Odluka o osnivanju Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Former COA Republika Srpska.svg


Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 17. Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 2/05), čl. 176. i 180. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 99/06), Narodna skupština Republike Srpske, na Sedmoj sjednici, održanoj 1. marta 2007. godine, donijela je


ODLUKU O OSNIVANjU SAVJETA NACIONALNIH MANjINA

REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

Osniva se Savjet nacionalnih manjina Republike Srpske, kao posebno savjetodavno tijelo, koje će sačinjavati pripadnici nacionalnih manjina.

Član 2.

Savjet nacionalnih manjina davaće mišljenja i prijedloge Narodnoj skupštini Republike Srpske i drugim republičkim organima o svim pitanjima koja se tiču prava položaja i interesa nacionalnih manjina u Republici Srpskoj.

Član 3.

Savez nacionalnih manjina predlaže kandidate iz reda nacionalnih manjina u Savjet nacionalnih manjina Republike Srpske, koji se biraju na period od četiri (4) godine.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-386/07
1. marta 2007. godine
Banja Luka


Predsjednik
Narodne skupštine,
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 18/07