Pismo pape Grgura IX kapelanu Egidiju (1229)

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu

Grigorije episkop sluga nad slugama Božjim ljubljenom sinu Egidiju podđakonu i kapelanu našem šaljemo pozdrav i apostolski blagoslov.

Prečasni brat naš Ugrin arhiepiskop kaločki pročitao je u našem prisustvu da je u Hristu ljubljena ćerka, plemenita žena (Margarita), sestra svetlog kralja Ugarske (Andrije II) stekla neku zemlju koja se zove onostrani Srem, prema nekom delu Ugarske koji se zove ovostrani Srem, te da se gore pomenutom zemljom upravlja na osnovu naredaba i uredaba gore pomenute kraljeve sestre, tako da je jednog od sveštenika područnih arhiepiskopu odredila za provizora na neko vreme u većoj crkvi, koju ljudi iz te zemlje zovu episkopalnom, dok sa istom, koja se pridržava grčkog obreda, te se još uvek nije pokorila našoj stolici, kako bi trebalo da bude uređeno, ne odlučimo šta će da bude. Isti arhiepiskop nas je ponizno zamolio da se gore pomenuta crkva, budući da je susedna i pogranična kaločkoj arhiepiskopiji, pripoji novoj episkopiji koja treba da se stvori našom dozvolom u ovostranom Sremu, jer se pre svega tiče časti apostolske stolice, da se Sloveni i Grci koji naseljavaju ovu zemlju u pogledu Božjih službi i crkvenih sakramenata, ako je to moguće, privedu latinskom obredu i poslušnosti rimskoj crkvi.

Prema tome, naređujemo tvojoj smotrenosti preko apostolskog pisma: ako u ovoj crkvi ima episkopa i ako bi on hteo da bude pokoran rimskoj crkvi, da ne odgađaš da ga bez prejudiciranja (kršenja) prava drugog primiš, a ako u istoj nema episkopa, ili ako ga ima a ne bi hteo da bude pokoran apostolskoj stolici, da podržan našim autoritetom pomenutu crkvu pripojiš gore pomenutoj novoj episkopiji.

Predato u Peruđi na pete martovske none, druge godine našeg pontifikata.