Prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa

 1. Postojaće Asocijacija/Zajednica opština u kojima Srbi čine većinsko stanovništvo na Kosovu. Članstvo će biti otvoreno za svaku drugu opštinu pod uslovom da su članice saglasne.
 2. Ova Zajednica/Asocijacija će biti formirana na osnovu statuta. Do njenog raspuštanja može doći samo na osnovu odluke opština članica. Pravne garancije će biti predviđene pozitivnim i ustavnim propisima (u šta spada i pravilo dvotrećinske većine).
 3. Strukture Asocijacije/Zajednice će biti uspostavljene na istoj osnovi kao i postojeći Statut Asocijacije kosovskih opština, npr. predsednik, potpredsednik, skupština, savet.
 4. U skladu sa nadležnostima predviđenim Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i kosovskim propisima, opštine članice će imati pravo da sarađuju u kolektivnom vršenju svojih nadležnosti kroz Zajednicu/Asocijaciju. Asocijacija/Zajednica će vršiti puni nadzor u oblastima ekonomskog razvoja, obrazovanja, zdravstva, urbanog i ruralnog planiranja.
 5. Asocijacija/Zajednica će vršiti i druge dodatne nadležnosti koje joj mogu poveriti centralne vlasti.
 6. Zajednica/Asocijacija će imati predstavničku ulogu prema centralnim vlastima i u tom cilju će imati mesto u konsultativnom veću zajednica. Radi ostvarivanja te uloge predviđena je funkcija monitoringa.
 7. Na Kosovu će postojati jedinstvene policijske snage pod nazivom Kosovska policija. Sva policija na severu Kosova će biti integrisana u okvir Kosovske policije. Plate će isplaćivati samo Kosovska policija.
 8. Članovima drugih srpskih bezbednosnih struktura biće ponuđena mesta u ekvivalentnim kosovskim strukturama.
 9. Postojaće regionalni komandir policije za četiri opštine na severu u kojima Srbi čine većinsko stanovništvo (Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić). Komandir ovog regiona biće kosovski Srbin koga imenuje Ministarstvo unutrašnjih poslova sa spiska koji dostavljaju četiri gradonačelnika u ime Zajednice/Asocijacije. Sastav KP na severu će odražavati etnički sastav stanovništva ove četiri opštine. (Postojaće još jedan regionalni komandir policije za opštine Južna Mitrovica, Srbica i Vučitrn). Regionalni komandir četiri severne opštine će sarađivati sa drugim regionalnim komandirima.
 10. Sudske vlasti biće integrisane i funkcionisaće u okviru pravnog sistema Kosova. Apelacioni sud u Prištini će formirati veće koje će biti većinski sastavljeno od sudija iz redova kosovskih Srba i postupati u vezi sa svim opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom.
  Odeljenje Apelacionog suda, koga čine administrativno osoblje i sudije, imaće stalno sedište u Severnoj Mitrovici (Okružni sud u Mitrovici). Većinu svakog veća pomenutog Odeljenja će činiti sudije iz redova kosovskih Srba. U sudskim većima će zasedati odgovarajuće sudije, u zavisnosti od prirode datog predmeta.
 11. Opštinski izbori će biti organizovani u severnim opštinama 2013. godine uz posredovanje OEBS-a u skladu sa kosovskim propisima i međunarodnim standardima.
 12. Plan implementacije, sa vremenskim okvirom, biće sačinjen do 26. aprila. Prilikom sprovođenja ovog Sporazuma, biće primenjen princip transparentnog finansiranja.
 13. Dve strane će intenzivirati razgovore o energetici i telekomunikacijama, i okončati ih do 15. juna.
 14. Dogovoreno je da nijedna strana neće blokirati, niti podsticati druge da blokiraju, napredak druge strane na njenom putu ka EU.
 15. Dve strane će, uz posredovanje EU, osnovati odbor za implementaciju.

Izvor[uredi]