Opet to isto (komad)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

0001 Što cvijeli kod Novoga grada,
0002 Al’ je vila, al’ je ljuta zmija?
0003 Da je vila, u gori bi bila,
0004 Da je zmija, u st’jeni bi bila,
0005 Van cvijeli paša kod Novoga,
0006 Cvijeleći sitnu knjigu piše.
0007 Ne piše je čim se knjige pišu,
0008 Nego svojom krvi od obraza,
0009 Pak je šalje mjestu Carigradu
0010 A na ruke caru čestitome:
0011 "Vaj, čestiti care gospodine,
0012 "Ako hoćeš da smo tvoji Turci,
0013 "Ne drži me sad u ovoj muci
0014 "Kod Novoga na krajini grada,
0015 "Dodija mi Laud-generale,
0016 "Šance kopa sa četiri strane,
0017 "I na šance table napravio,
0018 "I na table navezo lubarde,
0019 "Novi bije sa četiri strane.
0020 "Kad pucaju Laudove bumbe,
0021 "Ti bi reko, care gospodine,
0022 "Da iz neba sijevaju munje;
0023 "Kade, care, čestito koljeno,
0024 "Laudovi topovi pucaju,
0025 "Da iz neba pucaju gromovi.
0026 "Daj mi pomoć, od Boga ti bila!"
0027 Knjiga dođe mjestu Carigradu
0028 A na ruke caru čestitome.
0029 Knjigu štije care gospodine,
0030 A kad viđe što mu knjiga kaže,
0031 Od jada se crnoj zemlji vija:
0032 "Crna zemljo, uzmi mene u se,
0033 "Da ne gledam jada velikoga
0034 "Kod Novoga na krajini grada
0035 "Od Lauda i od paše moga."
0036 Pake drugu rukom knjigu piše,
0037 Ter je šalje paši, Mirjan-paši:
0038 "Mirjan-paša, desna ruko moja,
0039 "Kupi vojske štogod više moreš,
0040 "Devet bega od devet gradova,
0041 "I četiri Usum-begovića,
0042 "I ostale ćitaplije Turke,
0043 "Odi s vojskom do Novoga grada
0044 "Na onoga Laud-generala.
0045 "Ako tebe mili Bog pomože,
0046 "Te odženeš njega od Novoga,
0047 "I ti otmeš Laudove šance,
0048 "Bićeš meni vezir ponajstariji."
0049 Knjiga dođe paši Mirjan-paši.
0050 Knjigu štije paša Mirjan paša,
0051 A kad viđe što mu knjiga kaže,
0052 Onu štije, a četiri piše,
0053 Knjige šalje na četiri strane,
0054 Ter silenu sakupio vojsku,
0055 Ne more je okom pregledati,
0056 Kamo li bi okom prebrojio:
0057 Devet bega od devet gradova,
0058 I četiri Usum-begovića
0059 I ostale ćitaplije Turke,
0060 I pred njima zelene barjake.
0061 Pake ide k Novom bijelome,
0062 Pak napisa jednu knjigu malu,
0063 Pak je posla k Novom bijelome
0064 A na ruke starcu Laudanu:
0065 "Kaurine, Laud-generale,
0066 "Bježi s vojskom od Novoga grada,
0067 "Bježi s vojskom, i ostaljaj šance,
0068 "Eto mene, udariću na te."
0069 Knjiga dođe Laud-generalu:
0070 Knjigu gleda starac Laudane,
0071 Knjigu gleda, a smije se na nju,
0072 Pake drugu sitnu rukom piše,
0073 Pake je šalje paši Mirjan-paši:
0074 "Mirjan-paša, prdačino naša,
0075 "Ako misliš, žalosna ti majka!
0076 "Odagnati mene od Novoga,
0077 "I ti moje osvojiti šance,
0078 "Teško onom i njegovoj majci,
0079 "Kom ostanu Laudovi šanci.
0080 "Ja sam Laud starac ostario,
0081 "Te ne mogu pred Turci bježati,
0082 "Sramota je i od Boga grehota.
0083 "Udri, pašo, čekaću te ođe
0084 "Kod Novoga, mjesta Bosanskoga.
0085 [..................................................]