Knjiga Amocova

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Amosova knjiga


Doba i poruka Amosova[uredi]

 • 1 1 Reči Amosove,
koji bi jedan od stočara iz Tekoe,
reši o šemu on imade viđenje,
protiv IzraelaŠablon:Refa, u dane Oziasa,
kralja Jude, sina Joasova,
kralja Izraela dve godine pre potresa
zemljeŠablon:Refa.
 • 2 On govoraše:
Iz *Siona, GOSPOD grmi
i iz Jeruzalema, on se ogla
šava
pašnjaci *pastirski su
opustošeni,
a greben KarmelovŠablon:Refa se
sasušuje.

Bog presuđuje Aramejcima[uredi]

3 Ovako govori GOSPOD:

zbog tri i zbog četiri
pobune Damaska,
ja neću opozvati svoju odluku:
Jer, oni su sasjekli Galaad pod
željeznim drljačamaŠablon:Refa,
 • 4 ja ću zapaliti vatru u kući
Hazaelovoj
i ona će progutati palašu
BenHadadovuŠablon:Refa;
 • 5 ja ću razvaliti bravu Damaskovu;
iz Bikeat-Avena, ja ću iskoreniti
vladara;
iz Bet-Edena, onog koji drži žezlo;
i tada će narod *Arama biti
izgnan u KirŠablon:Refa
reče GOSPOD.

Bog Presuđuje Filistincima[uredi]

 • 6 Ovako govori GOSPOD: zbog tri
i zbog četiri pobune GazeŠablon:Refa,
ja neću opozvati svoju odluku:
Jer su ono u velikom broju izgnali
izgnanike,
za izrušiti ih EdomuŠablon:Refa,
 • 7 ja ću zapaliti vatru na zidovima
Gaze
i ona će progutati njene palače;
 • 8 iz Ašdoda, ja ću istrebiti
vladara,
i iz Aškelona, onog koji drži žezlo;
ja ću okrenuti ruku protiv Ekrona,
a ostatak Filistine propašće
reče Gospodin BOG.

Bog sudi Feničanima[uredi]

 • 9 Ovako govori GOSPOD:
zbog tri i zbog
četiri pobune TiroveŠablon:Refa,
ja neću opozvati odluku svoju:
Jer su oni izrušili brojne izgnanine
Edomu,
ne čuvajući sjećanje na savez
među braćom,
 • 10 ja ću staviti vatru na zidove Tira,
i ona će progutati njegove
palače.

Bog sudi Edomitima[uredi]

 • 11 Ovako govori GOSPOD:
zbog tri i zbog
četiri pobune EdomoveŠablon:Refa,
ja neću opozvati odluku svoju:
Jer, oni su mašem proganjali
brata svog,
što je zatomio milost svoju;
Jer, njegova jarost nije prestajala
razdisati
i šta svoju pizmu on beše
tvrdoglavo čuvao,
 • 12 ja ću zapaliti vatru u Temanu,
i ona će progutati palaču BosraŠablon:Refa.

Bog sudi Amonitima[uredi]

 • 13 Ovako govori GOSPOD:
zbog tri i zbog četiri
pobune sinova Amonovih,
ja neću opozvati svoju odluku:
Jer su oni trudnim ženama decu
vadili iz trbuha u GaladuŠablon:Refa,
da bi proširili svoju teritoriju,
 • 14 ja ću metnuti vatru na zidove
Rabe
i ona će progutati njene palače,
u ratnom kriku jednog dana boja,
u oluji dana uragana;
 • 15 njih će kralj otići u izgon,
on sa svojim šasnicima u isto
vreme
reče GOSPOD.

Bog sudi Moabitima[uredi]

 • 2 1 Ovako govori GOSPOD:
zbog tri i zbog četiri
pobune MoaboveŠablon:Refa,
ja neću opozvati svoju odluku
Jer su kao kreš spalili
kosti kralja Edoma,
 • 2 ja ću staviti vatru u Moab
i on će pojesti palače Keriota;
Moab će umreti u tresku,
u kriku ratnom, u svom dvorištu;
 • 3 iz njegova krila, ja ću istrebiti
sudca:
i sve časnike , ja ću ih pobiti
s njim reče GOSPOD.

Bog sudi kraljevstvu Judinom[uredi]

 • 4 Ovako govori GOSPOD:
zbog tri i zbog četiri
pobune Judine
ja neću opozvati svoju odluku:
Jer su odbacili poučavanje
GOSPODOVO,
i nisu čuvali propisa njegovih;
Jer su ih njihove laži zavele,
one koje su sledili njihovi očevi,
 • 5 ja ću staviti vatru u Judu,
i ona će progutati palače
Jeruzalema.

Bog sudi Izraelovom kraljevstvu[uredi]

 • 6 Ovako govori GOSPOD:
zbog tri i zbog četiri
pobune Izraelove
ja neću opozvati svoju odluku:
Jer su prodali pravdiu za
srebro i sirotog za par
sandala;
 • 7 Jer su pohlepni videti prašinu
na glavi uBogih
i Jer su odvratili izvore
poniznima;
posle čega i otac i sin odlaze
k istoj devojci,
oskvrnjujući tako moje sveto
*Ime;
 • 8 zbog odeće u pologu
koju su iznuđivali blizu
svakog *oltara
i vina otetog kojeg su popili u kući
svoga Boga.
 • 9 Dok ja, bejah uništavao pred njima
*Amorite, čija velilčanstvenost
je ravna velilčanstvenosti cedra,
i moć, onoj u hrasta;
ja im bejah istrgnuo plodove iznad
i korenje ispod;
 • 10 dok ja, bejah vas uspinjao iz Egipta,
i vodio vas po pustinji 40 godina
za uzeti u posjed zemlju Amorita;
 • 11 dok ja bejah podizao, između
vaših sinova, *proroke
i, između najboljih od vas,
nazireneŠablon:Refa;
da ili ne, je li istina to, sinovi
Izraelovi?
proročanstvo GOSPODOVO.
 • 12 Ali, vi navodite nazirene piti vino
idajete prorocima ovu zapoved:
Ne prorokujte!
 • 13 Evo me dakle za zgaziti vas na mjestu,
kao štagaze kola puna slame:
 • 14 zaklon će nestati pred šilim,
smioni neće prikupiti svoju
snagu,
ni junak neće izmaknuti,
 • 15 strelac neće ostati uspravan,
pješak šili tome neće izmaknuti,
 • 16 najsršaniji od tih junaka
pobe ći će, savim gol,
u taj *dan
proročanstvo GOSPODOVO.

Izrael mora platiti dugove Bogu[uredi]

 • 3 1 Slušajte ovu reč, onu koju je
GOSPOD izgovorio protiv vas,
sinovi Izraelovi,
protiv svake obitelji koju ja
bejah uspeo iz Egipta:
 • 2 Vi sami, ja sam vas upoznao,
između svih obitelji na zemlji;
to je zašto ću vam ispostaviti
rašun o svim vašim nepravdama.

Bog posreduje, prorok mora govoriti[uredi]

 • 3 Dva šovjeka idu li zajedno
ako se nisu susrela?
 • 4 Jedan lav riše li u šumi ako
nema plena?
Jedan lavić oglašava li se iz
svoje jazbine
ako nije štauhvatio?
 • 5 Jedna ptica pada li u zamku
na zemlji
ako nema u njoj mamca?
Diže li se jedna zamka sa zemlje
ako nije bilo lovine?
 • 6 Ako rog zatrubi u gradu,
nije li narod bio opomenut?
Ako dođe nesreća u jedan grad,
nije li to GOSPOD bio koji je
to ušinio?
 • 7 Jer, Gospodin BOG ne šini ništa,
a da ne otkre svoju tajnu
slugama svojim *prorocima.
 • 8 Jedan je lav riknuo, tko se neće
uplašiti?
Gospodin BOG je govorio, tko nebi
prorokovao?

Neće gotovo ništa ostati od Samare[uredi]

 • 9 Jadikujte nad palašama, u Ašdodu,
nad palašama, u zemlji Egipat,
i recite:
Sakupite se na planinama SamareŠablon:Refa
vidite koja jehrpa u neredu
u njenom krilu,
koje nasilje u sred nje!
 • 10 One nemaju smisla, njihova
prevedna dela,
ti nagomilavatelji nasilja i pljački
u svojim palašama
proročanstvo GOSPODOVO.
 • 11 To je zašto, ovako govori Gospodin
BOG:
neprijatelj opkoljava zemlju,
on će te lišiti tvoje sile,
a tvoje palače biće opljačkane.
 • 12 Ovako govori GOSPOD:
Sve kao šta*pastir čupa
iz ždrela lavljeg za
dve noge ili kraj uha,
tako će biti iščupani sinovi
Izraelovi,
ti ljudi nastanjeni u Samariji,
u udubini jednog divana, u
udobnosti kreveta.
 • 13 Slušajte i svjedošite protiv kuće
JakovljeveŠablon:Refa
proročanstvo Gospodina BOGA,
Boga sila:
 • 14 to je kao u dan kad ja budem šinio
protiv Izraela zbog njegovih
nedela, ja ću posredovati protiv
*oltara iz Betela,
slomiću rogove na oltaruŠablon:Refa
i oni će pasti na zemlju;
 • 15 udariću ljetnu kuću
potom zimsku,
kuće od slonovaše nestaće
i velike kuće će se stropoštati
proročanstvo GOSPODOVO.

Samarijske gospođe[uredi]

 • 4 1 Slušajte ovu rem, krave iz
BašanaŠablon:Refa koje pasete na planini
Samare,
tlačeći uBoge
gazeći sirote,
govoreći svojim gazdama:
Donesi piti!
 • 2 GOSPOD zakle *svetošću:
Da, evo dolaze na vas dani
kad će vas se oteti šakljama`
i vaše druge harpunima,
 • 3 vi ćete izići kroz breče,
svaka za sebe,
i bićete bašene prema HarmonuŠablon:Refa
proročanstvo GOSPODOVO.

Beznačajna žrtvovanja[uredi]

 • 4 Dođite u Betel i pobunjujte se,
u GilgaluŠablon:Refa umnožite svoje
pobune,
nudite od jutra svoje žrtve,
trećinu svojih dima;
 • 5 stavi dimiti bez *kvasa jednu
žrtvu zahvalnicu,
javno oglašavajte dobrovoljne
darove, Jer tako vi to volite,
sinovi Izraelovi
proročanstvo Gospodina BOGA.

Izrael se nije vratio Bogu[uredi]

 • 6 Ja sam to koji vam je već dao
nestašicu za staviti u zube
u svim vašim gradovima,
nestašicu hleba u svim
vašim boravištima,
ali vi se niste vratili k meni
proročanstvo GOSPODOVO.
 • 7 To sam ja koji je već bio odbio
dati pljuskove
na tri meseca od žetve,
ja bejah dao kišu pasti na
taj grad,
a ne onaj drugi;
ovo polje bi orošeno kišom,
a polje bez kiše sasušilo se;
 • 8 dva, tri grada, posrćući, bejahu
išla k drugom gradu
za piti vode,
a da nisu bili gasni,
ali vi se niste vratili
sve do mene
proročanstvo GOSPODOVO.
 • 9 Ja vas bejah udario sneti
i glavnicomŠablon:Refa,
Bogatstva vaših vrtova,
vaših vinograda,
vaših smokvika i maših maslinjaka,
gusjenica ih beše poždrela,
ali vi niste došli sve do mene
proročanstvo GOSPODOVO.
 • 10 Ja bejah bacio na vas kugu
stiglu iz Egipta,
ja bejah ubio mašem vaše
mlade ljude
pohvativši vaše konje
i bejah u vaše nozdrve
podigao smrad vašeg tabora,
ali vi se niste vratili k meni
proročanstvo GOSPODOVO.
 • 11 Ja sam vas bio isprevrtao isto toliko
koliko u božanskom prevrtanju
Sodome i Gomore,
i vi bijaste kao jedno runo
istrgnuto iz požara,
ali vi se niste bili vratili k meni
proročanstvo GOSPODOVO.
 • 12 Eh dobro, evo kako ću ja postupiti
s tobom, Izraele:
i pošto ću ja s tobom ovako
postupiti,
pripremi se susresti svog Boga,
Izraele:
 • 13 Jer evo:
Onaj koji oblikuje planine,
koji stvara vjetar,
koji otkriva šovjeku koji je njegov
nacrt,
koji, iz tmina, proizvodi zoru,
koji hodi po vrhovima zemlje,
on se zove GOSPOD, Bog
sila.

Pogrebna jadikovka nad Izraelom[uredi]

koju ja prorišem nad vama, kućo
Izraelova:
 • 2 Ona je pala, ona se više neće
pridignuti,
devica Izraelova,
ona leži na zemlji,
a nikog nema da ju podigne.
 • 3 Jer ovako govori Gospodin BOG:
Iz grada koji prikuplja tisuću ljudi,
ostaće samo stotina;
od onog koji okupi stotinu,
ostaće samo jedna desetina,
za dom Izraelov.

Tražite Gospodina i vi ćete živjeti[uredi]

 • 4 To je ovako da govori GOSPOD
kući Izraelovoj:
Tražite me i vi ćete živjeti.
 • 5 Ali, ne tražite u Betelu,
u Gilgal, ne ulazite,
BeršebuŠablon:Refa ne prolazite;
Jer, Gilgal biće potpuno
izgnan,
a Betel postaće greh.
 • 6 Tražite GOSPODA i vi ćete
živjeti.
Pazite da ne pokaže
svoju snagu,
kuća JosipovaŠablon:Refa,
kao vatra
koja ždre, a nikog za
ugasiti ju, u Betelu.
 • 7 Oni menjaju pravo u otrov
i svlaše pravdu na zemlju.
 • 8 Tvorac Plejada i Oriona,
koji menja tamu u svjetlost
jutarnju,
koji svodi dan u sjenu noćnu,
koji saziva vode morske
da ih raspe po licu zemlje:
on se zove GOSPOD.
 • 9 To je on koji izrušuje pljaškanju
moćnika,
i pljaška provaljuje ulaz
tvrđave®
 • 10 Oni mrze onog koji sud posjeća
na red ,
onog koji uzima reš s
neporošnošću oni mrze.
 • 11 Eh dobro, pošto vi iscrpljujete
sirotog,
on uzimajući njegov dio žita,
te kuće od klesanog kamena
koje ste sagradili,
vi nećete u njima stanovati;
ti vinogradi slasti koje ste posadili,
vi im vina piti nećete.
 • 12 Jer, ja sam upoznao množinu vaših
pobuna
i bezmJernost vaših grehova,
tlašitelji pravednika,
iznuđivaši ucjena;
oni odbijaju sirote iz suda.
 • 13 Evo zašto, u jedno takvo vreme,
mudar šovjek šuti,
Jer to je vreme nesreće.
 • 14 Tražite dobro, a ne zlo,
da biste živjeli,
i tako GOSPOD, Bog sila,
biće s vama, kao štavi to kažete.
 • 15 Mrzite zlo, ljubite dobro,
uspostavite pravo u sudu:
možda GOSPOD, Bog
sila bude imao milosti
za ostatak Josipov.
 • 16 Eh dobro! ovako govori GOSPOD,
Bog sila, moj Gospodin:
Na svim trgovima, biće pogrebi,
na svim ulicama, reći će :
Jao! jao!
pozvaće seljaka na žalost,
na pogreb, posvećene u jadikovanje,
 • 17 u svim vinogradima, biće pogrebi,
kad ja budem prošao posred tebe
kaže GOSPOD.
 • 18 Nesreća onima koji žudedan
GOSPODOV!
čemu ? bi vam on bio,
dan GOSPODOV?
biće tmine, a ne svjetlost.
 • 19 To je kao kao jedna čovjek koji
be ži pred jednim lavom,
a medvjed ga iznenadi;
on se vrati kući, osloni
ruku o zid,
a zmija ga ujede.
 • 20 Neće li biti tmine, dan
GOSPODOV, a ne svjetlost,
tama, bez ikakva svjetla?

Jedan kult nepodnosiv Bogu[uredi]

 • 21 Ja mrzim, ja prezirem vaša
hodočašća,
ja ne mogu podneti vaša
okupljanja,
 • 22 kad uspinjete k meni svoje
holokauste;
i u vašim milodarima, nišeg
da mi godi;
vaše *žrtvovanje životinja
utovljenih, ja od njih odvraćam
oši;
 • 23 udalji od mene graju svojih
pojanja,
svirku svojih harfi, ne mogu
ju slušati.
 • 24 Već neka pravo izvire kao voda
i pravda kao jedan nepresušivi
potok!
 • 25 Jeste li mi vi nudili žrtve
i milodare u pustinji,
tekom 40 godina, dome
Izraelov?
 • 26 Već ste vi nosili Sikuta, svojeg
Kralja, i KijunŠablon:Refa,
svoje slike,
zvezda vaših Bogova, koje ste
vi našinili.
 • 27 Ja ću vas prognati s one strane
Damaska
reče GOSPOD, Bog sila,
to je njegovo ime.

Jedna lažna sigurnost[uredi]

 • 6 1 Nesreća onima koji su utemeljili
svoju spokojnost na *Sionu
i onima koji su stavili svoju
sigurnost u planinu Samare,
oni, cvet prvog od naroda,
prema kome ide kuća Izraelova:
 • 2 ” Prođite kroz Kalne, govore oni, i
gledajte, odande, pođite u Hamat,
veliki,
potom siđite u GatŠablon:Refa u Filisteji;
da su oni napredniji no ova
kraljevstva ovde?
i njihova teritorija veća no vaša?“
 • 3 Htijući odagnati dan nesreće,
vi približavate vlast nasilja.
 • 4 Opruženi na ležajima od slonovaše,
izvaljeni na svojim divanima,
oni se goste mladim ovnovima
i probranim telcima iz staja;
 • 5 oni sastavljaju pjesme uz zvuk harfe,
pjevajući kao David svoje
vlastite kadence,
 • 6 pijući vino iz svojih kupa,
mirišući se uljem *prvina,
ali oni ne ćute nikakav metež za
rušenje JosipaŠablon:Refa.
 • 7 To je zašto, sada, oni će biti izgnani
na šelu izgnanika.
i svršava pobratimstvo mekoputih!

Uništenje Samare[uredi]

 • 8 GOSPOD to zakle samim sobom
proročanstvo GOSPODOVO,
Boga
sila,
ja koji hoću biti ponos Jakovljev,
ali koji mrzi njegove palače:
Ja ću izručiti grad celi;
 • 9 ako bi se dogodilo da deset ljudi
odupru se u samo jednoj kući,
oni bi umrli.
 • 10 Rođak koji odnese leševe
izvan kuće da ih spali
reći će onome koji je u dnu
kuće:
” Ima li još tko s tobom, “
On će odgovoriti : ” Gotovo je!“
Više nikog za zazvati *ime
GOSPODOVO!
 • 11 Da, evo GOSPODA koji zapoveda;
on udara: velika se kuća stropoštava,
šak i malena se raspukla.
 • 12 Da li konji galopiraju
po stenju,
ore li se tu volovima,
za koga vi preokrećete pravo u otrov
i plod pravde u kukutuŠablon:Refa?

Ništavne pobede[uredi]

 • 13 Oni se raduju za Lo-Davar za
ništa
i kažu: ” Nije li to naša snaga što
smo učinili , mi, osvajanje
KarnaimaŠablon:Refa dva roga?“
 • 14 Evo me dakle, ja ću dići protiv vas,
kućo Izraelova proročanstvo
GOSPODOVO, Boga sila jedan
narod,
da vas potlači iza Lebo-Hamata
sve do potoka ArabeŠablon:Refa.

Prvo viđenje Amosovo: skakavci[uredi]

 • 7 1 Evo štami dade videti Gospodin,
moj BOG:
pojavili su se skakavci,
kad regija poše klijati
beše to otava koja dođe posle
kosidbe kraljeveŠablon:Refa;
 • 2 kako oni bejahu požderali
svu travu zemlje,
ja rekoh:
” Gospodine, moj BOŽE, oprosti,
ja te molim,
JakovŠablon:Refa može li izdržati? on je
tako malen!“
 • 3 GOSPOD se pokaja:
”To se neće dogoditi“,
reče GOSPOD.

Drugo viđenje: vatra[uredi]

 • 4 Evo štami dade videti Gospodin,
moj BOG:
Gospodin, moj BOG, poveo je
parbu vatrom
koja beše progutala
veliki *bezdan
i gutaše teritoriju;
 • 5 ja rekoh:
Gospodine, moj BOŽE, zaustavi,
molim te,
Jakov može li izdržati? on je tako
mali! “
 • 6 GOSPOD se pokaja:
” Ni to se neće dogoditi“,
reče Gospodin, moj BOG.

Treće viđenje: kositar[uredi]

 • 7 Evo štami dade videti moj
Gospodin: uspravljen uz jedan
zid od kositraŠablon:Refa,
držeći kositar u ruci.
 • 8 Gospod mi reče:
” štavidiš Amose? “
Ja rekoh : ” Kositar. “
Moj mi Gospodin reče:
” Evo, ja upravo stavih kositar u sred
Izraela mog naroda;
za njega, ja neću više ni jednom
proći.
 • 9 *Visoka mjesta Izakova biće
opustošena,
*svetišta Izraelova, zbrisana,
kad se ja podignem s mačem
protiv kuće Jeroboamove. “

Amos je proteran iz Betela[uredi]

 • 10 Sveštenik iz Betela, Amasija,
posla reći JeroboamuŠablon:Refa, kralju Izraelovu: ”
Amos snuje protiv tebe u krilu kuće Izraelove;
zemlja ne može više podneti to štaon kaže.
Jer, to je ovako štagovori Amos:
 • 11 To je od maša da će umreti
Jeroboam,
a Izrael će sav biti izgnan
daleko od svoje zemlje.“
 • 12 Amasija tada reče Amosu:
” Odlazi, vidovnjače, spasi se u Judi:
onde, ti možeš zaslužiti svoj hleb
i *prorokovati, onde!
 • 13 Ali, u Betelu, ne započinji
ponovo prorokovati,
Jer ovde je *svetište kraljevsko,
kraljevski hram!“
 • 14 Amos odgovori Amasiji:
” Ja ne bejah prorok;
ja ne bejah ni sin prorokov,
ja bejah govedar, ja sam pobirao sikomoreŠablon:Refa;
 • 15 ali, GOSPOD me uzeo iza stoke
i GOSPOD mi je rekao: Idi! prorokuj Izraelu
mom narodu.
 • 16 Sada dakle,
slušaj reš GOSPODOVU:
Ti izjavljuješ: Ti nećeš prorokovati
protiv Izraela,
ti nećeš brbljati o kući Izakovoj!
 • 17 To je zašto, ovako govori
GOSPOD:
Tvoja žena, ona će se prostituisati
po gradu:
tvoji sinovi i tvoje kćeri, oni će
pasti od mača;
tvoja zemlja, ona će biti podeljena
konopom;
ti, ti ćeš umreti na jednoj nečistoj
zemlji,
a Izrael biće potpuno izgnan
daleko od svoje zemlje.

Četvrto viđenje: korpa plodova[uredi]

 • 8 1 Evo štami dade videti Gospodin,
moj BOG:
beše to jedna korpa plodova s
kraja ljeta.
 • 2 On reče:
” štavidiš ti, Amose?“
Ja rekoh: ” jednu korpu plodova
s kraja ljeta.“
GOSPOD mi reče:
” KrajŠablon:Refa je stigao za Izrael moj
narod;
za njega, ja neću više ni jedanput
proći.
3 Polja hrama cvileće, onog dana
proročanstvo Gospodinovo, mog
BOGA;
brojni biće leševi,
posvuda vlada tišina.“

Pohlepa trgovaca[uredi]

 • 4 Slušajte ovo, vi koji
be snite na sirote
za uništiti ponizne u zemlji,
 • 5 vi koji kažete:
”Kad će dakle mlad mesec
završiti,
da možemo prodavati žito,
i *šabat, da možemo otvoriti
vreće s pšenicom,
smanjujući efu, povećavajući sikalŠablon:Refa,
krivotvoreći vagu lažljivu,
 • 6 kupujući uBoge za srebro
i sirote za jedan par sandala?
Mi ćemo prodavati šak
mekinje pšenišne! “
 • 7 GOSPOD ovo zakle po ponosu
JakovljevomŠablon:Refa:
Nikad ja neću zaboraviti nijedan od
njihovih činova;
 • 8 zbog toga, zemlja neće li zajecati
i svi njeni stanovnici pasti u
žalost?
Ona će se napuhnuti, sva,
kao rekaŠablon:Refa,
ona će se naduti i svaliti se
kao reka egipatska.

Dan Gospodinov biće jedan dan žalosti[uredi]

 • 9 Dogodiće se, u onaj dan
proročanstvo Gospodinovo, mog
BOGA
kad ću ja dati da zađe sunce
u sred podneva
i zamračiću zemlju u pol
dana;
 • 10 ja ću preokrenuti u žalost vaša
hodočašćenja,
u jadikovke sve vaše pjesme;
ja ću staviti na sva križa jednu
*kostret,
ja ću obrijati sve glaveŠablon:Refa;
ja ću vam dati da ga nosite kao
za sinom jedincem,
a ono štaće slediti ličiće
danu gorčine.
 • 11 Evo dolaziti dana
proročanstvo Gospodina , mog
BOGA
kad ću ja razasuti glad po zemlji,
ne glad za hlebom, ni žeđ za vodom,
već onu za slušanjem reši
GOSPODOVE,
a ona se više pronaći neće!
 • 13 U onaj dan,
device u svojoj ljepoti
i mladi ljudi propadaće od
žeđi;
 • 14 oni koji prisežu grehom Samare
i koji kažu: ” živ tvoj Bog, Dane!
živjela Sila BeršebeŠablon:Refa
pašće i neće se više dignuti.

Peto viđenje: uzdrmano svetište[uredi]

 • 9 1 Ja videh svog Gospodina na *oltaru,
koji govoraše:
Udari zaglavak
i pragovi će pasti;
odstrani sve one koji su na čelu,
a sljedbenike, njih ću ja pobiti
mašem;
oni neće imati jednog jedinog
be gunca koji će moći pobe ći;
 • 2 da provale ulaz *boravišta
mrtvih, moja će ih ruka otud izvući,
da se uspnu u nebo, ja ću ih
spustiti;
ja ću ih tražiti i otud ih izvući;
da se ukradu s mojih ošiju
na dno mora,
ja ću dati zapoved Zmiji
da ih onde ugrize;
 • 4 da se predaju u zarobljeništvo
pred svojim neprijateljima,
ja ću dati zapoved mašu
da ih pobe;
ja ću imati oko nad njima,
za zlo, a ne za dobro.

Gospodin, gospodar svemira[uredi]

 • 5 Gospodin BOG, svemogući,
dotakne li zemlju, ona
se potrese,
a sve stanovnike obuzme žalost;
ona se nadme; sva, kao reka,
ona se sruši, kao reka egipatska;
 • 6 onaj koji uspravlja svoje stube
u nebo
i koji podiže svoju palaču
iznad zemlje;
onaj koji poziva vode morske
i koji ih prosipa na lice zemlje,
GOSPOD, to je njegovo ime.

Bog će kazniti krivce[uredi]

 • 7 Za mene, niste li vi kao sinovi
kušitski, vi sinovi Izraelovi?
proročanstvo GOSPODOVO
Nisam li ja uspeo Izrael iz Egipta,
Filistince iz Kaftora i *Aram iz
KiraŠablon:Refa?
 • 8 Evo očiju Gospodinovih,
mog BOGA,
na kraljevstvu okrivljenom:
Ja ću ga ukloniti s površine tla,
ipak, ja neću potpuno uništiti
kuću JakovljevuŠablon:Refa
proročanstvo GOSPODOVO.
 • 9 Da, evo ću ja dati zapovedi:
ja ću protresti, među svim
narodima, kuću Izraelovu,
kao štase trese u rečetu,
a da najmanje kamenje ne
padne na zemlju;
 • 10 to je od mača da će pomreti svi
krivci u mojem narodu,
oni koji govorahu:
” On se neće približiti,
neće nam se dogoditi, nesreća!“

Bog će obnoviti kraljevstvo Davidovo[uredi]

 • 11 U onaj dan, ja ću podići trošnu
kolibu Davidovu,
ja ću joj zapušiti rupe;
ja ću joj podići ruševine,
ja ću ju uspraviti kao u nekadašnje
dane,
 • 12 na takav način da će oni posjedovati
ostatak Edoma i svih naroda
nad kojima je moje ime bilo
objavljeno
proročanstvo GOSPODOVO, koje
će se ispuniti.
 • 13 Evo dolaze dani
proročanstvo GOSPODOVO
gde orač sustiže onog koji žanje,
i beraš onog koji se;
kad će planinama teći mošt
i svakim humom izvisati;
 • 14 ja menjam sudbinu Izraelu
svojem narodu:
oni će nanovo izgraditi gradove
porušene, za stanovati u njima,
oni sade vinograde, za iz njih
piti vino,
oni obrađuju vrtove, za
jesti im plodove;
 • 15 ja ih sadim na njihovoj zemlji:
oni neće više biti iščupani iz svoje
zemlje,
one koju sam ja njima dao
reče GOSPOD, tvoj Bog.

Beleške uz Amosovu knjigu[uredi]

 • Šablon:ReflTekoa: predgrađe oko 17 km južno od Jeruzalema, u Judinom kraljevstvu - Izrael: u vreme Amosovo kraljevstvo desetorih severnih plemena. Amos ga naziva i kućom Jakovljevom (3.13) , kućom Josipovom (5.6), kućom Izakoviom (7.16) ili jednostavnije Jakov ( 6.8) ,

Josip (5.15) ili Izak (7.9).

 • Šablon:ReflVerovatno oko 750. g.pr.r.I.Kr.
 • Šablon:ReflKarmel: plodna planina u severoistočnom delu Palestine.
 • Šablon:ReflDamask: prestolnica *aramejskog kraljevstva, koji je dugo vremena ratovao protiv Izaraela- drljače: povlaka obskrbljena šiljcima kojua je služila za odeliti zrnevlje od klasja nakon žetve.
 • Šablon:ReflHazael, Ben-Hadad: imena više kraljeva u Damasku.
 • Šablon:ReflBikeat-Aven, Bet-Eden, Kir: neidentifikovanilokaliteti . O Kiru , videti Iz 22.?6 i belešku.
 • Šablon:ReflGaza: (r.6-7), Ašdod, Aškelon i Ekron (r. 8) su, s Gatom (r.6.2) , pet glavnih gradova Filisteje.
 • Šablon:ReflVideti r. 11 i belešku.
 • Šablon:ReflTir: prestolnica Fenikije (videti Oz 9.13 i belešku).
 • Šablon:ReflEdom: stanovništvo jugoistočno od Mrtvog mora smatrano potomstvom Ezavljevim, brata Jakovljeva (Izrael).
 • Šablon:ReflTeman i Bosra: dva grada u kojima su stanovali poglavari Edomovi
 • Šablon:ReflAmoniti: stanovništvo jednog malog kraljevstva na istoku Transjordanije, uokolo Raba (r.14), danas Aman - Galaad: planinska regija u središtu Transjordanije.
 • Šablon:ReflDrugo kraljevstvo u susjedstvu Izraelovom, istočno od Mrtvog mora. Keriot (2.2) je prestolnica Moaba.
 • Šablon:Reflnazireni: ljudi posvećeni Bogu; oni su imali poseban zavjet uzdržavanja od vina (r.12).
 • Šablon:ReflAšdod: videti1.6 i belešku - Samarija: prestolnica Izraelova u vreme Amosa.
 • Šablon:ReflVideti belešku uz 1.1.
 • Šablon:ReflBetel: videti belešku uz Oz 4.15 - rogovi oltara: videti Iz 27.2 i belešku.
 • Šablon:ReflBašan: plodna ravan na severu Transjordanije , poznat zbog svojih stada. Samarijske su žene prispodobljene životinjama iz tih stada.
 • Šablon:ReflMožda Hezrmon, planina na severu Palestine.
 • Šablon:ReflVideti belešku uz Oz 4.15.
 • Šablon:ReflBolesti na pšenici.
 • Šablon:ReflPogrebna pjesma, često improvizirana, karakteristična je po svom neujednačenom ritmu.
 • Šablon:ReflBetel, Gilgal: videti belešku uz Oz 4.15 - Ber-ševa: tradicionalno kultno mjesto na jugu Izraelovog kraljevstva Jude.
 • Šablon:ReflVideti belešku uz 1.1.
 • Šablon:ReflSikut, Kijun: dva lažna Boga verovatno asirijskog podretla (usp. 2Krlj 17.30).
 • Šablon:ReflKalne, Hamat: dva *aramejska grada - Gat: jedan od glavnih gradova Filiste (videti 1.6-8).
 • Šablon:ReflVideti belešku uz 1.1
 • Šablon:ReflOtrovna biljka.
 • Šablon:ReflLo-Davar: jedan grad u Transjordaniji (2S 9.4), možda među onima koje Joas beše osvojio prema 2Krlj 13.25. Jevrejsko ime tog grada dopušta jednu igru reči (lo davar: ništa). - Karnaim: drugi grad u Transjordaniji (Stv 14.5; 1 M 5.26), če ime dopušta jednu drugu igru reči ( karnaim: dva roga - rog je simbol moći).
 • Šablon:ReflLebo-Hamat indicira krajnji sever Palestine (videti Joz 13.5) - potok Arabe: krajnji jug Transjordanije.
 • Šablon:Reflkraljeva kosidba: prvo pobiranje krmiva, rezervirano kralju.
 • Šablon:ReflVideti belešku uz 1.1.
 • Šablon:ReflJevrejski termin preveden s kositar ne susreće se nigde više u Bibliji. Neki misle da pre označava jednu razulju opremljenu jednim konopom s olovom , korištenu u zidarstvu; oni prevode ®na jednom zidu, jednom razuljom s olovom u ruci
 • Šablon:ReflBetel: videti belešku uz Oz 4.15. Za utemeljenja svetišta u Betelu po Jeroboamu I, videti 1Krlj 12.26-33 - Jeroboam: ovde se radi o Jeroboamu II ( 2Krlj 14.23-29).
 • Šablon:Reflsin proroka: videti u Glosaru pod PROROK - sikomora: to drvo raste samo u *Niziji i jordanskoj depresiji; njen plod služi ishrani stoke.
 • Šablon:ReflJevrejski tekst čini ovde jednu igru reči između qayicç (plodovi ljeta) i qeåcç (kraj).
 • Šablon:Reflmlad mesec: praznik koji je označavao početak meseca ( 1S 20.5, 24); bio je neradni. Videti u Glosaru pod MLAD MESEC - efa, sikal : videti u Glosaru pod MJERE.
 • Šablon:ReflJakov: videti belešku uz 1.1 - ponos Jakovljev: to je jedno označavanje Boga samog (videti 6.8).
 • Šablon:ReflRedak 8b preveden je na osnovi 9.5.
 • Šablon:Reflkostret i obrijane glave označavaju veliku žalost; videti Jr 48.37 i u Glosaru pod RASTRGATI SVOJU ODEćU.
 • Šablon:ReflGreh Samarije: prezriva apelacija Boga obožavanog u Samariji (videti Oz 8.5 i belešku) - tvoj Bog, Dan: videti 1Krlj 12.29 - Sila Ber-šebe (videti 5.5 i belešku).
 • Šablon:ReflVideti 1.2 i belešku.
 • Šablon:ReflKušiti: biblijsko ime za Nubijce (videti belešku uz Iz 11.11) - Kafor: možda Krit - Kir: videti 1.5; Iz 22.6 i belešku.
 • Šablon:ReflVideti 1.1 i belešku.