Pomoć iznenada

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu


Pomoć iznenada

0001 Sad i vazda da se veselimo,
0002 Sve za slavu Boga milosnoga
0003 I našega dragog gospodara,
0004 Gospodara, crnogorskog kralja.
0005 Knjigu piše Cetinjski vladika,
0006 Te je sprema u pleme Banjane,
0007 Ovako im u toj knjizi piše:
0008 "Čujte mene, svi knezovi Banjski!
0009 "Pokupite harač po Banjani,
0010 "Oprav’te ga meni Gori Crnoj,
0011 "I mi trvdu vjeru uvatimo
0012 "Od Mitrova do Đurđeva dana,
0013 "Da ve ne će puštit’ Crnogorci;
0014 "Ako li mi harač ne pošljete,
0015 "Ja ću moje puštat’ Crnogorce,
0016 "I od vas će bruku načinjeti,
0017 "Porobiti malo i veliko,
0018 "Popaliti ognjem svekoliko."
0019 A kad njima sitna knjiga dođe,
0020 Banjani su na vijeći bili
0021 Kod Šterbačke prebijele crkve,
0022 A kad čuše što im knjiga piše,
0023 Probesjedi Bačević Vasilje:
0024 "A da bolan, Božoviću Rade!
0025 "Uzmi sobom Janičića Rista,
0026 "Ja ću uzet’ Milešević Paja,
0027 "Da po Banjam harač pokupimo."
0028 I tako su način nalazili,
0029 Po Banjani harač pokupiše,
0030 Odniješe lomnoj Gori Crnoj
0031 U vladike crnogorskog kralja.
0032 Vladika ih dobro dočekao,
0033 I kneževe darom darivao:
0034 Nekom daje ćurka velikoga,
0035 Radu dava od zlata medalju.
0036 Knezovi se natrag povratiše
0037 I dođoše u pleme Banjane.
0038 Al’ da vidiš Ognjenović Paja!
0039 Sitnu knjigu na koljenu piše,
0040 Oprema je u Mostar veziru,
0041 I ovako u njoj govoraše:
0042 "Ali-pašo, ogrijano sunce!
0043 "Znaš li, pašo, nije bilo davno,
0044 "Kad opremi Čengić-Smail-agu,
0045 "Smail-agu kapidžiju tvoga,
0046 "Kad Drobnjaci njega izdadoše,
0047 "Odniješe na Cetinju glavu;
0048 "Te si jade sve zaboravio,
0049 "A evo ti jada iznenada,
0050 "Prokletoga Božovića Rada,
0051 "Što ti Rade o nevjeri radi,
0052 "Banjane će tvoje odmetnuti
0053 "I Grahovo selo naseliti,
0054 "Odmetnuti raju od Turaka."
0055 A kad paši taka knjiga dođe,
0056 Knjigu uči, ma se Turčin muči.
0057 Onu primi, drugu sitnu piše,
0058 Opremi je gradu Nišićkome
0059 Mušoviću glavi od Nišića:
0060 "Ču li mene, silan Mušoviću!
0061 "Evo tebe moje buruntije,
0062 "Opravi mi Rada Božovića:
0063 "Jali mrtvu sa ramena glavu,
0064 "Jali vlaha savezana živa.
0065 "Ako li ga opraviti nećeš,
0066 "Ja ću moje opremiti sluge,
0067 "I Banjsko ću pleme razoriti,
0068 "Hoću Rada na kolac nabiti,
0069 "A Vasilja na vatru složiti,
0070 "Janičića Rista objesiti,
0071 "Miloševa Paja uvatiti,
0072 "Baciću ga u lednu tamnicu,
0073 "Nek tavnuje za sedam godina,
0074 "Nek tavnuje i o jadu radi;
0075 "I staviću iznova knezove,
0076 "To će meni biti raja prava."
0077 A kad knjiga Mušoviću dođe,
0078 Onu turi, drugu sitnu piše:
0079 "Ali-pašo, ogrijano sunce!
0080 "Ja te molim dinom i amanom
0081 "I našijem postom ramazanom,
0082 "Prođi mi se plemena Banjana,
0083 "Banjani su naši od starina.
0084 "Štogođ ima od grada Nišića
0085 "Po ćesimu krava jalovica,
0086 "Sve je nama u pleme Banjane,
0087 "Ja ti moju vjeru tursku davam:
0088 "Ja ću moje pokupiti sluge
0089 "I ostale puše i makaše,
0090 "I pokupit’ od grada građane,
0091 "I otić’ ću lomnoj Gori Crnoj
0092 "I vladici harač odnijeti,
0093 "Vladičinu ruku poljubiti.
0094 "Znaš, vezire, na zlo ti svanulo!
0095 "Štogođ imaš u Hercegovini
0096 "Sedamnaest grada i palanka
0097 "Đe je tebe grada Nišićkoga
0098 "Ključanica od Hercegovine:
0099 "Ja ć’ okrenut’ pleći Crnogorcim’
0100 "Na vas, pašo, pušku okrenuti."
0101 A kad paši taka knjiga dođe;
0102 Knjigu uči, pa se paša muči.
0103 Onu turi, drugu sitnu piše,
0104 Opremi je slavnu manastiru
0105 Dobrićevu i Kosijerevu
0106 Svom bimbaši Puzić-Amet-agi:
0107 "O bimbašo, Puzić-Amet-ago!
0108 "Dovedi mi Rada Božovića:
0109 "Ali mrtvu s kaurina glavu,
0110 "Jali vlaha savezana živa;
0111 "Ako li mi dovoditi nećeš,
0112 "Glava tvoja poć’ će za njegovu."
0113 A kad njemu sitna knjiga dođe,
0114 Tako Turčin riječ besjedio:
0115 "Braćo moja, Hercegovci Turci!
0116 "Je li bula rodila Turčina,
0117 "Da otide u pleme Banjane,
0118 "Da dovede Rada savezana
0119 Iz gizdava sela Milanića?"
0120 Svi mu Turci nikom poniknuše,
0121 A u crnu zemlju pogledaše,
0122 Al’ ne gleda Gorčanin Murate,
0123 No bombaši među oči crne:
0124 "O bimbašo, naša buljunbašo!
0125 "Ja želio, a Boga molio
0126 "Da otidem u pleme Banjane,
0127 "Tamo su se mene uželjele
0128 "Sve vlahinje i banjske đevojke."
0129 Kad ga začu Puzić Amet aga,
0130 On ovako riječ besjedio:
0131 "O Murate, od Turćije falo!
0132 Ja se jesam u te i uzdao."
0133 Murat hitro na noge poskoči,
0134 Pa poklopi jagrzli dorata,
0135 Eto njega pored Petrovića,
0136 Pa eto ga uz pleme Banjane,
0137 Dokle dođe selu Milaniću
0138 Na konaka Ognjenović-Paja.
0139 Dobro ga je Pajo dočekao,
0140 Konju dade ječma i sijena,
0141 A Turcima piva i jestiva;
0142 A kad začu Božoviću Rade
0143 Da su Turci u Pajovoj kući,
0144 Pa doziva svoju vjernu ljubu:
0145 "O Milice, moja vjerna ljubo!
0146 "Ti otidi do Pajove kule,
0147 "Te poljubi Gorčanin-Murata,
0148 "Ovako ćeš njega pozdraviti:
0149 ""Pozdravlja te Rade Božoviću,
0150 ""Da ti njemu na konaka dođeš,
0151 ""Da mu šišaš kuma milosnoga,
0152 ""E hoćemo ljubav uvatiti.""
0153 A kad začu Gorčanin Murate,
0154 On ovako besjedi Milici:
0155 "O vlahinjo, Radova Milice!
0156 "Hajde tamo tvojoj tankoj kuli,
0157 "Te pripravljaj gospodsku večeru,
0158 "A eto nas tebe na konake."
0159 Otole se podiže Milica,
0160 Sve ti Radu po istini kaže
0161 Tako oni u riječi bili,
0162 A mala se četa podignula
0163 Od Grahova i od Gore Crne,
0164 Pred tom četom do tri perjanika,
0165 Sluge vjerne crnogorskog kralja,
0166 Da i kažem sva tri po imenu:
0167 Od Grahova Popoviću Vuče,
0168 A od Cuca Gavrilović Savo,
0169 Od Njeguša Rakoviću Ivo.
0170 Kad je Rade četu sagledao,
0171 Kapu skiga, nebu diže ruke:
0172 "Bože mili, na svemu ti fala!
0173 "Kad su s nama mili Crnogorci!"
0174 Pa besjedi svojoj vjernoj ljubi:
0175 "O Milice, moja vjerna ljubo!
0176 "Ti Turcima namiri večeru."
0177 A uskocim’ tiho besjedio:
0178 "Sad, četnici, moja braćo draga!
0179 "Radi Boga i krsta časnoga,
0180 "Jali noćas, jali do vijeka,
0181 "Da na Turke juriš učinimo."
0182 Rade reče, niko ne poreče:
0183 Svaki drži po svoga Turčina:
0184 Drži Rade Murata kavaza,
0185 Drži Vuče Babovića Salka;
0186 Drži Savo od Nišića Ibra,
0187 Drži Ivo sasred Gacka Muja.
0188 I otole Rade polazio,
0189 A zavika braću Milanića,
0190 Svi otole povrvješe ljudi,
0191 I bijele pojaviše ovce,
0192 I pred njima kalauze Turci,
0193 E eto ih kroz pleme Banjane.
0194 I tadaj se kavga zametnula.
0195 A šta ću vi dulje besjediti:
0196 Do Grahova zdravo dohodiše,
0197 U Grahovo Turke posjekoše.Izvor[uredi]

Srpske narodne pjesme 1 - 9, skupio ih Vuk Stef. Karadžić, državno izdanje. Pjesme junačke novijih vremena o vojevanju za slobodu i o vojevanju Crnogoraca, knjiga osma, Beograd, 1900.