Odluka II zasedanja AVNOJ-a o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

ANTIFAŠISTIČKO VEĆE
NARODNOG OSLOBOĐENjA
JUGOSLAVIJE
Broj odluke 3

ODLUKA

DRUGOG ZASEDANjA ANTIFAŠISTIČKOG VEĆA NARODNOG OSLOBOĐENjA JUGOSLAVIJE

o izgradnji Jugoslavijena federativnom principu

Na osnovu prava svakog naroda na samoodređenje, uključujući pravo na otcepljenje ili na jedinjenje sa drugim narodima, i u skladu sa istinskom voljom svih naroda Jugoslavije, osvedočenom u toku trogodišnje zajedničke narodno-oslobodilačke borbe koja je skovala nerazdruživo bratstvo naroda Jugoslavije, Antifašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije donosi sledeću

O d l u k u:
  1. Narodi Jugoslavije nikada nisu priznali i ne priznaju raskomadanje Jugoslavije sa strane fašističkih imperijalista i dokazali su u zajedničkoj oružanoj borbi svoju čvrstu volju da ostanu i dalje ujedinjeni u Jugoslaviji.
  2. Da bi se ostvario princip suverenosti naroda Jugoslavije, da bi Jugoslavije pretstavljala istinsku domovinu svih svojih naroda i da nikad više ne bi postala domen bilo koje hegemonističke klike, Jugoslavija se izgrađuje i izgradiće se na federativnom principu, koji će obezbediti punu ravnopravnost Srba, Hrvata, Slovenaca, Makedonaca i Crnogoraca, odnosno naroda Srbije, Hrvatske, Slovenačke, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovnine.
  3. U skladu sa takvom federativnom izgradnjom Jugoslavije, koja se temelji na najpunijim demokratskim principima, jeste činjenica da već sada, u vreme narodno-oslobodilačkog rata, osnovne organe narodne vlasti kod pojedinih naroda Jugoslavije i pretstavljaju narodno-oslobodilački odbori i zemaljska antifašistička veća narodnog oslobođenja (Glavni narodno-oslobodilački odbor Srbije, Zemaljsko antifašističko veće narodnog oslobođenja Hrvatske, Slovenski narodno-oslobodilački odbor, Zemaljsko antifašističko veće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, Zemaljsko antifašističko veće narodnog oslobođenja Crne Gore i Boke, Zemaljsko antifašističko veće narodnog oslobođenja Sandžaka, inicijativni organi za Zemaljsko antifašističko veće narodnog oslobođenja Makedonije), i da je Antifašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije vrhovno zakonodavno i izvršno pretstavničko telo naroda Jugoslavije i vrhovno zakonodavno i izvršno predstavničko telo naroda Jugoslavije i vrhovni pretstavnik suvereniteta naroda i države Jugoslavije kao celine.
  4. Nacionalnim manjinama u Jugoslaviji obezbediće se sva nacionalna prava.
  5. Ova odluka odmah stupa na snagu.

Dne 29 novembra 1943,
u Jajcu

Izvori[uredi]