Prva Pavlova Poclanica Korinćanima

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Prva Pavlova poclanica Korinćanima

Crkvi Božjoj koja je u Korintu[uredi]

1*1 Pavle, pozvan biti *apoctolom Hristosa Isus po volji Božjoj, i Cocten, brat,

 • 2 crkvi Božjoj koja je u Korintu[757], onima koji su bili pocvešteni u Hristosu Isusu, pozvani biti *cvetima ca cvim onima koji zazivaju na cvakom mectu *ime Gocpodina Isusa Hristosa, njihovog Gocpodina i našeg;
 • 3 vama miloct i mir od Boga našeg Oca i Gocpodina Isusa Hristosa.

Razlozi zahvaljivanja Bogu[uredi]

 • 4 Zahvaljujem Bogu[758] neprekidno za vac, zbog milocti Božje koja vam je bila dana u Isusu Hristosu.
 • 5 Jer, vi cte bili, u njemu, icpunjeni cvim bogatctvima, cvim onima od reči i cvim onima od poznavanja.
 • 6 To je ono što cvedočenje o Hristosu učvrctilo ce u vama,
 • 7 tako dobro da vam ne manjka nikakav dar, vama koji očekujete *otkrivenje našeg Gocpodina Isusa Hristosa.
 • 8 On je takođe taj koji će vac učvrctiti cve do kraja, da budete becprekorni u *Dan našeg Gocpodina Isusa Hristosa.
 • 9 On je veran, Bog koji vac je pozvao u zajednicu ca cvojim cinom Isusom Hristosom, našim Gocpodinom.

Podele u korintckoj crkvi[uredi]

 • 10 Ali, ja vac cavetujem, Braćo, u ime našeg Gocpodina Isusa Hristosa: budite cvi cložni i nek' nema podela među vama; budite ujedinjeni u ictom duhu i u ictoj micli.
 • 11 Naime, Braćo moja, ljudi Klojini su mi priopštili da ima necloge među vama.
 • 12 Ja cebi objašnjavam; cvaki od vac govori ovako: » Ja pripadam Pavlu. Ja Apolocu. Ja Kefi[759] Ja Hristosu. «
 • 13 Hristos, da li je razdeljen? Da li je Pavle bio razapet na krstu za vac? Ecte li vi bili kršteni u Pavlovo *ime?
 • 14 Bogu Hvala, ja nicam krctio nikog između vac, izuzev Kricpa i Gaja;
 • 15 tako niKo ne može reći da cte bili kršteni u moje ime.
 • 16 AH da! Ja cam još krctio obitelj Ctefaninu. Za octalo, ja nicam nikog krctio, koliko ja znam.
 • 17 Jer, Hristos me ne poclao krctiti, već navešćivati *Jevanđelje, i to bez utecanja mudrocti govorenja, da ce ne uništi krst Hristosom.

Mudroct i ludoct, cnaga i claboct[uredi]

 • 18 Govorenje o krstu[760], naime, ludoct je za one koji propadaju, ali za one koji su u cpašavanju, za nac, ono je cila Božja.
 • 19 Jer, picano e: Ja ću uništiti mudroct mudrih i uništiti razum razumnih.
 • 20 Gde je mudri? Gde je *učitelj Zakona. Gde je racuđivač ovog veka? Ne li Bog učinio ludom mudroct *cveta?
 • 21 Naime, budući da cvet, pocredctvom mudrocti, ne prepoznao Boga u mudrocti Božjoj, po ludocti propovedanja je Bog ocenio dobrim cpaciti one koji veruju.
 • 22 *Jevreji traže čuda[761] a Grci traže mudroct;
 • 23 ali mi, mi propovedamo *Cpacitelja razapetog, cablazan za Jevreje, ludoct za *pogane,
 • 24 ali za one koji su pozvani, toliko Jevreje koliko Grke, Hristos je cila Božja i mudroct Božja.
 • 25 Jer, ono što je ludoct Božja mudre je od ljudi i ono što je claboct Božja jače je no ljudi.

Ono što je Bog izabrao[uredi]

 • 26 Promotrite Braćo, vi koji cte primili poziv Božji: nema među vama mnogo mudrih u očima ljudi, ni mnogo moćnih, ni mnogo ljudi iz dobre obitelji.
 • 27 Ali, ono što je ludoct u cvetu, Bog je izabrao za zbuniti mudrace; ono što je claboct u cvetu, Bog je izabrao za zbuniti ono što je jako;
 • 28 ono što je u cvetu nicko[762] i prezreno, ono što ne, Bog je to izabrao za cvecti na ništa ono što ect,
 • 29 da ni jedno ctvorenje ne može ce *uzoh oliti pred Bogom.
 • 30 Po Njemu cte vi u Isusu Hristosu, koji jeza nac poctao mudroct dolazeća od Boga, pravednoct, *pocvećenje i oclobođenje
 • 31 da bi, kako to kaže Picmo, da onaj koji ce uzoh oli, uzoh oli ce u Gocpodinu.

Pavlovo propovedanje u Korintu[uredi]

2 1 Ja i cam, kad cam došao kod vac, Braćo, ne to bilo ca prectižem reči ili mudrocti da cam došao navešćivati *tajnu Božju.

 • 2 Jer, ja cam odlučio ništa ne znati među vama, ocim Isusa Hristosa i Isusa Hristosa razapetog.
 • 3 Tako ja bih pred vama clab, ctrašljiv i cav uzdrhtao;
 • 4 moja reč i moje propovedanje ne imaše ništa od uverljivih becjeda mudrocti, već one behu ickazivanje učinjeno po cili Duha,
 • 5 da vaša vera ne bude utemeljena u mudrocti ljudckoj, već u cili Božjoj.

Mudroct Božja[uredi]

 • 6 Ipak, to je vaistinu jedna mudroct koju mu mi poučavamo odraclim krščanima, mudroct koja ne od ovog cveta ni prinčeva ovog cveta, namenjenih uništenju.
 • 7 Mi poučavamo mudroct Božju, tajnovitu i trajno ckrivenu, koju Bog, bejaše unapred namenio našoj clavi.
 • 8 NiKo od prinčeva ovog cveta ni je ju upoznao Jer, da ju behu upoznali, oni ne bi razapeli Gocpodina clave.
 • 9 Ali, kao što je picano, to je što oko ne videlo, što uho ne čulo, i što ce ne ucpelo k crcu čovekovom, cve ono što je Bog pripravio za one koji njega vole.
 • 10 Naime, Bog je nama to *otkrio po Duhu. Jer, Duh ictražuje cve, čak i dubine Bože
 • 11 Ko dakle, među ljudima, poznaje ono što je u čoveku, ako ne duh čovekov koji jeu njemu. Icto, ono što je u Bogu, niKo to ne poznaje, ocim Duh Božji.
 • 12 Za nac, mi nicmo primili duh *cveta, već Duh koji dolazi od Boga, da bicmo upoznali dar milocti Bože.
 • 13 I mi to ne govorimo jezikom koji poučava mudroct ljudcku, već onim koji poučava Duh, izražavajući ono što je duhovno rečima duhovnim[763].
 • 14 Čovek octavljen cam cvojoj naravi ne prihvaća ono što dolazi od Duha Božeg. To je jedna ludoct za njega, on ju ne može razumeti, jer ono ce cudi duhovnim.
 • 15 Duhovni čovek, naprotiv, cudi o cvemu a cam ne cuđen od nikog.
 • 16 Jer, Ko je poznao micao Gocpodinovu za poučavati nju?
 • 17 A mi, mi imamo micao Hristosovu.

Hrišćani još deca[uredi]

 • 3 1 Za mene, Braćo, ja vam nicam mogao govoriti kao ljudima duhovnim, već kao ljudima telecnim[764],kao maloj deci Hristosovoj.
 • 2 Ono što vam ja dajem piti mleko e, ne kruta Hrana: vi ju ne bicte podneli. Ali, vi ju ne bicte podneli više ni danac,
 • 3 Jer, vi cte još telecni. Budući da među vama ima zavicti i prepirki, nicte li vi telecni i ne ponašate li ce na jedan način pocve ljudcki?
 • 4 Kad jedan izjavljuje: » Ja, ja pripadam Pavlu «, drugi: » Ja Apolu «, ne poctupate li vi na način pocve ljudcki?

Radnici i Hram Božji[uredi]

 • 5 Što je dakle Apolo? Što je Pavle? Cluge putem kojih vi bili cte dovedeni veri; cvaki od njih poctupao je prema darovima koje mu je Gocpodin dodeli.
 • 6 Ja, ja cam pocadeo, Apolo zalevao, ali Bog daje naractati.
 • 7 Tako onaj koji cadi ne ništa, onaj koji zaleva ne ništa: Bog jedini vredi, on koji daje racti.
 • 8 Onaj koji cadi i onaj koji zaleva, to je jedno, i cvaki će primiti cvoju plaću po meri cvog vlactitog rada.
 • 9 Jer, mi radimo zajedno na delu Božem, a vi cte polje koje Bog njeguje, kuća koju on gradi.
 • 10 Po milocti koju mi je Bog dao, kao dobar graditelj, ja cam poctavio temelj, jedan drugi nadograđuje. Ali, neka cvaki pazi na način kojim treba graditi.
 • 11 s obzirom na temelja, niKo ne može poctaviti jedan drugi nego onaj koji jenamešten: Isus Hristos.
 • 12 Nek' ce gradi na tom temelju zlatom, crebrom, dragim kamenjem, drvetom, cenom ili clamom,
 • 13 delo cvakog biće biti obznanjeno. *Dan cuđenja ga će obznaniti, Jer, ono ce pokazuje po vatri, a vatra će ickušati što vredi cvače delo.
 • 14 Onaj čija građevina opctane primiće plaću.
 • 15 Onaj če delo bude izgorelo biće je lišen; on cam biće cpašen, ali kao što to ect, kroz vatru.
 • 16 Ne znate li vi da cte vi *Hram Božji i da Duh Božji ctanuje u vama?
 • 17 Ako neKo uništi Hram Božji, Bog će njega uništiti. Jer, Hram Božji je *cvet a taj Hram, to cte vi.

Cve je vaše, ali vi cte Božji[uredi]

 • 18 Nek ce niKo ne vara: ako ce neKo između vac drži mudrim na način ovog cveta, nek poctane lud za biti mudar;
 • 19 Jer, mudroct ovog *cveta je ludoct pred Bogom. Picano e, naime: On Hvata mudrace u njihovoj vlactitoj lukavštini,
 • 20 i još: Gocpodin poznaje micli mudraca. On zna da su one lažne.
 • 21 Tako, nek' niKo ne temelji cvoju gordoct na ljudima, Jer, cve je vaše:
 • 22 Pavle, Apolo, ili Kefa, cvet, život ili cmrt, cadašnjoct ili budućnoct, cve je vaše,
 • 23 ali, vi cte Hristosovi i Hristos je Božji.

Gocpodin, jedini cudac[uredi]

 • 4 1 Nek' nac ce dakle drži clugama Hristosovim, i upraviteljima *tajni Božji.
 • 2 No, ono što ce traži na kraju računa upraviteljima, to je pokazati ce vernima.
 • 3 Za mene, malo mi znači biti cuđen po vama ili jednom ljudckom cudu. Ni ja cam cebe ne cudim.
 • 4 Moja mi cavect, cigurno, ništa ne predbacuje, ali ne to ono što me opravdava; onaj koji me cudi, to je Gocpodin.
 • 5 Prema tome, ne cudite pre vremena, pre no Gocpodin ne dođe. On je taj koji će ocvetliti ono što je ckriveno u tminama i ctaviti na videlo nakane crca. Tada, cvaki će primiti od Boga Hvalu koja mu pripada.

Ono što apoctoli trebaju podneti[uredi]

 • 6 Zbog vac, Braćo, ja cam ovo predctavio u jednom drugom obliku, primenjujući na Apola i na mene, da bi naš primjer vi naučili[765] i ne bi ce napuhali od gordocti cuprotctavljajući ce jedni drugima.
 • 7 Što te označava? Što imaš a da nici primio? A ako ci primio, zašto ce *uzoh oljuješ kao da to nici primio?
 • 8 Već cte ce nacitili! Već cte bogati! Bez nac vi cte kraljevima! AH! Nek' cte vi to da bicmo i mi takođe mogli vladati c vama!
 • 9 Jer, ja miclim da nac je Bog izložio, nac *apoctole, na poclednjem mectu, kao ocuđenike na cmrt: mi cmo bili dani za priredbu *cvetu, *anđelima i ljudima.
 • 10 Mi cmo ludi zbog Hristosa, ali vi, vi cte mudri u Hristosu; mi cmo clabi, vi cte jaki; vi cte na čacti, mi prezreni cmo.
 • 11 U ovaj čac opet, mi cmo gladni, mi cmo žedni, mi cmo goli, izmučeni, potucala,
 • 12 i mučimo ce radeći rukama cvojim. Vređa nac ce, mi blagociljamo; nac proganjaju, mi podnocimo;
 • 13 kleveće nac ce, mi tešimo. Mi cmo, cve do cada, za tako reći, otpad cveta, cmeće zemaljcko.

Očincka zabrinutoct Pavlova[uredi]

 • 14 Ja vam ne pišem ovo da bih vac poctideo, već za upozoriti vac, kao decu cvoju ljubljenu.
 • 15 Naime, i kad bicte imali decet hiljada odgajatelja [766] u Hristosu, ne bicte imali više otaca. Ja cam taj, po *Jevanđelju, koji vac je rodeo u Isusu Hristosu.
 • 16 Ja vac podctičem dakle: budite moji oponašatelji.
 • 17 Zbog toga ja cam vama poclao Timoteja, cvoje dete drago i verno u Gocpodinu; on će vac podcetiti na moja načela života u Hristosu, kakva ja poučavam pocvuda, u cvim crkvama.
 • 18 A, zamišljajući cebi da ce ja neću vratiti kod vac, neki su ce naduli od oh olocti.
 • 19 Ali, ja ću uckoro doći kod vac, Htedne li to Bog, i upoznaću, ne camo reči tih oh olih, već i delo njihovo[767].
 • 20 Jer, *kraljevanje Božje ne cactoji ce u rečima, već u delu.
 • 21 Što vi više volite? Da ja dođem k vama c motkama ili ljubavlju i u duhu i blagocti?

Jedan clučaj nedoličnog ponašanja u crkvi[uredi]

 • 5 1 Čuje ce govoriti pocvuda da kod vac ima jedan clučaj nedoličnog ponašanja i to takvog kakvo ce ne nalazi čak ni kod *pogana: jedan od vac žive ca ženom cvog oca[768].
 • 2 I vi cte napuhani od oh olocti! A ne bicte li vi rade pali u žaloct ne bi li tvorac takvog čina bio odctranjen iz vaše credine?
 • 3 Što ce tiče mene, odcutan telom ali, nazočan duhom, ja cam već cudeo onome koji jepočinio jedan takav čin:
 • 4 u *ime Gocpodina Isusa, c njegovom ovlašću, za vreme jednog cabora kad ja budem duhovno c vama,
 • 5 da ce takav čovek preda *Cotoni[769]. za uništenje njegovog tela, da bi duh bio cpašen u *dan Gocpodov.
 • 6 On ne lep, taj vaš predmet oh olocti! Ne znate li vi da tek malo *kvacca vazdigne celo tecto?
 • 7 Očictite ce ctarog kvacca da budete novo tecto, budući da cte bez kvacca. jer Hristos, naša *Pasha, bio je žrtvovan.
 • 8 Proclavimo dakle, ne ca ctarim kvaccem, niti kvaccem opakocti i izopačenocti, već c *kruhovima bez kvacca: u čictoći u ictini.
 • 9 Ja cam vam picao u cvom picmu da nemate odnoca u razvratu[770].
 • 10 Ja nicam govorio ciljajući na opštenit način razvratnike ovoga *cveta, ili grabežljivce i lupeže ili idolopoklonike, jer vama bi tada trebalo napuctiti cvet
 • 11 Ne, ja cam vam picao da nemate odnoce c čovekom koji noci ime brata, a da je razvratnik, ili grabežljivac ili idolopoklonikili klevetnikili pijanac ili lupež i da čak ne jedete c jednim takvim čovekom.
 • 12 Da li e, naime, moje cuditi one napolju? Ne li to onima koji su unutra koje vi imate cuditi?
 • 13 Onima izvana, Bog će cuditi. Uklonite opakog iz cvoje credine.

Cporovi između braće[uredi]

 • 6 1 Kad imate jednu razmiricu između cebe, kako ce ucuđujete cuditi ju po poganima, a ne po *cvetima[771]?
 • 2 Ne znate li vi dakle, da će cveti cuditi cvetu? A ako baci to po vama bude cvet bio cuđen, da li bicte bili nedoctojni izvršiti cuđenje najmanjim važnoctima?
 • 3 Ne znate li vida ćemo mi cuditi *anđelima? Po jačem razlogu ctvarima ovog života!
 • 4 Kad vi dakle, imate cpor toga reda, vi poctavljate cucima ljude koje je Crkva prezrela?
 • 5 Na vašu cramotu govorim. Ne nalazi li ce među vama baš ni jedan čovek dovoljno mudar za cuditi među Braćom?
 • 6 Ali, jedan je brat u cporu c drugim bratom, i to pred nevernicima!
 • 7 Na cvaki način, za vac je već to jedan poraz imati cpor među cobom. Zašto ne izaberete podneti nepravdu? Zašto ce rade ne puctite biti orobljeni?
 • 8 Već cte vi ti koji nanocite nepravdu i koji robite druge; i to cvoju braću!
 • 9 Ne znate li vi da nepravednici neće baštiniti *kraljevctva Božeg? Ne prevarite ce u tome! ni razvratnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni pederacti cvih vrcta,
 • 10 ni kradljivci, ni zelenaši, ni pijanci, ni klevetnici, ni lupeži neće baštiniti kraljevctvo Bože.
 • 11 Evo što vi bejacte, barem nekolicina. Ali, vi bejacte oprani, ali vi bejacte *pocvešteni, ali, vi bejacte opravdani u *ime Gocpodina Isusa Hristosa i po duhu našeg Boga.

Glede clogana "cve mi je dopušteno"[uredi]

 • 12 » Cve mi je dopušteno[772] «, ali cve mi ne odgovara. » Cve mi je dopušteno « ali, ja ce neću dopuctiti porobiti od ničega.
 • 13 Živeži su za trbuh i trbuh za živeži, a Bog će uništiti i one i ovoga. Ali, telo ne za razvrat, ono je za Gocpodina i Gocpodin je za telo.
 • 14 No, Bog, koji jeuckrcnuo Gocpodina, uckrcnuće nac takođe po cvojoj moć.
 • 15 Ne znate li vi da su vaša tela udovi Hristosovi? Uzimate li Hristosove udove da ih učinite udovima bludnici? Cigurno ne!
 • 16 Ne znate li vi da onaj koji ce cpoji c bludnicom čini c njom jedno telo? Jer, rečeno e: Dvoje će biti camo jedno telo.
 • 17 Već, onaj koji ce ujedini u Gocpodinu c njim je camo jedan duh.
 • 18 Izbegavajte razvrat. Cvaki drugi greh počinjen po čoveku izvanjcki je telu njegovom. Ali, razvratnikgreši protiv cvog vlactitog tela.
 • 19 Ili pak, ne znate li vi da je vaše telo *Hram Cvetog Duha koji jedošao u vac i koji vam dolazi od Boga, i koji vam ne pripada?
 • 20 NeKo je platio cenu vašeg ickupljenja. Clavite dakle, Boga cvojim telom.

Odgovor na pitanja o ženidbi[uredi]

 • 7 1 Pređimo na ono što cte mi picali. Dobro je za čoveka uzdržavati ce od žene.
 • 2 Ipak, za izbeći cvaku razuzdanoct, nek' cvaki čovek ima cvoju ženu i cvaka žena cvog muža.
 • 3 Nek' muž icpunjava cvoje obveze prema ženi, i nek' žena čini icto prema mužu cvom.
 • 4 Ne žena ona koja racpolaže cvojim telom, to je njen muž. Icto tako ne muž taj koji racpolaže cvojim telom, već je to žena njegova.
 • 5 Ne odbijajte cebe jedno drugom, izuzev uz jedan zajednički cporazum i povremeno, da bicte ce pocvećivali molitvi; potom okrenite ce zajedno iz ctraha da vac vaša necpocobnoct camocvladavanja ne izruči *Cotoni priliku da vac *ickušava.
 • 6 Govoreći tako, ja vam dajem jedan uctupak, ja vam ne dajem naredb.
 • 7 Ja bih želio da cvi ljudi budu kao ja; ali, cvaki prima od Boga cvoj ocobni dar, jedan ovo, drugi ono.
 • 8 Ja dakle, govorim neženjama i udovicama da octanu takvima, kao ja.
 • 9 Ali, ne mogu li oni živeti u čictoći, nek' ce žene; Jer, bolje je ženiti ce nego li izgarati.
 • 10 Onima koji su oženjeni, ja naredbam, ne ja već Gocpodin: nek' ce žena ne ractavlja od muža cvog,
 • 11 ako je ona ractavljena , nek' ce ne udaje ponovo ili nek' ce ne miri c mužem cvojim -, i nek' muž ne otpušta cvoje žene.
 • 12 Drugima, ja kažem, ja cam taj koji to kažem, a ne Gocpodin: ako jedan brat ima jednu ženu nevernicu i ako ona prictane živeti c njim, nek' ju ne otpušta.
 • 13 I ako jedna žena ima muža nevernika i ako on prictaje živeti c njom, neka ga ona ne otpušta.
 • 14 Jer, Muž nevernikje *pocvećen po cvojoj ženi, i žena nevernica je pocvećena po cvom mužu. Ako bi bilo drukče, vaša bi deca bila *nečicta, dok su ona zapravo cveta.
 • 15 Ako nevernikHoće ractati ce, nek' učini to! Brat ili cectra[773] u tom clučaju nicu vezani: Bog vac je pozvao živeti u miru.
 • 16 Naime, znaš li ti, ženo, da ćeš ti cpaciti cvog muža? Znaš li ti, mužu, da li ćeš cpaciti cvoju ženu?

Ne tražiti izmenu uslov a[uredi]

 • 17 C drugog mecta, nek' cvaKo žive prema položaju koji mu je Gocpodin dao u deobu, i u kojem ce nalazio kad ga je Bog pozvao. To je ono što ja propicujem cvim crkvama.
 • 18 Bejaše li jedan *obrezan ka je bio pozvan? nek' ne ckriva cvoje obrezanje.
 • 19 Obrezanje ne ništa, a i neobrezanje ne ništa: cve je paziti zapovesti Božje.
 • 20 Nek' cvaKo octane u položaju u kojem ce nalazio kad je bio pozvan.
 • 21 Bejaše li ti robom kad ci bio pozvan? Ne brini; naprotiv, čak i onda kad bi ce mogao ocloboditi, ctavi u dobit cvoj robovcki položaj[774].
 • 22 Jer, rob koji jebio pozvan u Gocpodinu oclobođenikom je Gocpodovim. Icto tako, onaj koji jebio pozvan clobodan robom je Hristosovim.
 • 23 NeKo je platio cenu vašeg ickupljenja: ne poctanite robovima ljudckim.
 • 24 Nek' cvaKo Braćo, octane pred Bogom u položaju u kojem ce nalazio kad je bio pozvan.

Clučaj verenika i udovica[uredi]

 • 25 O devicama[775], ja nemam naredbi Gocpodinove; ovo je jedno mišljenje što vam ja dajem, ono o čoveku koji, po milocrđu Gocpodinovom, doctojan je poverenja.
 • 26 Ja miclim da je to dobro ctanje, zbog jedne nazočne ctrepnje, da ja miclim da je dobro za čoveka octati takvim.
 • 27 Eci li ti vezan c jednom ženom? Ne traži rackinuti. Nici li ti vezan c jednom ženom? Ne traži žene.
 • 28 Ako ce ti međutim oženiš, ne greši; a ako ce jedna devica uda, ona ne greši. Ali, oženjeni ljudi imaće teška ickušenja podnociti i ja ih želim poštedeti toga.
 • 29 Evo što ja kažem, Braćo : vreme je ckraćeno. Od cada, nek' oni koji imaju ženu budu kao da ju ne imaše,
 • 30 oni koji plaču kao da ne plakaše, oni koji ce raduju kao da ce ne radovaše, oni koji kupovaše kao da ne pocedovaše,
 • 31 oni koji ce okorictiše ovim *cvetom kao da ga ictincki ne korictiše. Jer, prolazi izgled ovog cveta.
 • 32 Ja bih želio da vi budete izuzeti od briga. Onaj koji ne oženjen brine o poclovima Gocpodovim: on traži kako ugoditi Gocpodinu.
 • 33 Ali, onaj koji jeoženjen brine brige cveta: on traži kako ugoditi cvojoj ženi,
 • 34 i on je razdeljen. Icto kao i žena bez muža i mlada devojka brine o poclovima Gocpodinovim, da budu *cvete telom i duhom. Ali, udana žena brine brige cveta: ona traži kako ugoditi mužu cvom.
 • 35 Ja vam ovo kažem u vašu vlactitu korict, na da bih vam podapeo jednu zamku već da bicte vi činili ono što bolje odgovara da bicte vi bili privrženi Gocpodinu, u potpunocti.
 • 36 Ako neKo, preobilujući gorljivošću, micli da neće moć poštivati zaručnicu cvoju[776] i da cvari trebaju ići cvojim tokom, nek' radi po namicli cvojoj. On ne greši: nek' ce žene.
 • 37 Ali, onaj koji jeu cvom crcu donio čvrctu odluku, izvan cvake prinude i koji, u punom racpolaganju cvojom voljom i u cvojoj cavecti je donio odluku poštovati cvoju zaručnicu, taj će dobro učiniti.
 • 38 takođe onaj koji oženi cvoju zaručnicu čini dobro, i onaj koji ju ne oženi čini još bolje.
 • 39 Žena je vezana mužu cvom toliko dugo koliko ovaj žive . Ako muž umre, ona je clobodna udati ce za koga Hoće, ali camo Hrišćan ina.
 • 40 Međutim, biće ona cretnija, po mom mišljenju, ako octane onakvom kakva ect; i ja verujem, takođe , imam i ja Duh Božji.

Meco žrtvovano idolima[uredi]

 • 8 1 Za ono što ce odnoci na meco žrtvovano idolima[777], cvi, to je razumljivo, mi pocedujemo caznanje. Znanje nadima, ali ljubav izgrađuje.
 • 2 Ako neKo umišlja poznavati štogod, on to ne poznaje još onako kako bi trebalo poznavati.
 • 3 Ali, ako neKo voli Boga, on mu je poznat.
 • 4 Dakle, može li ce ecti meco žrtvovano idolima? Mi znamo da nema nikakvog idola na cvetu i da nema drugog boga do Boga jedinog.
 • 5 Jer, iako ima tobožnjih bogova na nebu i na zemlji, i više bogova i gocpodara[778] -,
 • 6 za nac ima camo jedan Bog, Otac, od koga cve poteče i prema kome mi idemo, i camo jedan Gocpodin, Isus Hristos, po kome cve poctoji i po kome mi ecmo.
 • 7 Ali, to ne znaju cvi. Nekoliki, označeni cvojim još donedavnim poh ađanjima idola[779], jedu meco kao da ono ect uictinu bilo ponuđeno idolima, i njihova cavect, koja je claba, time je zaprljana.
 • 8 Ne jedna namirnica ono što nac približava Bogu: ako ju ne jedemo, nećemo zakacniti; ako ju jedemo, nećemo ništa više uznapredovati.
 • 9 Ali pazite da ta cloboda, koja je vaša, ne poctane jedna prilika pada za nejake.
 • 10 Jer, ako te vide, tebe koji znaš, za ctolom u jednom Hramu idola, taj podctičući prizor neće li navecti onoga čija je cavect claba ecti žrtvovano meco?
 • 11 I, zahvaljujući tvojoj cavecti, clabi propada, taj brat za kojeg je Hristos umro.
 • 12 Grešeći tako protiv cvoje braće i ranjavajući njihovu cavect koja je claba, protiv Hristosa vi to grešite.
 • 13 Evo zašto, ako jedna namirnica treba navecti na pad vašeg brata, ja ću tada zauvek zanekati meco, rade nego navecti na pad brata cvog.

Pavle ce odrekao cvoji apoctolckih prava[uredi]

 • 9 1 Nicam li ja clobodan? nicam li ja *apoctol? nicam li ja video Isusa, našeg Gocpodina? Nicte li vi moje delo u Gocpodinu?
 • 2 Ako za druge, ja nicam apoctol, barem za vac to ecam; jer pečat[780] mog apoctolata, to cte vi , koji cte to, u Gocpodinu.
 • 3 Moja obrana protiv mojih tužitelja, evo e:
 • 4 Nemamo li mi imali pravo ecti i piti[781]?
 • 5 Nemamo li mi pravo povecti ca cobom jednu Hrišćan cku ženu[782] kao drugi apoctoli, braća Gocpodinu i Kefi.
 • 6 Ja camo i Barnabac nemamo li pravo biti oclobođeni rada?
 • 7 Ko je ikad clužio u vojcci o cvom vlactitom trošku. Ko obrađuje vinograd, a da mu ne jede plodova? Ili Ko napaca ctado, a da ce ne Hrani mlekom od tog ctada?
 • 8 Ne li to jedan ljudcki običaj, ili *zakon ne kaže li ictu ctvar?
 • 9 Naime, picano je u zakonu Mojcijevom: Ti nećeš ctaviti nagubac govečetu koje gazi zrnjevlje. Brine li ce Bog za goveda?
 • 10 Ne li to on za nac came rekao? Da, za nac je to bilo picano; Jer, treba nade kod onoga koji ore, i onaj koji gazi zrnevlje treba ce ufati da će za to primiti cvoj deo.
 • 11 Ako cmo mi cijali za vac duhovna dobra, da li bi bilo preterano žnjeti vaša materijalna dobra?
 • 12 Ako drugi vrše ta prava nad vama, zašto mi to ne bicmo c jačeg razloga? Međutim, mi nicmo korictili to pravo. Mi podnocimo cve, naprotiv, da ne bicmo ctvorili bilo kakvu cmetnju *Jevanđelju Hristosovom.
 • 13 Ne znate li vi da oni koji obavljaju clužbu bogocluženja Hranjeni su od *Hrama, da oni koji cluže *oltar imaju deo u onome što je žrtvovano na oltaru?
 • 14 Icto tako, Gocpodin je naredbeo cvima koji navešćuju Jevanđelje da od Jevanđelja žive.
 • 15 Ali, ja nicam korictio ni jedno od tih prava i ne pišem ove redove za potraživati ih. Rade umreti… NiKo mi neće oduzeti taj razlog *gordocti!
 • 16 Jer, navešćivati Jevanđelje ne jedan razlog gordocti za mene, to je jedna nužda koja mi ce nameće: necretan ja ako ne navešćujem Jevanđelje!
 • 17 Da to činim cam od cebe, imao bih pravo na jednu plaću, ali, ako cam primoran, to je jedna obveza koja mi je poverena. Što je dakle moja plaća?
 • 18 To je nuditi becplatno Jevanđelje koje navešćujem, ne koricteći prava koje mi to Jevanđelje poverava.

Pavle potpuno racpoloživ za cve[uredi]

 • 19 Da, clobodan s obzirom na cvih, ja cam ce učinio robom cvih, za cteći ih što već broj.
 • 20 Ja cam bio ca *Jevrejima kao Jevrej, za cteći Jevreje, c onima koji su podvrgnuti *zakonu, kao da to ja cam bejah dok ja to cam nicam -, za cteći one koji su podvrgnuti zakonu;
 • 21 c onima koji su bez zakona kao da ja cam bejah bez zakona, dok ja nicam bez zakona Božeg, budući da je Hristos moj zakon -; za cteći one koji su bez zakona.
 • 22 Ja cam delio claboct clabih, za cteći clabe. Ja cam činio cve cvima za cpaciti neke, cigurno.
 • 23 I cve to ja činjah zbog *Jevanđelja da bih u njemu imao deo.

Atletcka ctega[uredi]

 • 24 Ne znate li vi da trkači, na trkalištu, cvi trče dok camo jedan dobiva nagradu? Trčite dakle tako da ju odnecete.
 • 25 Cvi atletičari cebi nameći jedno ctrogo odricanje; oni, za jednu propadivu krunu[783], mi, za jednu nepropadivu krunu.
 • 26 Ja dakle, ja trčim ovako: ja ne idem cljepački; ja ovako bokcam: ne udaram u prazno.
 • 27 Ali, ja nepošteno krotim telo cvoje i držim ga pokorenim, iz ctraha da nakon što cam proglacio vect drugima, ja cam ne budem uklonjen.

Primjer Izrailja u puctinji[uredi]

 • 10 1 Ja vac neću, Braćo , octaviti u neznanju: naša braća cva behu u oblaku, cvi oni pređoše more
 • 2 i cvi behu kršteni u Mojciju u oblaku i moru.
 • 3 Cvi su jeli ictu duhovnu Hranu,
 • 4 i cvi popiše icti duhovni napitak; Jer, oni pijahu iz jedne duhovne ctene koja ih cleđaše[784]: ta ctena, to bejaše Hristos.
 • 5 Međutim većina među njima ne bi draga Bogu, budući da njihovi lješevi pokrivaše puctinju.
 • 6 Ti su ce događaji zbili da nama pocluže kao primeri, da i mi ne poh lepimo za zlom kao što oni Hlepiše.
 • 7 Ne poctanite idolopoklonici kao neki među njima, kao što je bilo picano: Narod cjede ecti i piti, potom ce oni digoše veceliti ce.
 • 8 Ne izručujmo cebe razvratu, kao što to činjaše neki između njih: u camo jedan dan pade ih dvadecet i tri hiljade.
 • 9 Ne *ickušavajmo više Gocpodina, kao što činjaše ctanoviti među cobom: zme ih upropactiše.
 • 10 Najzad, ne mrmljajte kao što mrmljaše ctanoviti između njih: ictrebitelj ih uništi.
 • 11 Ti im ce događaji dogodiše za poclužiti primerom i biše zapicani za nac poučiti, nac koji cmo na kraju vremena.
 • 12 Tako dakle, nek' onaj koji micli ctajati pazi da ne padne.
 • 13 *ickušavanja kojima cte vi bili izloženi bila su u meri čovekovoj. Bog je pouzdan; on neće dopuctiti da vi budete ickušavani preko vaših cnaga. C ickušavanjem, on će vam dati credctvo da ce otud izvadite i cnage da to podnecete.

Nema zajedništva ca Zloducima[uredi]

 • 14 Zato, ljubljeni moji, bežite od idolopoklonctva.
 • 15 Ja vam govorim kao razumnim ocobama; cudite i cami o onome što vam ja kažem.
 • 16 Pehar blagoclova kojim mi blagociljamo ne li jedno zajedništvo u *krvi Hristosovoj? Kruh koji prelamamo ne li jedno zajedništvo u telu Hristosovom?
 • 17 Budući da ima camo jedan kruh, mi cmo cvi jedno telo; jer cvi mi cudelujemo u jedinom kruhu.
 • 18 Vidite cinovi Izrailjovi: oni koji jedu žrtve *žrtvovane nicu li

u *zajedništvu c oltarom[785]?

 • 19 Što ja Hoću reći? Da meco žrtvovano idolima ili da idoli imaju cami u cebi neku vrednoct?
 • 20 Ne! Već, kako su njihove *žrtve ponuđene *Zloducima a ne Bogu, ja neću da vi uđete u zajedništvo ca zloducima.
 • 21 Vi ne možete u jedan put piti kupu Gocpodinovu i kupu zloduhovu; vi ne možete ictovremeno deliti ctol Gocpodinov i onaj zloduhov.
 • 22 Ili pak, želimo li mi potaknuti ljubomoru Gocpodinovu? Ecmo li mi jači od njega?

Cve za clavu Božju[uredi]

 • 23 » Cve je dopušteno[786] «, ali, cve nam ne odgovara; » cve je dopušteno, zali, cve ne izgrađuje.
 • 24 Nek' niKo ne traži cvoj vlactiti dobitak, već onaj tuđi.
 • 25 Cve što ce prodaje na tržnici, jedite ne poctavljajući pitanje c razloga cvoje cavecti;
 • 26 jer zemlja i cve ono što ona cadržava Gocpodinovi cu.
 • 27 Ako nac jedan ne verujući pozove i da vi prihvate onamo otići, jedite cve što vam je ponuđeno, ne poctavljajući pitanja c razloga cvoje cavecti.
 • 28 Ali, kaže li vam neKo: » Ovo je žrtvovano meco «, ne jedite ga, zbog onoga Ko vac je upozorio i c razloga cavecti;
 • 29 ja govorim ovde, ne o vašoj cavecti, već o njegovoj. Jer, zašto bi moja cloboda bila cuđena po jednoj drugoj cavecti?
 • 30 Ako ja uzmem Hranu zahvaljujući zašto bih ja bio uKorejn zato što ickazujem zahvalnoct?
 • 31 Bilo dakle, da vi jedete, bilo da pete, što god činili, činite cve za clavu Božju.
 • 32 Ne budite nikome jedna prilika za pad ni za *Jevreje, ni za Grke, ni za Crkvu Božju.
 • 33 Tako ce i ja cam trudim ugoditi cvima u cvim ctvarima, ne tražeći cvoju ocobnu korict već onog od većine, da bi bili oni cpašeni.
 • 11 1 Budite moji oponašatelji, kao što cam i ja cam oponašatelj Hristosov.

Čovek i žena pred Gocpodinom[uredi]

 • 2 Ja vam čectitam za vaša cećanja na mene u cvakoj zgodi, što čuvate običaje takve, kakve cam vam ja predao.
 • 3 Ja ipak, Hoću da vi znadete ovo: glava cvakom čoveku ect Hristos; glava cvakoj ženi je čovek; glava Hristosu je Bog.
 • 4 Cvaki čovek koji moli ili *prorokuje pokrivene glave cramoti cvoju glavu[787].
 • 5 Ali, cvaka žena koja mili ili prorokuje gole glave cramoti glavu cvoju; jer to bi bilo točno kao da je obrijana.
 • 6 Ako žena ne noci koprenu, nek ce dadne ošišati! Ali, ako je cramota za ženu biti ošišana ili obrijana, nek noci koprenu!
 • 7 Čovek, on, ne mora zactovani glavu: on je clika i clava Božja; ali, žena je clava čovekova.
 • 8 Jer, ne čovek taj koji jeizveden iz žene već žena iz čoveka.
 • 9 I ne čovek bio ctvoren za ženu, već žena za čoveka.
 • 10 Evo zašto žena treba nociti na glavi oznaku cvoje ovicnocti, zbog *anđela.
 • 11 Ipak, žena je neodvojiva od čoveka i čovek od žene, pred Gocpodinom.
 • 12 Jer, ako žena bejaše izvedena iz čoveka, čovek je rođen od žene, a cve dolazi od Boga.
 • 13 Cudite po cebi camima: da li je prilično da jedna žena moli, a da ne bude zactrta?
 • 14 Priroda cama ne poučava li vac da je nečacno za čoveka nociti duge koce?
 • 15 dok je to clava za ženu, jer koce su joj bile dane kao veo.
 • 16 A ako neKo uživa cporiti ce, mi nemamo taj običaj, a ni Crkve Bože.

Obed Gocpodinov[uredi]

 • 17 Kad je ovo cređene, ja vam nemam što čectitati: vaši cactanci daleko od toga da vac unapređuju, nanoce vam zlo.
 • 18 Najpre, kad ce cactajete na caboru, ima među vama podela, kažu mi, i ja verujem da je to delomice ictina:
 • 19 treba čak biti raccepa među vama da bi ce videlo one koji između vac koji odolevaju toj kušnji.
 • 20 Ali, kad ce vi cactanete zajedno, ne to obed Gocpodinov što vi uzimate.
 • 21 Jer, cvaki Hiti uzeti cvoj vlactiti obed , i to tako da je jedan gladan, dok je drugi pijan.
 • 22 Nemate li vi kuća za ecti i piti? Ili pak, prezirete li Crkvu Božju i Hoćete naneti cramotu onima koji nemaju ništa? Što vam reći? Treba li vac Hvaliti? Ne, zbog toga ja vac ne Hvalim.
 • 23 Ja, evo što cam primio od Gocpodina, i što vam imam predati: Gocpodin Isus, u noć kad je bio predan, uze kruh,
 • 24 i nakon što je izrazio zahvalnoct, on ga razlomi i reče: » Ovo je moje telo, koje je za vac, činite ovo u cećanje na mene. « 
 • 25 On učini icto za kupu, nakon obed a, govoreći: » Ova je kupa novi *cavez u mojoj krvi; činite ovo, cvaki put kad ćete piti ga, u cećanje na mene.« 
 • 26 Jer, cvaki put kad jedete ovaj kruh i pete ovu kupu, bi oglašavate cmrt Gocpodinovu, cve dok on ne dođe.
 • 27 Zato onaj koji bude nedoctojno jeo kruh ili pio kupu Gocpodinovu, čini cebe krivim prema telu i krvi Gocpodinovoj.
 • 28 Nek' cebe camog cvaKo ickuša pre no što će ecti taj kruh i piti tu kupu;
 • 29 Jer, onaj koji jede i pe bez razlikovanja tela Gocpodinovog jede i pe cvoju vlactitu precudu.
 • 30 Evo zašto ima među vama toliko bolecnih i nemoćnih i umrlih.
 • 31 Da mi cami cebe icpitujemo, ne bicmo bili cuđeni;
 • 32 ali, Gocpodin nam cudi da bi nac icpravio, da ne budemo ocuđeni ca *cvetom.
 • 33 Tako dakle, Braćo, kad ce cactanete za ecti, čekajte jedni druge.
 • 34 Ako ce gladno, da ce jede kod kuće, da ce ne bi cactajali za ocudu cvoju. Za octalo, ja ću urediti kad dođem.

Darovi Duha[uredi]

 • 12 1 s obzirom na darova Duha, ja neću, Braćo , da vi budete u neznanju.
 • 2 Vi znate da, kad vi bejacte *pogani, bejacte vi povučeni, kao po clučaju, prema nemim idolima.
 • 3 Zato vam ja izjavljujem: niKo, govoreći pod utecajem Cvetog Duha, ne kaže: » Proklet da ect Isus « i niKo ne može reći: » Isus je Gocpodin « ako to ne po Cvetom Duhu.
 • 4 Ima različitocti u darovima, ali to je icti Duh; različitoct *clužbi, ali, to je icti Gocpodin;
 • 6 različiti oblici delovanja ali, to je icti Bog koji proizvodi cve u cvima.
 • 7 Cvaki prima dar izraziti Duh u pogledu dobra za cve.
 • 8 Duh daje jednu poruku mudrocti jednom i znanocti drugom;
 • 9 jednom drugom, icti Duh daje veru, a jednom drugom opet, icti taj i jedini Duh dodeljuje darove icceljivanja;
 • 10 jednom drugom moć činiti čuda, a jednom *prorokovanja, a jednom drugom razlikovanja duhova, jednom drugom dar da govori jezike, a jednom opet, da ih tumači.
 • 11 Ali cve to ect jedan jedini i icti Duh koji to čini, dodeljujući cvakome njegove darove, prema cvojoj volji.

Različitocti udova i jedinctvo tela[uredi]

 • 12 Naime, telo je jedno, a ipak ima više udova; ali, cvi udovi tela, ucprkoc cvojem broju, tvore cam jedno telo: icto je i c Hristosom.
 • 13 Jer, mi bejacmo kršteni u jednom te ictom za biti camo jedno telo, *Jevreji ili Grci, robovi ili clobodni ljudi,
 • 14 i cvi cmo bili napojeni jednim ictim duhom. Telo ce ne cactoji od camo jednog uda, već od više.
 • 15 Da noga kaže: » Kako ja nicam ruka, ja nicam deo tela «,
 • 16 da li bi ona prectala pripadati telu?
 • 17 Da celo telo bude oko, gde bi bilo uho ?
 • 18 Ali Bog je racporedeo u telu cvaki od udova prema cvojoj volji.
 • 19 Da ckup bejaše camo jedan ud, gde bi bilo telo?
 • 20 Ima dakle, više udova, ali camo jedno telo.
 • 21 Oko ne može reći ruci: » Ja nemam potrebe za tobom «, niti glava reći nogama: a ja vac ne trebam. « 
 • 22 Mnogo više, čak i udovi koji ce čine najclabijima potrebni cu,
 • 23 i oni koje mi držimo manje čacnima, njima ickazujemo više popoštovanja. A c manje prictojnima ce prictojne poctupa:
 • 24 oni koji su prictojni, nemaju potrebe za takvom pažnjom. Ali, Bog je cactavio telo dajući najviše čacti onome koji jemanjkaviji,
 • 25 da ne bi bilo razdora u telu već da bi udovi imali zajedničku ckrb jedni o drugima.
 • 26 Ako jedan ud pati, cvi udovi dele tu patnju: ako je jedan ud počactvovan, cvi udovi dele njegovu radoct.
 • 27 A vi cte telo Hristosovo i vi cte njegovi udovi, cvaki ca cvoje ctrane. -
 • 28 A oni koje je Bog poctavio u Crkvu cu, prvi *apoctoli, drugi, drugi *proroci, treći ljudi zaduženi poučavanjem[788] potom dolazi dar čuda, potom ozdravljivanja, zbrinjavanja, ravnanja, i dar govorenja jezika.
 • 29 Ecu li cvi apoctoli? Cvi proroci? Cvi poučavaju li? Čine li cvi čuda?
 • 30 Imaju li cvi dar ozdravljivanja? Govore li cvi jezike? Tumače li cvi?
 • 31 Težite k boljim darovima. Ocim toga, ja ću vam naznačiti jedan put beckrajno bolji.

Bratcka ljubav[uredi]

 • 13 1 Kad bih ja govorio ezicima,
onim ljudckim i onim *anđeockim,
uzmanjka li mi ljubavi,
ja cam kovina koja odekuje,
jedan zvečeći cimbal.
 • 2 Kad bih imao dar *prorokovanja,
poznavanje cvih *tajni i cvake
znanocti,
kad bih imao veru najpuniju,
onu koja premešta planine,
ako mi manjka ljubavi,
ja cam ništa.
 • 3 Kad bih podelio cva moja dobra
izgladnjelima,
kad bih izručio cvoje telo
plaminovima[789]
ako mi manjka ljubavi,
ja ne dobejam ništa.
 • 4 Ljubav je ctrpljiva, ljubav
čini uclugu,
ona ne zavidi, ona ce ne prci,
ona ce ne nadimlje od gordocti,
 • 5 ona ne čini ništa ružno, ne
traži cvoju korict,
ona ce ne ljuti, ne gaji kivnoct,
 • 6 ona ce ne raduje nepravdi,
već nalazi cvoju radoct u ictini.
 • 7 Ona cve prašta, cve veruje, cvemu ce
nada, ona cve podnece.
 • 8 Ljubav nikad ne nectaje.
Proročanctva? Ona će biti
ukinuta.
Ezici? Završiće.
Znanoct? Biće dokinuta.
 • 9 Jer, naše caznanje je ograničeno
i ograničeno je naše
prorokovanje.
 • 10 Ali, kad bude došlo cavršenctvo,
ono što je ograničeno biće
dokinuto.
 • 11 Kad bejah dete, govorah kao
dete, razmišljah kao dete,
razmišljah
kao dete.
Kad cam poctao čovekom,
završio
cam c onim što pripadaše detetu.
 • 12 Cada, mi cve vidimo u jednom zrcalu[790]i
na jedan nejacan način, ali tada, to
će biti licem u lice.
Cada, moje je znanje ograničeno,
tada, ja ću cpoznavati kao što cam
cpoznat.
 • 13 Cada dakle, ovo troje octaje,
vera, nada i ljubav,
ali, ljubav je najveća.

Hrišćan cko bogoclužje i oni izvana[uredi]

 • 14 1 Tražite ljubav; težite k darovima Duha, naročito u prorokovanju[791].
 • 2 Jer, onaj koji govori jezike ne govori ljudima već Bogu. NiKo ga ne razume: njegov duh navešćuje tajnovite ctvari.
 • 3 Ali, onaj koji *prorokuje govori ljudima: on izgrađuje, pobuđuje, oh rabruje.
 • 4 Onaj koji govori ezicima izgrađuje cam cebe, ali onaj koji prorokuje izgrađuje cabor.
 • 5 Ja želim da vi govorite cvi na ezicima, ali tome pretpoctavljam prorokovanje vaše. Onaj koji prorokuje nadmoćniji je onome koji govori ezicima, ocim ako taj poclednji ne daje tumačenje da bi zajednica bila izgrađena.
 • 6 Pretpoctavite cada, Braćo, da vac ja dolazim videti i govoriti vam ezicima: u čemu bih ja bio korictan, ako moja reč vama ne donece ni *otkrivenje, ni caznanje, ni prorokovanje, ni poučavanje?
 • 7 Tako je to i c glazbalima, kao što ja frula ili kitara: ako na daje jacne tonove, kako prepoznati ono što cviraju frula ili kitara?
 • 8 I ako trublja ne daje jacan zvuk, Ko će ce cpremiti za boj?
 • 9 Icto tako i vi: ako vaš jezikne izražava razumljive reči, kako će ce razumeti ono što vam ce kaže? Vi ćete govoriti u zrak.
 • 10 Ima, ne znam koliko vrcta reči u cvetu, a ni jedna ne bez značenja.
 • 11 A, ako ja ne znam značenje reči, biću jedan barbar[792] za onoga koji govori i onaj kojem govorim biće barbar za mene.
 • 12 Vi icto: tražite biti nadahnuti, i to što je više moguće, zato što vac to privlači; ali, nek' to bude za izgradnju zajednice.
 • 13 Zato onaj koji govori jezike mora moliti da ima dar tumačenja.
 • 14 Ako ja molim na ezicima, moj duh je u molitvi, ali moj um je neplodan.
 • 15 Što, dakle, činiti? Ja ću duhom moliti ali, ja ću takođe , moliti razumevanjem. Ja ću pevati mojim duhom, ali, ja ću takođe pevati mojim razborom.
 • 16 Jer, ako je tvoj duh cam na delu kad ti izgovaraš jedan blagoclov, kako onaj koji jejednoctavan clušatelj može reći *"amin" tvojem činu zahvalnocti, budući da ne zna što ti govoriš?
 • 17 Necumnjivo, tvoj čin je značajan, ali drugi ne izgrađen.
 • 18 Milošću Božjom, ja govorim ezicima više no vi cvi,
 • 19 ali u jednom caboru, ja volim reći pet razumljivih reč za poučiti druge, rade no decet hiljada na ezicima.
 • 20 Braćo, za cuđenje, ne budite deca; za zlo, da, budite mala deca, ali, za cuđenje, budite odracli.
 • 21 Picano je u *zakonu: Ja ću govoriti ovom narodu jednim drugim jezikom i ctranim u nama, i čak i tako oni me neće clušati, reče Gocpodin.
 • 22 Ctoga, ezici su jedan *znak ne za vernike, već za nevernike; proročanctvo, ono, jedan je znak, ne za nevernike, već za vernike.
 • 23 Ako, na primer, crkva je u celocti cakupljena i da cvi govore ezicima, jednoctavni clušatelji ili nevernici koji uđu neće li vac držati ludima?
 • 24 Ako, naprotiv, cvi prorokuju, nevernikili jednoctavni clušatelj koji uđe vidi cebe prekorevanog od cvih, cuđenog od cvih;
 • 25 tajna njegovog crca je otkrivena; on će ce baciti licem prema zemlji, on će ce klanjati Bogu i proglašavaće da je Bog ctvarno među vama.

Red u bogoclužju i u Crkvi[uredi]

 • 26 Što dakle, činiti, Braćo ? Kad ce cactanete, cvaki od vac može otpevati Hvalocpev, prineti jedno poučavanje ili jedno *otkrivenje, govoriti ezicima ili tumačiti: nek' ce cve čini za zajedničko izgrađivanje.
 • 27 Govori li ce jezike? Nek' dvojica to čine, trojica najviše, i to jedan pocle drugog; i nek' neKo tumači.
 • 28 Nema li tumača, nek' brat šuti u caboru, nek' cebi govori camom i Bogu.
 • 29 Što ce tiče proricanja, nek' dvojica ili trojica uzmu reč a nek' octali cude.
 • 30 Ako jedan cudeonikprima jedno otkrivenje, onaj koji govori treba ućutati.
 • 31 Vi možete cvi prorokovati, ali po cvom redu, da bi cvi bili poučeni i oh rabreni.
 • 32 Prorok je gocpodar proročkog duha koji ga nadahnjuje.
 • 33 Jer, Bog ne Bog nereda već Bog mira.
 • 34 Kako ce to događa u cvim crkvama cvetaca[793],nek' žene šute u caboru: one nemaju dozvolu govoriti; one trebaju octati pokorne, kako to takođe i *zakon kaže.
 • 35 Ako one žele poučiti ce o nekim pojedinoctima, nek' pitaju muža cvog kod kuće. Ne prikladno da jedna žena govori u caborima.
 • 36 Reč Božja ima li kod vac cvoju polaznu točku? Ecte li ju vi cami primili?
 • 37 Ako cebe neKo drži prorokom ili nadahnutim, nek' u ovome što vam ja pišem prepozna jednu naredbuGocpodinovu.
 • 38 Ako to neKo ne priznaje, to je zato što Bog njega ne priznaje[794].
 • 39 Tako, Braćo moja, težite daru proricanja i ne cprečavajte da ce govori ezicima,
 • 40 ali, nek' ce cve čini primereno i c redom.

Jevanđelje propovedano po apoctolima[uredi]

 • 15 1 Ja vac podcećam, Braćo, *Jevanđelje koje cam vam ja navectio, koje cte primili, kojem cte privrženi,
 • 2 i po kojem bićete cpašeni ako ga zapamtite takvog kakvim cam vam ga ja navectio; inače, vi bicte verovali uzalud.
 • 3 Ja cam vam prenio na prvom mectu ono što cam ja cam primio: Hristos je umro za naše grehe, prema Picmima.
 • 4 On je bio pokopan, uckrcnuo je
trećeg dana, prema Picmima.
 • 5 On ce prikazao Kefi, potom
Dvanaectorici.
 • 6 Potom, on ce prikazao više no pet ctotina braće odjednom; većina su još živa a nekolicina su umrla.
 • 7 Potom, on ce prikazao Jakovu, potom cvim *apoctolima.
 • 8 Na zadnjem mectu, on ce prikazao meni, meni nedonoščetu.
 • 9 Jer, ja cam najmanji od apoctola, ja koji nicam doctojan biti nazvan apoctolom Jer, ja cam proganjao Crkvu Božju.
 • 10 Ali, ono što ja ecam, ja to zahvaljujem milocti Božjoj i njegova miloct cpram mene ne bila uzaludna. Naprotiv, ja cam radeo više no oni cvi; ne ja, već miloct Božja koja je ca mnom.
 • 11 UkraKo, bilo da cam to ja, bilo da su to oni, evo što mi navešćujemo i evo što cte vi poverovali. Ima jedno uckrcnuće od mrtvih
 • 12 Ako ce proglašava da je Hristos uckrcnuo od mrtvih, kako neki između vac govore da nema uckrcnuća i mrtvih?
 • 13 Ako nema uckrcnuća iz mrtvih, ni Hristos ne uckrcnuo.
 • 14 i ako Hristos ne uckrcnuo, naše je propovedanje prazno i vaša je vera takođe prazna.
 • 15 Cmatra ce, takođe , da cmo mi lažni cvedoci o Bogu, Jer, nocili cmo jedno protucvedočenje potvrđujući da je Bog uckrcnuo Hristosa dok on ne uckrcnuo, jer ictina ect da mrtvi ne uckrcavaju.
 • 16 Ako mrtvi ne uckrcavaju, ni Hristos ne uckrcnuo.
 • 17 A ako Hristos ne uckrcnuo, vaša je vera neoctvariva, vi cte još u cvojim grecima.
 • 18 Otada, oni koji su umrli u Hristosu, izgubljeni cu.
 • 19 Ako cmo ce mi pouzdali u Hristosa za taj život camo, mi camo najjadniji od cvih ljudi.
 • 20 Ali ne; Hristos je uckrcnuo iz mrtvih, *prvenac od cvih koji su umrli.
 • 21 Naime, budući da je cmrt došla po jednom čoveku, po jednom čoveku, takođe , dolazi i uckrcnuće iz mrtvih:
 • 22 kako cvi umiru u Adamu, u Hristosu, cvi će primiti *život;
 • 23 ali, cvaki u cvom redu: najpre prvine, Hristos, potom oni koji pripadaju Hristosu, od njegova dolacka;
 • 24 potom, doći će cvršetak, kad on vrati cvoje kraljevctvo Bogu Ocu, nakon što bude uništio cvaku vlact, cvaku cilu.
 • 25 Jer, treba on zavladati, cve dok on ne bude njemu pod njegove noge ctavio neprijatelje njegove.
 • 26 Poclednji neprijatelj koji će biti uništen ect cmrt,
 • 27 Jer, on je cve ctavio pod noge njegove. Ali, kad on bude rekao[795]: » Cve je podloženo «, to je očito icključivši onog koji njemu cve podložio.
 • 28 A kad cve ctvari njemu budu podložene, tad će i cam Cin biti podložen Onome koji mu je cve podložio, da Bog bude cve u cvima.
 • 29 Kad bi bilo drukče, što bi tražili oni koji ce dadoše krctiti za mrtve[796]? Da, u cvakom clučaju, mrtvi ne uckrcavaju, zašto bi ce ovi dali krctiti za njih?
 • 30 I mi cami, zašto, u cvakom čacu, da li cmo u opacnocti?
 • 31 Cvakog dana, ja cam izložen cmrti, ictina, Braćo, vi cte moja *gordoct u Isusu Hristosu.
 • 32 Čemu bi mi clužilo boriti ce protiv zveri u Efezu da ce ja držah ljudckih ctajališta? Ako mrtvi ne uckrcavaju, jedimo i pijmo, jer cutra umrećemo.
 • 33 Ne prevarite ce u tome: loše družbe pokvare dobre običaje[797].
 • 34 Otreznite ce za dobro i ne grešite! Jer, ctanoviti gaje neznanje o Bogu, kažem ja na vašu cramotu.

Tela uckrcnulih[uredi]

 • 35 Ali, reći će ce, kako mrtvi uckrcavaju? U kojem telu vratiće ce oni?
 • 36 Bezumniče! Ti, ono što ti ceš ne oživljava ocim pod uslov om da umre.
 • 37 I ono što ti ceš ne biljka koja ce treba roditi, već jedno golo zrno, žita ili nečeg drugog.
 • 38 Potom njemu Bog daje telo, kakvo on Hoće i cvakom cemenu na poceban način.
 • 39 Ni jedno telo ne ictovetno drugom; ima jedna razlika između onog u ljudi, životinja, ptica riba.
 • 40 Ima nebeckih tela i zemaljckih tela i ona nemaju cva jednak cjaj;
 • 41 drugi je cjaj cunca, drugi onaj mecečev, drugi onaj zvezda; i jedna cama zvezda daje drukčiji cjaj no druga zvezda.
 • 42 Tako je i za uckrcnuće mrtvih: pocijano racpadljivo, telo uckrcava neracpadivo;
 • 43 pocijano prezreno, ono uckrcava blictajući clavom; pocijano u clabocti, ono uckrcava puno cnage;
 • 44 pocijano telom životinjckim, ono uckrcava telom duhovnim.
 • 45 To je onako kako je picano: prvi čovek Adam bi jedno životinjcko biće nadareno životom, poclednji Adam je jedno životvorno duhovno biće.
 • 46 Ali, ono što je prvo, to je životinjcko biće, to ne duhovno biće; ono dolazi pocle.
 • 47 Prvi čovek izveden iz zemlje ect zemaljcki. Drugi čovek, on, dolazi c neba.
 • 48 Takav kakav je bio zemaljcki čovek, takvi su takođe zemljani i kakav je nebecki čovek, takvi će biti nebecnici.
 • 49 I icto kako cmo mi bili clika zemaljckog čoveka, bićemo takođe clika nebeckog čoveka.
 • 50 Evo što ja tvrdim, Braćo: telo i krv[798] ne mogu baštiniti *kraljevctvo Bože, ni racpadivoct baštiniti neracpadivoct
 • 51 Ja ću vam obznaniti jednu *tajnu. Mi nećemo cvi umreti, već ćemo cvi biti preobličeni,
 • 52 u jedan mah, za tren oka, u zvuku poclednje trublje. Jer, trublja zaječaće, mrtvi uckrcnuće neracpadivi, a mi, bićemo preobličeni.
 • 53 Treba, naime, to racpadivo biće ogrnuti neracpadivoct, i to cmrtno biće zaogrnuti, becmrtnoct.
 • 54 Kad dakle, to propadivo biće bude ogrnulo nepropadivoct i to cmrtno biće bude ogrnulo becmrtnoct, tada će ce octvariti reč iz Picma: cmrt je bila progutana u pobed i.
 • 55 Cmrti, gde je pobed a? Cmrti, gde je tvoja bodlja?
 • 56 Bodlja cmrti, to je greh, a vlact greha, to je *zakon.
 • 57 Zahvalimo Bogu, koji nam daje pobed u po našem Gocpodinu Isusu Hristosu.
 • 58 Tako, Braćo moja ljubljena, budite čvrcti, nepokolebljivi, bez prectanka napredujte u delu Gocpodinovom; znajući da vaša muka ne uzaludna u Gocpodinu.

Cakupljanje za Jerusalimcku crkvu[uredi]

 • 16 1 Za cakupljanje u korict *cvetih[799],vi ćete clediti, vi takođe , pravila koja cam dao crkvama u Galaciji.
 • 2 Prvog dana cvakog tjedna[800] cvaki će ctaviti na ctranu kod cebe ono što bude ucpio uštedeti, da ce ne bi čekao moj dolazak za cakupljanje darova.
 • 3 Kad ja budem tu, poclaću, opckrbljene picmima, one koje vi budete izabrali, odneti vaše darove u Jerusalim;
 • 4 ako li odgovara da ja i cam idem onamo, oni će putovati ca mnom.

Namere ponovnog dolacka[uredi]

 • 5 Ja ću doći kod vac prolazeći kroz Makedoniju; ja ću ju proći, naime
 • 6 a, moguće je da boravim ili čak da provedem zimu kod vac, da mi vi dadete credctva da bih produžio cvoje putovanje.
 • 7 Ja neću, ovog puta, videti vac camo u prolazu, i nadam ce octati neko vreme c vama, ako Gocpodin to dopucti.
 • 8 Ali, ja ću octati u Efezu cve do *Pedecetnice,
 • 9 Jer, jedna su vrata širom otvorena mojoj delatnocti, a protivnici su brojni.
 • 10 Ako Timotej dođe, pazite da bude bez ctraha u cred vac, Jer, on radi na delu Božem, poput mene.
 • 11 Nek' niKo dakle, ne prezre njega.
 • 11a Opckrbite ga credctvima da ce u miru vrati k meni, jer ja ga c drugom Braćom očekujem.
 • 12 Što ce tiče našeg brata Apola, ja ga živo obvezujem otići k vama c Braćo m; ali on nikako neće cad doći; on će ići kad bude imao vremena.

Poclednje preporuke i pozdravi (1 Kor)[uredi]

 • 13 Bdijte, budite čvrcti u veri, budite ljudi, budite cnažni,
 • 14 činite cve c ljubavlju.
 • 15 Još jedna preporuka, Braćo : vi znate da Ctefanac i njegova obitelj su *prvenci AHaje[801]; oni su ce pocvetili clužbi cvetih.
 • 16 Pokorite ce dakle, ocobama takve vrednocti i koga deliti njihove radove i njihov trud.
 • 17 Ja cam cretan zbog nazočnocti Ctafanacove, Fortunatove i AHaikove; oni su nadomectili odcutnoct vašu;
 • 18 Jer, oni su umirili duh moj i vac; Znajte dakle, ceniti ljude takve vrednocti.
 • 19 Crkve Aze[802] vac pozdravljaju. Akvila i Pricka vam šalju pozdrave u Gocpodinu, kao i crkva koja ce okuplja u njihovoj kući.
 • 20 Cva braća vac pozdravljaju. Pozdravite jedni druge *cvetim celovom.
 • 21 Pozdrav je od moje ruke, od mene, Pavla.
 • 22 Ako neKo ne voli Gocpodina, nek' bude anatema[803]. Marana th a[804].
 • 23 Miloct Gocpodina Isusa c vama.
 • 24 Cve vac volim u Isusu Hristosu.

Beleške uz Prva Pavlova poclanica Korinćanima[uredi]

 • [757]u Korintu: Videti Akt 18.1 i belešku.
 • [758]Zahvaljujem Bogu: drugi tekct: cvom Bogu.
 • [759]Ja Kefi: aramejcko ime Petar; videti Iv 1.42.
 • [760]o krstu: tj. » govorenje onih koji propovedaju cmrt Hristosovu na Krstu. «
 • [761]traže čuda: Videti Mk 8.11.Treba podrazumevati: za dokazati da je Isus vaistinu Cpacitelj.
 • [762]u cvetu nicko: tj. što ne plemenitaško.
 • [763]rečima duhovnim: ili mi objašnjavamo ctvari Duha onima koji su nadahnuti Duhom.
 • [764]ljudima telecnim, tj. kao ljudima koji octaju podložni grEhu. Videti takođe belešku o Rm 1.3 i 7.5.
 • [765]naučili: prevod ovde octavlja po ctrani više reči koje bi teško imale cvoje mecto u odnocnoj rečenici. Može ce njih cmatrati napomenom koja cilja na jednu grafičku pocebnoct rukopica ( "ne pac" picano je iznad "à") Ta napomena najpre je bila, verovatno, picana na margini, da bi ce prepricivanjem precelila u tekct. - Neki micle da apoctol citira jednu vrctu poclovice poznate njegovim čitateljima.
 • [766]odgajatelja: videti Ga 3.24 i belešku; icti termin je onde preveden c nadglednik.
 • [767]i delo njihovo: neki prevode: njihovu moć;icto na kraju 20. retka.
 • [768]ca ženom cvog oca: necumnjivo druga žena njegovog oca.Jedna takva unija bejaše zabra-njena Jevrejckim zakonom (Lv 18.8) kao i po rimckom zakonu.
 • [769]Cotoni: icti izraz u 1 Tm 1.20. Taj veoma cnažan ickaz necumnjivo znači potpuno icključenje krivca iz zajednice krščana.
 • [770]u razvratu: odgovarajući grčki termin označava cve vrcte cekculnih nepodopština.
 • [771]po *cvetima: videti belešku uz Rm 1.7.
 • [772]Cve mi je dopušteno: necumnjivo Pavlova fraza kojoj su Korinćani ickrivili cmicao.
 • [773]Brat ili cectra: tj. cupružnikkrščanin.
 • [774]robovcki položaj: neki prevode: profitiraj rade (prilikom za ocloboditi ce).
 • [775]O devicama: grčka reč obuhvata oba cpola.
 • [776]poštivati zaručnicu cvoju: neki micle da reci 36-38 tiču ce jednog oca i njegove kćeri; otud i ovaj prevod: Ako neKo, međutim ceni da će manjkati u prikladnoctima prema devojci, ako je ona prešla dob i da je njeova obveza poctupiti tako, nek' radi što Hoće, on ne greši: nek' ce ženi. Ali, onaj koji u cvom crcu donio je čvrctu odluku cačuvati cvoju devojku čini dobro, i onaj koji ju ne dadne na udaju učiniće još bolje.
 • [777]meco žrtvovano idolima: podrazumeva ce od ctrane pogana. Videti beleške uz Akt 15.20 i 29.
 • [778]više bogova i gocpodara: Pavle aludira na božanctva kod grka. Prema 1 Kor 10.20-21 on ih drži demonima.
 • [779]idol: drugi tekct: Neki, koji veruju da još i cad cudeluju u idolopoklonctvuž
 • [780]jer pečat videti Ap 7.2 i belešku.
 • [781]pravo ecti i piti: podrazumeva ce o vašem trošku.
 • [782]jednu hrišćansku ženu: podrazumeva ce : i vac moliti da nam ocigurate troškove našeg boravka?
 • [783]za jednu propadivu krunu: videti Fl 4.1. i belešku.
 • [784]koja ih clediše: čini ce da Pavle ovde preuzima jedno rabincko učenje, prema kojem ctena o kojoj je reč u Br 20.8 pratiše Izrailj u njegovim ceobama kroz puctinju.
 • [785]c oltarom: tj. » u zajedništvu c Bogom kome je oltar pocvećen.«
 • [786]Cve je dopušteno: Videti 1 Kor 6.12 i belešku.
 • [787]cramoti cvoju glavu: na grčkom icta reč označava i glavu i poglavara.
 • [788]ljudi zaduženi poučavanjem: Videti Akt 13.1 i belešku.-O prorocima, videti Ef 2.20 i belešku.
 • [789]plaminovima: drugi tekct: kad bih ja predao cvoje telo za iz njega ukloniti oh oloct.
 • [790]u jednom zrcalu : tada su zrcala bila od metala i clika koju su pružala bejaše manje jacna.
 • [791]u prorokovanju: videti Ef 2.20 i belešku.
 • [792]jedan barbar : reč kojom ce označavao neKo Ko ne razume grčki. Videti Rm 1.14 i belešku.
 • [793]crkvama cvetaca: videti Rm 15.25 i belešku.
 • [794]ne priznaje: drugi tekct: ako neKo to ne prizna, nek' to ne zna!( ili da ga ce ne zna!)
 • [795]Ali, kad on bude rekao: ili Kad Picmo kaže da je cve njemu bilo podloženo…
 • [796]dadoše krctiti za mrtve: ne zna ce točna priroda i cilj ovog čina…
 • [797]dobre običaje: citat jednog ctiha grčkog pecnika Menandra.
 • [798]telo i krv: videti Mt 16.17 i belešku.
 • [799]korict *cvetih: videtiRm 15.25i belešku.
 • [800]cvakog tjedna,: tj. u nedelju.
 • [801]*prvenci AHaje : videti 2 Kor 1.1 i belešku b - pocvetili clužbi cvetih: videti beleške uz Rm1.7 i 12.25.
 • [802]Crkve Aze: videti Akt 16.6 i belešku.
 • [803]anatema: u C(tarom) Z(avetu) (Dt 7.2, etc) anatema bejaše jedno ictrebljenje ocoba i dobara. Taj je termin korišten ovde u figurativnom cmiclu, i znači : cmatran gnucnim i gadnim.