Mirovni sporazum (SSSR i Finska 1940)

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu

SOVJETSKO-FINSKI SPORAZUM O MIRU


Vrhovni savet Sovjetske Unije s jedne strane i Pretsednik Finske Republike s druge strane, zadojeni željom da se obustave ratne operacije koje su se vodile između dve zemlje i da se otvore trajni uzajamni miroljubivi odnosi, ubeđeni da obe ugovorne strane imaju interesa da postave tačne uslove garantija njihove uzajamne bezbednosti, naročito bezbednosti grada Lenjingrada i grada Murmanska, kao i murmanske železničke pruge, — smatrali su za potrebno da u tom cilju zaključe ugovor o miru i naimenovali su u tu svrhu svoje punomoćnike:

Vrhovni savet Sovjetskih Republika: g. Vječaslava Mihailovića-Molotova, pretsednika Saveta narodnih komesara, g. Andreja Aleksandrovića-Ždanova, člana Vrhovnog sovjetskog saveta i komandanta brigade g. Aleksandra Mihailovića-Vasiljevskog.

Pretsednik Finske Republike: g. Rista Ritna, pretsednika ministarskog saveta Finske Republike, g. Hustija Pasikivija, g. Karla Rudolfa Valdena i profesora g. Vainea Vajonmu.

Pošto su rasmotrili i proverili njihova respektivna punomoćja, punomoćnici napred pomenuti zaključili su sledeći sporazum:


Član 1.

Vojna delatnost između Sovjetske Unije i Finske biće odmah obustavljena, shodno postupku predviđenom protokolom priloženim ovom ugovoru;

Član 2.

Granica između Sovjetske Unije i Finske biće povučena novom linijom, tako da u teritorije Sovjetske Unije ulazi cela Kaleriska Prevlaka sa gradom Vijpurijem (Viborgom), Vijpuriski Zaliv sa njegovim ostrvima, zapadno i severno pribrežje Ladoškog Jezera sa gradovima Kekisalmijem (Keksholmom), Sortavalom, Suojervijem, zatim izvesna ostrva u Finskom Zalivu, teritorija istočno od Merkejervija sa gradom Kuolajervijem i jednim delom Ribarskog Poluostrva i poluostrva Sredij, shodno priloženoj mapi.

Mešovita komisija koja će biti obrazovana od pretstavnika dveju ugovornih sila povući će podrobnije pogranične linije u roku od deset dana posle potpisa ovog ugovora;

Član 3.

Obe ugovorne sile obavezuju se da izbegavaju svaki napad protiv jedne od njih i da ne zaključe nijedan savez i ne uzmu učešća u kalicijama upravljenim protiv jedne od dve ugovorne sile;

Član 4.

Finska Republika voljna je da da u zakup Sovjetskoj Uniji poluostrvo Hange za 30 godina, a za sumu od 8 miliona finskih maraka godišnje, kao i teritorijalne vode pomenutog poluostrva 3 milje na severu i 5 milja na jugu i istoku, zatim neka ostrva u tim teritorijalnim vodama — prema mapi priloženoj ovom ugovoru.

Sovjetska Rusija obrazovaće u zakupljenoj oblasti pomorsku bazu, sposobnu da brani ulaz u Finski Zaliv protiv eventualnog napadača.

Sovjetska Unija dobija pravo da u toj oblasti održava radi odbrane te pomorske baze o svom trošku potreban broj kopnenih i vazduhoplovnih snaga.

U roku od deset dana posle stupanja na snagu ovog ugovora finska vlada povući će svoje trupe sa poluostrva Hange. Poluostrvo Hange i okolna ostrva ulaze u administrativni sistem Sovjetske Unije, shodno članku 4 ovog ugovora;

Član 5.

Sovjetska Unija obavezuje se da će povući svoje trupe iz oblasti Petsama, koju je ona dobrovoljno ustupila Finskoj ugovorom o miru iz 1920 godine. Finska se obavezuje — kao što je bilo predviđeno ugovorom o miru od 1920 godine — da u teritorijalnim vodama Severnog Ledenom Mora ne drži ratne brodove i druge naoružane brodove, izuzev naoružanih brodova od ispod 100 tona. Pored toga Finska se obavezuje da u vodama Petsama ne drži više od 15 ratnih brodova. Tonaža tih brodova ne sme biti veća od 100 tona po brodu. Finska se obavezuje — kao što je bilo predviđeno ugovorom od 1920 godine — da u napred pomenutim vodama ne drži podmornice ni brodove-nosače aviona. Finska se obavezuje — kao što je isto tako bilo predviđeno ugovorom od 1920 godine — da u tim vodama ne obrazuje ratne luke ni baze ratne mornarice, kao ni vojne arsenale, sem ukoliko je potrebno za održanje ovim ugovorom dopuštenog broja brodova;

Član 6.

Sovjetska Unija i njeni državljani dobijaju, uz garantiju finske vlade, slobodan prolaz preko oblasti Petsama za Norvešku i obratno — kao što je već bilo predviđeno ugovorom od 1920 godine. Sovjetska Unija ima pravo da otvori konzulat u oblasti Petsama. Trgovačka roba koja iz Norveške preko oblasti Petsama ide za Sovjetsku Uniju, i iz Sovjetske Unije za Norvešku izuzeta je od svakog pregleda i kontrole (izuzev neophodne kontrole tranzita) i od svih carinskih i drugih dažbina. Napred pomenuta kontola trgovačke robe u tranzitu vršiće se shodno uobičajnim propisima u međunarodnoj trgovini za takve transakcije. Sovjetski državljani koji preko oblasti Petsama idu za Norvešku i obratno imaju pravo slobodnog prolaza sa pasošima koje im izdaju sovjetske vlasti. Shodno opštepriznatom pravilu, sovjetski nenaoružani avionu imaju pravo da održavaju vazduhoplovnu službu između Sovjetske Unije i Norveške, prelazeći preko oblasti Petsama;

Član 7.

Finska vlada daje Sovjetskoj Uniji pravo tranzita između Sovjetske Unije i Švedske. Sovjetska Unija i Finska podići će, u interesu razvijanja ove tranzitne trgovine — ako je mogućno još u toku 1940 godine — svaka na svojoj teritoriji železničku prugu, koja će vezivati gradove Kandalakšu i Kemijervi;

Član 8.

Posle stupanja na snagu ovog ugovora otpoćeće trgovinski pregovori između dve ugovorne sile u cilju zaključenja trgovinskog sporazuma;

Član 9.

Ugovor o miru stupa na snagu čim bude potpisan, a biće ratifikovan docnije. Razmena ratifikacionih isprava biće izvršena u Moskvi u roku od deset dana.

Ovaj ugovor napisan je u dva originalna primerka, od kojih jedan na ruskom, a drugi na finskom i švedskom jeziku.

Risto Ritn, s. r.
J. Pasikivi, s. r.
R. Valden, s. r.
V. Vajonma, s. r.

V. Molotov, s. r.
A. Ždanov, s. r.
A. Vasiljevski, s. r.

Dopunski protokol[uredi]

DOPUNSKI PROTOKOL


Dopunski protokol ugovora o miru između Sovjetske Unije i Finske od 12 marta 1940 god.


1) Neprijateljstva će sa obe strane biti obustavljena 13 marta 1940 god. u 12 časova (lenjingradsko vreme);

2) Posle obustave neprijateljstva obrazovaće se između prvih položaja trupa neutralna zona od jednog kilometra, t.j. trupe ugovorne sile koje se prema novoj granici nalaze na teritoriji druge ugovorne sile, biće povučene za 1 km;

3) Povlačenje trupa iza nove granice i napredovanje trupa druge ugovorne sile otpočeće 15 marta 1940 god. u 10 časova na celoj teritoriji između Finskog Zaliva i Liekse i 16 marta u 10 časova severno od Liekse. Trupe će se povlačiti 7 km za vreme od 24 časa. Trupe druge ugovorne sile napredovaće tako da rastojanje između zaštitnih odreda trupa koje se povlače i prethodnica trupa koje napreduju ka novoj granici iznosi 7 km;

4) Za povlačenje trupa na raznim sektorima granice utvrđeni su sledeće dani: 20 marta 1940 god. u 20 časova Sovjetska Unija i Finska povući će svoje trupe u sektor koji obuhvata izvore reke Tuntsajoki, Knolajervi, Takale i istočnu obalu jezera Jukamojervi. Na sektoru južno od Kuhmonijenija, u oblasti Lafve trupe će se povući do 22 marta u 20 časova. Na sektoru Longavara, Vertsila i Matkaselka obe ugovorne strane povući će svoje trupe do 26 marta u 20 časova. Na sektoru Matkaselka, Kontsalahti trupe će se povući do 22 marta u 20 časova. Na sektoru Kontsalahti trupe treba da se povuku do 25 marta u 20 časova. Na sektoru Ensko — ostrvo Bato trupe će se povući do 19 marta u 20 časova.

Izvori[uredi]

  • Politika, br. 11.417 od četvrtka 14. marta 1940, naslovna strana.