O Veri u Boga

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu

Autor: Platon

Platon je uveren da narod ne može biti velik dokle god ne veruje y boga. Čiste kosmičke snage, ili prva pranačela, ili élan vital, koji ne bi bili nikakve ličnosti, jedva bi mogli čoveka potsticati na nadanje, na odanost ili na žrtvu; onima koji ce nalaze y nevolji oni ne bi mogli pružiti nikakve utehe, i onima y iskušenju ne bi dali nikakve hrabrosti. Ali, živi bog sve to može, i samoživa individualista on može pokrenuti da svoju lakomost svede na manju meru i da savlada svoje strasti, ili da ga uplaši. I ta mogućnost postaje još veća onda kad ce sa verom y boga spoji vera y ličnu besmrtnost, jer uzdanje y drugi život daje hrabrosti da umiremo i da podnosimo smrt svojih dragih; KO ce bori s verom, taj je dvostruko naoružan. Uzmimo da ce naša vera ne može osnivati na tome da je bog najzad samo ostvareni ideal naše ljubavi i nade, i da duša