ih Svojom:
6. „Ja sam cara pomazao Svoga
„Na Sionu svetoj gori Svojoj.“
7. A kazat' ću naredbu Gospodnju:
„Ti si sin Moj, ja te danas rodih.
8. „Prosi sinko, u svog roditelja,
„U nasljedstvo dat ću ti narode,
„U državu krajeve zemaljske.
9. „Udrit ćeš ih palicom gvozdenom,
„Razbit ćeš ih kâ zemljane sude.“
10. Sad carevi, opametite se,
Učite se sudije zemaljske!
11. Te Gospodu služite sa strahom,
Radujte se s trepetom pred Njime.
12. Lju6'te sina da se ne razljuti.
Ne ginite na svojemu putu;
Gnjev će Mu se razgorjeti brzo.
Blago onom ko se uzda u Njeg.

Psalam 3[uredi]

Jutrenja molitva nevoljnika, koji se utješava Bogom.

Sljedi pjesma Davidova sveta,
Kada bježa pred Av'salôm sinom.

Mnogo li je Bože, protivnikâ.
Mnogi li su, gle, ustali na me!
3. Mnogi li mi govore za dušu:
„Tom pomoći ni od Boga nije.“
4. Ali Ti si o Gospode, štit moj,
Što me čuva, i slava si moja,
Ti podižeš silno moju glavu.
5. Ka Gospodu kličem svojim glasom,
Čuje mene s gore Svoje svete.
6. Legoh, spavah, i opet ustajem,
Jer u Bogu imah čuvadara.
7. Nit se bojim naroda tisućâ,
Što sa svuda navaljuju na me.
8. Ta ustani Gospode, pomagaj!
Zlotvore mi po obrazu biješ
I razbijaš neznabožcem zube.
9. Od Gospoda dolazi spasenje,
Blagoslov ti na narodu Tvome!

Psalam 4[uredi]

Večernja pjesma neustrašivoga naprema opadačima i malovjernima.

Davidova pjesma. Uva žice.
A na ruke pjevačkom glavaru.

Kad Te zovnem Bože, moja pravdo,
Čuj me daj mi u tjeskobi mjesta;
Smiluj mi se, i molitvi mojoj!
3. Dokle će mi, sinovi čovječji!
Slava moja biti u sramoti?
Dokle ćete ljubiti ništavstvo
I sve laži tražiti kovarne?
4. Ema znajte, i da upamtite:
Gospod izbra svoga pobožnika.
Gospod čuje kad Ga brižan zovem,
5. Gnjeveći se grješiti nemojte,
Razmislite u srcima svojim
Na posteljam', pa već utolite!
6. Svoju žrtvu prinesite pravdi,
U Gospoda uzdajte se svoga.
7. Mnogi vele: „Tko će dobro dati?“
Oj Gospode, naše pouzdanje,
K nam obrati svjetlost lica Svoga!
8. Dao si mi radost srcu mome,
Veću nego što oni imadu
Kad im rodi ulje ili vino,
Il u polju bjelica pšenica.
9. Mirno lježem, te mirno i spavam,
Ti Gospode milosrdno davaš
U samoći da straha nemadem.

Psalam 5[uredi]

Jutrenja molitva prije hoda u Božiji dom.

Sljedi pjesma Davidova sveta.
Uz sviralu. Pjevačkom glavaru.

Čuj Gospode, besjede mi rječi,
Razumjevaj moje pomišljaje!
3. Klȋk mi slušaj care moj i Bože!
E se Tebi o Gospode, molim!
4. Jutrom slušaj molitve mi glase,
Jutrom žrtvu prinoseć Ti, čekam.
5. Bog si koji bezakonja ne će,
I pri Tebi zlomu mjesta nije.
6. Hvalioci pred oči Ti ne će,
Nenavidiš zle bezakonike.
7. Ti Gospode, potireš lažljivce,
Krvopilce v lukave mrziš.
8. A ja stupam po milosti Tvojoj
Preko praga svetog doma Tvoga,
S Tvojim strahom u crkvi se klanjam.
9. Rukovod' me Gospode u pravdi
Rad zlobnijeh mojijeh zlotvorâ,
Izpred mene put Svoj poravnavaj.
10. Jer u ust'ma istine im nije,
Dubok ponor utroba njihova,
Grlo im je grobak otvoreni,
Na jeziku ciglo dvoličenje.
11. Ne daj njima Gospode, napredka
I razbijaj osnove njihove;
Ma obor' ih bezakonja radi,
Jer se hrđe odmetnuše sasvim.
12. Pa će ti se svi uzradovati,
Koji dušom uzdaju se u Te.
A ti će se va vjek da vesele
Koje Svojom desnicom zaklanjaš;
Dičit će se ko Ti ime ljubi.
13. Pravednika Bože blagosivljaš,
Kao štitom milosću zaklanjaš.

Psalam 6[uredi]

Klikovanje radi milosti pod gnjevnijem sudom.

Sljedi pjesma Davidova sveta.
S osam žicâ. Pjevačkom glavaru.

Ne pokaraj Gospode, u jedu,
Ne nakazi me u gnjevu Svome!
3. Smiluj mi se, evo iznemogoh.
Izcjeli me, kosti mi trepeću,
4. Duša mi se moja uzdrhtala;
Ma Gospode, kaži, dokle ćeš li?
5. Obrati se, izbavi mi dušu.
Pomozi mi rad' milosti Svoje!
6. Jere mrtvi Tebe ne spominju,
A ko će te iz groba da slavi?
7. Uzdišući veće iznemogoh;
Odar kvasim svake noći tavne
I postelju suzama natapam.
8. Od žalosti oko usahnu mi,
Već postarah s mnogih nasilnikâ.
9. Odbite se ljudi bezakoni!
Ta ču Gosiod moga plača glase;
10. Gospod čuo môbu moju smjernu,
Ema Gospod môbu moju prima.
11. Nepr'jatelji moji nek se stide
I prepanu, te nek se obrate!

Psalam 7[uredi]

Klikovanje sudcu svijeta proti ogovaranju i nagradi dobra sa zlijem.

Sljedi plačna pjesma Davidova,
Koju spjeva Gospodu višnjemu
Radi Huša Venijaminova.

Ja se Bože, sve u Tebe uzdam,
Izbavi me Gospode, sačuvaj
Od onijeh što me proganjaju.
3. Da mi zlotvor ne izčupa duše,
Jer je čupa poput lava ljuta,
A nije ga ko bi izbavio.
4. Ma Gospode, ako je nepravde
Ikakove u rukama mojim,
5. Zlo l' za dobro prijatelju vratih,
Ili svrivih u čemu onima
Što na pravdi na me napadahu:
6. Nek mi ganja neprijatelj dušu,
Nek je stigne i nek je ulovi,
Nek mi život na zemlji pogazi,
Diku moju u prašinu svali. –
7. U Svom gnjevu Gospode, ustani
Na žestinu mojih nasilnikâ,
Sud otvori, na pomoć mi hitaj!
8. Ljudstvo će se sleći oko Tebe,
Ti izađi nad njim na visinu.
9. Gospod sudi svima narodima;
Sudi meni Bože, te mi budi
Sve po pravdi i po bezgrješnosti.
10. Daj prekini pakostniku zloću
Podpomozi svakog pravednika:
Jer Ti Bože, Gospode pravedni,
Izpituješ srca i utrobe.
11. Štit je meni u Boga mojega
Koji čuva Svoje pravednike.
12. Bog je jak i pravedan sudija,
Dugotrpljiv i mnogomilostiv,
Al' i na gnjev gotov svakog dana.
13. Kad se komu pokajati ne će,
Bog u gnjevu strašni mač Svoj oštri,
Lȗk nateže te ga naperiva,
14. I zapinje smrtne Svoje strjele
Na tetivu, te čini da strjelé.
15. Neznabožac, gle, zače nepravdu,
Sit bijaše sa zločinstva svoga
Te u srcu prjevaru porađa.
16. Kopa jamu, a kada dokopa
On ti pade i svali se u nju.
17. Muka mu se obila o glavu
I nepravda padne mu na tjeme.
18. A ja hvalim Gospoda sa pravde,
Pjevam ime Gospoda višnjega.

Psalam 8[uredi]

Bog boguje a čovjek je ništa.

Sljedi pjesma Davidova sveta.
Načelniku pjevačkom na ruke.
A uz gusle namjenjena Getske.

O Gospode i naš Gospodaru,
Slavno li je i veličanstveno
Ime Tvoje po zemlji širokoj!
Slavom Svojom nebo nakitio.
3. Nježna usta dječice nejake
Što sisaju na majčinoj grudi,
Slave Tebe prot' neprijatelju.
Tako činiš da umuknu mȗkom
Svi zlotvori i svi osvetljivci.
4. Kad pogledam ta nebesa Tvoja,
Sjajno djelo svetih rukȗ Tvojih,
Mjesec, zvjezde, koje Ti postavi:
5. Šta je čovjek da ga se pominješ
Šta l' sin ljudski te za njeg posegneš?
6. Učinȋ ga malo ne anđelom,
Slavom, časću ovjenčao si ga.
7. Postavi ga moćnim gospodarom
Nad zemaljskim djel'ma Svojih rukȗ;
Sve mu metnu pod noge njegove:
8. Ovce, vole i divlje zvjerinje,
9. Morske ribe i ptice nebesne,
Sve što ide morskim putovima.
10. 0 Gospode i naš Gospodaru,
Slavno li je i veličanstveno
Ime Tvoje po zemlji širokoj!