Naređenje načelnika generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 16. decembra 1942.

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu

Snimak prepisa originala (pisanog na mašini) u Arhivu Vojnoistorijskog instituta, Minhen 1, s. 1187—8.


Prepis!

H.Qu., 16.12.1942.


Načelnik štaba

Vrhov komande Vermahta


Br. 004870/42. Str. pov. WFSt/Op./H/

31 primerak

2. primerak

Firer ima izveštaj da su pojedina pripadnici oružanih snaga koji su se borili protiv bandi kasnije bili pozivani na odgovornost zbog njihovog držanja u borbi.

Stoga je firer naredio:

1.) Neprijatelj u borbi upotrebljava fantastične komunistički školovane borce koji ne prezaju ni od kakvog nasilja. Ovde se viiše nego ikada ide za biti ili ne biti. Ova borba nema ništa zajedničkog s viteštvom i odredbama Ženevske konvencije.

Ako ova borba protiv bandi, kako na Istoku tako i na Balkanu, ne bude vođena najbrutalnijlim sredstvima, onda se u dogledno vreme više neće imati raspoloživih sredstava da se ovoj kugi stane na put.

Stoga trupe imaju pravo i dužnost da u ovoj borbi upotrebe svako sredstvo bez ograničenja, takođe i protiv. žena i dece, samo ako ovo vodi uspehu.

Obziri bilo ikakve vrste su zločin prema nemačkom narodu i prema vojnicima na frontu koji moraju da podnose udarce bandi i zato ne treba imati nikakve obzire prema bandama ili njihovim pomagačima.

Ovim načellirna treba takođe da bude prožeto »Uputstvo za borbu protiv bandi na Istoku«.

2.) Nijedan u borbi protiv bandi angažovan Nemac ne sme da bude pozvan na disciplinsku ili sudsku odgovornost zbog svoga držanja u borbi protiv bandi i njihovih pomagača.

Komandanti trupa angažovanih u borbi protiv bandi su odgovorni da:

svi oficiri potčinjeraih im jedinica budu na najubedljiviji način poučeni u smislu ovog naređenja,

njihovi pravni savetnici odmah prime na znanje da se ne potvrdi nijedna presuda koja protivureči ovome naređenju.

pot. Kajtel

F.d.R.d.A

kapetan