Novi zavjet (Karadžić) / Filimonu

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu
< Titu NOVI ZAVJET GOSPODA NAŠEGA ISUSA HRISTA Čivutima>
Prevod Vuka Stefanovića Karadžića objavljen u Beču 1847. godine.


Filimonu poslanica svetoga apostola Pavla.

1. Od Pavla, sužnja Isusa Hrista, i Timotija brata, Filimonu ljubaznome i pomagaču našemu,

2. I Apfiji, sestri ljubaznoj, i Arhipu, našemu drugaru u vojevanju, i domašnjoj tvojoj crkvi:

3. Blagodat vam i mir od Boga oca našega, i Gospoda Isusa Hrista.

4. Zahvaljujem Bogu svojemu spominjući te svagda u molitvama svojima,

5. Čuvši ljubav tvoju i vjeru koju imaš ka Gospodu Isusu i k svima svetima:

6. Da tvoja vjera, koju imamo zajedno, bude silna u poznanju svakoga dobra, koje imate u Hristu Isusu.

7. Jer imam veliku radost i utjehu radi ljubavi tvoje, što srca svetijeh počinuše kroza te, brate!

8. Toga radi ako i imam veliku slobodu u Hristu da ti zapovijedam što je potrebno,

9. Ali opet molim ljubavi radi, ja koji sam takovi kao starac Pavle, a sad i sužanj Isusa Hrista;

10. Molim te za svojega sina Onisima, kojega rodih u okovima svojima;

11. Koji je tebi negda bio nepotreban, a sad je i tebi i meni vrlo potreban, kojega poslah tebi natrag;

12. A ta ga, to jest, moje srce primi.

13. Ja ga šćadijah da zadržim kod sebe, da mi mjesto tebe posluži u okovima jevanđelija;

14. Ali bez tvoje volje ne htjedoh ništa činiti, da ne bi tvoje dobro bilo kao za nevolju, nego od dobre volje.

15. Jer može biti da se za to rastade s tobom na neko vrijeme da ga dobiješ vječno,

16. Ne više kao roba, nego više od roba, brata ljubaznoga, a osobito meni, a kamo li tebi, i po tijelu i u Gospodu.

17. Ako dakle držiš mene za svojega drugara, primi njega kao mene.

18. Ako li ti u čemu skrivi, ili je dužan, to na mene zapiši.

19. Ja Pavle napisah rukom svojom, ja ću platiti: da ti ne rečem da si i sam sebe meni dužan.

20. Da, brate! da imam korist od tebe u Gospodu, razveseli srce moje u Gospodu.

21. Uzdajući se u tvoju poslušnost napisah ti znajući da ćeš još više učiniti nego što govorim.

22. A uz to ugotovi mi i konak; jer se nadam da ću za vaše molitve bita darovan vama.

23. Pozdravlja te Epafras koji je sa mnom sužanj u Hristu Isusu, Marko, Aristarh, Dimas, Luka, pomagači moji.

24. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa duhom vašijem. Amin.