Odluka o formiranju Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Odluka o formiranju Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine  (1992) 


Na osnovu člana 70. tačka 2. Ustava Srpske Republike Bosne i Hercegovine i Amandmana II na Ustav Srpske Republike Bosne i Hercegovine, Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, na sjednici održanoj 12. maja 1992. godine, donosi

Odluku o formiranju Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine

Član 1.

Formira se Vojska Srpske Republike Bosne i Hercegovine.

Član 2.

Dosadašnje jedinice i štabovi teritorijalne odbrane, preimenuju se u komande i jedinice Vojske, čiju će organizaciju i formaciju utvrditi Predsjednik Republike.

Član 3.

Za komandanta Glavnog štaba Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine postavlja se general-potpukovnik Ratko Mladić.

Član 4.

Vojska Srpske Republike Bosne i Hercegovine nosi uniforme i činove koje su nosili pripadnici Jugoslovenske Narodne Armije i Teritorijalne odbrane.

Osnovu oznaka na kapama čini Srpska zastava, a na lijevoj nadlaktici Srpska zastava na kružnoj podlozi sa natpisom „VOJSKA SRPSKE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE”.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu dano donošenja i važiče do proglašenja Zakona o vojsci Srpske Republike Bosne i Hercegovine.

Član 6.

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku srpskog naroda u Bosni i Hercegovini”.


Broj: 03-234/92,
12. maja 1992. godine
Banja Luka


Predsjednik Skupštine
srpskog naroda
Bosne i Hercegovine,
Mr Momčilo Krajišnik, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik srpskog naroda u Bosni i Hercegovini”, broj 6/92