Odluka o verifikaciji proglašenih srpskih autonomnih oblasti u Bosni i Hercegovini

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Odluka o verifikaciji proglašenih srpskih autonomnih oblasti u Bosni i Hercegovini  (1991) 
Odluka koju je donijela Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini 21. novembra 1991. godine, u Sarajevu.


Polazeći od rezultata izjašnjavanja na plebiscitu srpskog naroda, održanom 9. i 10. novembra 1991. godine, a na osnovu stava 2. člana 1. Privremenog poslovnika Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i na osnovu ustavom utvrđenog prava naroda na samoopredjeljenje i samoorganizovanje, Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, na sjednici od 21. novembra 1991. godine, donijela je

ODLUKU

O VERIFIKACIJI PROGLAŠENIH SRPSKIH AUTONOMNIH OBLASTI U BOSNI I HERCEGOVINI

I

Verifikuju se odluke o proglašenju srpske autonomne regije i autonomnih oblasti u Bosni i Hercegovini, i to:

Autonomna regija Krajina koju sačinjavaju opštine: Banja Luka, Bosanski Petrovac, Bosansko Grahovo, Čelinac, Glamoč, Ključ, Kotor Varoš, Kupres, Laktaši, Mrkonjić Grad, Prijedor, Prnjavor, Sanski Most, Skender Vakuf, Srbac, Šipovo, Titov Drvar i Srpska opština Bosanska Krupa, kao i dijelovi opštine Donji Vakuf i drugih opština sa ove regije sa većinskim srpskim narodom, sa sjedištem u Banjoj Luci;

Srpska autonomna oblast Hercegovina koju sačinjavaju opštine: Bileća, Čajniče, Gacko, Kalinovik, Ljubinje, Nevesinje, Rudo, Trebinje i Foča, kao i dijelovi drugih opština sa ove regije sa većinskim srpskim narodom, sa sjedište u Trebinju;

Srpska autonomna oblast Romanijsko-birčanska, koju sačinjavaju opština: Han-Pijesak, Pale, Sokolac, Vlasenica, Olovo i Šekovići, kao i dijelovi opštine Rogatica i drugih opština sa ove regije sa većinskim srpskim narodom, sa sjedištem u Sarajevu;

Srpska autonomna oblast Semberija, koju sačinjavaju opštine: Bijeljina, Lopare i Ugljevik, kao i dijelovi opština sa ove regije sa većinskim srpskim narodom, sa sjedištem u Ugljeviku i

Srpska autonomna oblast Sjeverna Bosna, sa sjedište u Doboju, koju sačinjavaju dijelovi opština sa većinskim srpskim narodom, i to: Teslić, Doboj, Tešanj, Derventa, Bosanski Brod, Odžak, Bosanski Šamac, Modriča, Gradačac, Gračanica, Lukavac, Srebrenik, Živinice, Banovići, Zavidovići, Maglaj i Orašje.

II

Srpske autonomne regije i oblasti iz prethodne tačke su u sastavu Bosne i Hercegovine, kao federalne jedinice u zajedničkoj državi Jugoslaviji.

III

Prava i dužnosti autonomne regije i oblasti, način ostvarivanja ovih prava i dužnosti, organizacija organa i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti srpskih autonomnih oblasti, urediće se posebnosti propisom.

IV

Status opština u gradu Sarajevu, kao i dijelova grada Sarajeva u kojima srpski narod predstavlja većinu, urediće se posebnim propisom.

V

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja, a objaviće se u »Službenom glasniku srpskog naroda u Bosni i Hercegovini«.

Broj 37-02/91
21. novembra 1991. godine
Sarajevo

Predsjednik
Skupštine srpskog
naroda u BiH,
Mr Momčilo Krajišnik, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik srpskog naroda u Bosni i Hercegovini“, broj 1/92, srijeda 15. januar 1992, Sarajevo