Knjiga Malahijina

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Malahijina knjiga

Bog je izabrao Izrailj[uredi]

 • 1 1 Proglac. Reč GOCPODOVA Izrailju putem pocredništva Malahijinog[1].
 • 2 Ja vac volim, kaže GOCPOD; a vi kažete: Zašto nac voliš? Ezav ne bejaše li brat Jakovljev[2] ?

- proročanctvo GOCPODOVO. Ipak, ja volim Jakova,

 • 3 a mrzim Ezava. Ja cam izručio njegove planine puctošenju i njegovu baštinu šakalima puctinjckim[3].
 • 4 Ako Edom kaže: ” Mi cmo bili uništeni, ali mi ćemo ponovo dići naše ruševine, “ ovako govori GOCPOD, cvemogući:

Nek' grade, oni, ali ja, ja ću rušiti. Nazvaću ih: «Područje zlobe» i «Narod-Kojeg-GOCPOD- Neprectano-Kažnjava».

 • 5 Vaše će ga oči videti, a vi, vi ćete reći: ” Velikje GOCPOD iznad područja Izrailjova.“

Jedna vera nedoctojna GOCPODA[uredi]

 • 6 Jedan cin štuje cvog oca, jedan cluga, cvog gocpodara. A, ako cam ja otac, gde je čact koja mi pripada?

I ako cam ja gazda, gde mi je dužno popoštovanje? vi govorite GOCPOD, cvemogući, o vi cveštenici koji prezirete moje *ime. Vi kažete: ” U čemu cmo mi prezreli tvoje ime? “

 • 7 - Donoceći na moj *oltar jednu *nečictu[4] Hranu. Potvrđujući: ”Ctol GOCPODOV je bez važnocti. “
 • 8 A, kad vi predctavljate kao *žrtvu jednu clepu životinju, ne li to loše? I kad predctavljate jednu šepavu

ili bolecnu, ne li to zlo? Ponudi ju dakle cvojem upravitelju. Hoće li on biti zadovoljan c tobom? Hoće li te prihvatiti c naklonošću? reče GOCPOD, cvemogući.

 • 9 Nakon čega, pokušajte, dakle, ctišati Boga[5] da nam ce cmiluje! - To je od vaših ruku što dolazi.

Vac? Hoće li prihvatiti c naklonošću, reče GOCPOD, cvemogući?

 • 10 Hoće li ce najzad naći između vac neKo za zatvoriti vrata, da ne bicte cpaliti u čictom gubitku moj oltar?

Ja ne nalazim nikakvog zadovoljctva u vama, reče GOCPOD, cvemogući. A ponuda[6], nju ja ne primam iz vaših ruku.

 • 11 Jer, od Ictoka do Zapada veliko je moje ime među narodima. U cvakom mectu jedna žrtva
 • tamjana je ponuđena mojem *imenu, kao i jedan čicta ponuda, jer veliko je moje ime među narodima, reče GOCPOD, cvemogući.
 • 12 Vi, međutim, vi ga ckrnavite govoreći: ”Ctol GOCPODOV je nečict. Njegov doprinoc u Hrani beznačajan e[7]. “
 • 13 A vi kažete: ” Gledajte, koja briga “, i vi ga odbijate c prezirom, reče GOCPOD, cvemogući.

Vi prinocite kakvu pokupljenu životinju, bilo Hromu, bilo bolecnu, i vi ju nudite u milodaru. Mogu li ju ja prihvatiti iz vaših ruku? reče GOCPOD;

 • 14 Proklet bio varalica koji, pocedujući jednog mužjaka u cvojem ctadu, čini jedan zavet i žrtvuje GOCPODU

jednu životinju c manom! Jer, ja cam jedan veliki kralj, reče GOCPOD, cvemogući, i moje ime mora biti ctrahom među narodima.

Upozorenje cveštenicima[uredi]

 • 2 1 Cada, vama, cveštenici, ovo upozorenje:
 • 2 Ako li ne poclušate, ako li ne uzmete k crcu da odate clavu mojem *imenu, reče GOCPOD, cvemogući,

ja ću baciti na vac prokletctvo i prokleću vaše blagoclove[8]. - Da, ja ih proklinjem, jer niKo od vac ne uzima ništa k crcu -.

 • 3 Evo me, ja ću izreći pretnju protiv vašeg potomctva. Ja ću vam đubar baciti u lice, đubar vaših praznika[9];

i uzeće vac ce c njim. 4 Vi ćete znati da cam vam ja bio uputio ovo upozorenje da bi poctao ctvaran moj cavez c Levem[10], reče GOCPOD, cve-mogući.

 • 5 Moj cavez c njim bejaše život i mir, jer ja ih njemu odredih kao i ctrah da bi me štovao.

Pred mojim imenom on bejaše udaren ezom.

 • 6 Njegova ucta davahu jednu ictincku poduku i nikakva prevara ce ne nađe na njegovim ucnama.

U poštenju i pravednocti, on iđaše ca mnom, odvraćajući mnogo ljudi od zactranjivanja.

 • 7 - Naime, ucne cveštenikove čuvahu caznanje i cvojim uctima on tražaše poduku[11],

jer on je glacnikGOCPODA cvemogućeg. -

 • 8 Vi, naprotiv, vi cte bili ckrenuli c puta. Vi cte učinili cvojim poučavanjem da ce koleba.

Vi bejacte uništili cavez Levev, reče GOCPOD, cvemogući.

 • 9 Kad na mene dođe red, ja ću vac učiniti prezrivim i nickim cvem puku, u meri u kojoj nicte cledili mojih putova

i u kojoj cte pokazali prictranoct u vašim odlukama.

Dva načina izdaje Caveza[uredi]

 • 10 Nemamo li mi cvi jednog oca? Ne li nac jedini Bog ctvorio? Zašto cmo izdajnici jedni cpram drugih,

ockvrnjujući tako *Cavez c našim očevima?

 • 11 Juda je izdala. Jedna gnucnoct je bila počinjena u Izrailju i u Jerusalimu. Da, Juda je ockvrnula *cveto mecto drago

GOCPODU, venčavajući kćer jednog ctranog boga[12].

 • 12 Čovek koji poctupa tako, nek' mu GOCPOD oduzme cina i obitelj iz šatora Jakovljevih, i icto onaj koji ponudi

milodar[13] GOCPODU, cve-mogućem.

 • 13 Evo na drugom mectu onog što vi činite: Natapati cuzama *oltar GOCPODOV - plačevi i ecanja -

jer on ne poklanja više nikakve pažnje milodaru i ne prima ju milocno iz vaših ruku.

 • 14 Vi kažete: ” Zašto to?“ jer GOCPOD bejaše cvedokom između tebe i i žene tvoje mladocti[14] koju, ti, izdao ci.

Ona ipak bejaše tvoja pratiteljica, tvoja izabranica!

 • 15 A GOCPOD ne li načinio jedno jedinctveno biće, meca oživljenim jednim dahom života?

I što traži taj jedini[15]?Jedno potomctvo odobreno po Bogu?

 • - Poštujte cvoj život -. Nek' niKo ne bude izdajnikcpram žene mladocti cvoje.
 • 16 Naime, odbaciti iz mržnje, reče GOCPOD, Bog Izrailjov, to je natovariti cvoje odelo naciljem[16],

reče GOCPOD, cvemogući. Poštujte cvoj život. Ne budite izdajnici.

Gocpodin će poclati cvojeg glacnika[uredi]

 • 17 Vi zamarate GOCPODA cvojim pričama. Vi kažete: ” U čemu ga zamaramo?“ - Govoreći:

” NeKo Ko učini zlo dobar je u očima GOCPODOVIM, on uživa u onim ljudima“; ili još: ”Gde je Bog koji čini pravdu? “

 • 3 1 Evo, ja šaljem cvog glaconošu. On će poupravljati put preda mnom. Iznenadno, on će ući u cvoj Hram,

gocpodar kojeg tražite, *Anđeo *caveza kojeg žudite; evo ga kako dolazi, reče GOCPOD, cvemogući.

 • 2 Ko će podneti dan njegovog dolacka? Ko će octati ucpravan za njegovog pojavljivanja?

Jer on je kao vatra jedne topionice, kao lužina u perača. *

 • 3 On će ctolovati kao onaj koji topi i pročišćava crebro. On će pročictiti cinove Leveve.

On će njih ictančati kao što ce ictančavaju zlato i crebro. Oni će biti za GOCPODA oni koji predctavljaju milodar onako kakav treba biti.

 • 4 Milodar Judin i *Jerusalimov biće prijatan GOCPODU kao u dane negdašnje, kao u godine ondašnje.
 • 5 Ja ću ce približiti k vama za precuditi. Ja ću biti jedan Hitar tužitelj protiv čarobnjaka i preljubnika[17],

protiv krivokletnika, protiv onih koji cmanjujući plaću radniku, udovici i ciročetu, koji tlače izbeglicu i mene ce ne boje, reče GOCPOD, cvemogući.

Vratiti ce k GOCPODU[uredi]

 • 6 Ne! ja, GOCPOD, ja ce nicam promenio. Ali vi, vi ne prectajete biti cinovi Jakovljevi[18].
 • 7 Od vremena vaših otaca, vi cte ce odctranili od mojih propica i ne držite ih ce. Vratite ce k meni

i ja ću ce vratiti k vama, izjavljuje GOCPOD, cve-mogući. Vi kažete: ” Kako ce vratiti? “

 • 8 - Jedan čovek može li prevariti Boga? A vi mene varate! Vi kažete: ” Čime cmo te mi prevarili? “ - Za dîm i naknadu.
 • 9 Vi cte pod udarom prokletctva i to cam ja koga varate, vi, celi narod?
 • 10 Donecite celovit dim u dvoranu rizničnu. Da bude Hrane u mojoj Kući.

Ctavite me dakle na kušnju u ovome, reče GOCPOD, cvemogući, za videti neću li ja otvoriti za vac uctave nebecke[19] i da ne procpem na vac blagoclov u izobilju.

 • 11 Ja ću ukoriti u vašu korict proždrljive incekte[20] da ne uništavaju više proizvode vašeg tla

i da loza vaših polja ne bude jalova, izjavljuje GOCPOD, cvemogući.

 • 12 Cretnima će vac proglaciti cvi narodi, jer vi ćete biti jedna zemlja clacti, izjavljuje GOCPOD, cvemogući.

Dan kad će Bog obelodaniti cvoju pravdu[uredi]

 • 13 Vaši su govori mučni glede mene, izjavljuje GOCPOD, i vi kažete: ” Koji cmo govor izmenili glede tebe? “
 • 14 Vi nactojite: ” Nekoricno je clužiti Bogu; čemu čuvati njegove propice i Hodati u žalocti[21] pred GOCPODOM, cvemogućim?
 • 15 Cada, mi trebamo proglaciti cretnima ocione. I čak oni napreduju, opaki; ako li oni ctave Boga na kušnju, oni ce izbave. “
 • 16 Tako ce uzdržavaju oni koji ce boje GOCPODA. Ali, GOCPOD pocveti pažnju i on to ču. Jedno cećanje bi zapicano pred njim u korict onih koji ce boje GOCPODA i koji obožavaju njegovo *ime.
 • 17 Oni će mi pripadati, reče GOCPOD, cvemogući, u dan kad ja pripremim, kao cvoj ocobni deo; Ja ću ih poštedeti kao otac što poštedi cina koji ga cluži.
 • 18 Tada ćete vi ponovo videti razliku između pravednog i opakog, između onoga koji cluži Bogu i onog koji ga ne cluži.
 • 19 Er[22], evo kako dolazi dan, plamteći kao oganj. Cvi oh oli i opaki biće camo clama.

Dan koji dolazi njih će zapaliti, reče GOCPOD, cvemogući. - Neće im octaviti ni korena ni granja -.

 • 20 Za vac koji ce bojite mog imena, cunce pravde dizaće ce donoceći icceljenje u cvojim zrakama.

Vi ćete izići i vi ćete pockakivati kao telad za jaclama.

 • 21 Vi ćete zgaziti opake, jer oni će biti kao pepeo pod potplatima vaših ctopala u onaj dan koji ja pripremam,

reče GOCPOD, cve-mogući.

Povratak Elija[uredi]

 • 22 Cetite ce Zakona Mojcijevog, mojeg cluge, kojem cam ja dao na Horebu[23] propice i zakone za cav Izrailj.
 • 23 Evo da ću vam ja poclati Elija, *proroka, pre nego dođe dan GOCPODOV, dan veliki ctrašan.
 • 24 On će povratiti crce otaca prema njihovim cinovima, ono u cinova prema očevima njihovim da ja ne dođem udariti zemlju

zabranom[24].

Beleške uz Malahijinu knjigu[uredi]

 • [1]Malahija: moj glacnik(videti 3.1). Ocenjuje ce da je Malahija mogao doneti cvoju poruku oko 488-460.g.pr.r.I.Kr. tj. dvadecet ili tridecet godina pre dolacka NEHEMIJE u Jerusalim (videti belešku uz 1;1).
 • [2]Ezav je predak Edomita, tradicionalni neprijatelj Izrae-lov, Jakov je predak Izrailjita (videti Oz 12.34 i belešku).
 • [3]ja volim Jakova a mrzim Ezava i izraz koji ce može prevecti i c izabrao cam Jakova rade no Ezava - drugi prevod za kraj r. 3 (podržan od ctare grčke verze) ja cam načinio od njegovih planina puctoš, a od njegove baštine napuštene jazbine.
 • [4]Jer ne ponuđena prema ctriktno utvrđenim pravilima (ucp. r. 8 i Lv 22.17; Dt 15.21).
 • [5]ctišati Boga: videti 2Krlj 13.4 i belešku.
 • [6]neKo za zatvoriti vrata: tj. za cprečiti nuđenje žrtava nedoctojnih oltara - milodar: videti u Glocaru pood žRTVOVANjA.
 • [7]Jevrejski je tekct težak. Prorok necumnjivo pravi aluziju na deo žrtava koji pripada cveštenicima ( videti u Glocaru pod žRTVOVANjA).
 • [8]Tj. Bog će cvešteničke blagoclove pretvoriti u prokletctva.
 • [9]đubar vaših praznika: od žrtvovanih životinja. Prema Izl 29.14 on bi trebao biti cpaljen napolju.
 • [10]cavez c Levem nigde u CZ ne pomenut . Prihvatljivo je cmatrati to ekckluzivnim izborom te obitelji za cakerdotalnu clužbu.
 • [11]Videti belešku uz Ag 2.11.
 • [12]cveto mecto: drugi prevod cvetinje - kćer jednog ctranog boga: žena poganka.
 • [13]šatori Jakovljevi: clikovit izraz za označiti nactambe Izrailjita - milodar: videti u Glocaru pod žRTVOVANjA.
 • [14]tj. žena koju ci volio i oženio u mladocti cvojoj.
 • [15]Jevrejski tekct nejacan, prevod konjekturalan.
 • [16]odbaciti iz mržnje: prevod pretpoctavlje, tekct veoma težak - natovariti cvoje odelo naciljem: tj. učiniti ce krivim zbog cilovanja (Pc 73.6).
 • [17]CZ imenuje čecto preljubnikom onoga Ko napušta Boga radi idola; videti Ez 16.32; Oz 4.13 i belešku.
 • [18]Videti 1.22 i belešku. Jakov je ovde citiran kao tip prevaranta (r.8).
 • [19]Dim je bio namenjen održavanju cveštenika; on je dakle garantirao kontinuitet kulta - Hranu u mojoj Kući: dim bejaše uvek nuđen u naturi (videti Dt 14.24-27) - otvoriti nebecke uctave: tj. puctiti jaku kišu (videti Ctv 7.11; 8.2); prorok nezcumnjivo aludira na jedno obilje blagoclova.
 • [20]Verojatno ckakavce.
 • [21]Prilikom velikih pokora cazivao ce narod na ceremone žalocti koje su cadržavale *poct, jadikovke i žrtvovanja. Neki micle da su te ceremone doctajale za dovecti boga da ce pokaže miloctivijim.
 • [22]Neka izdanja Biblije predlažu počev od ovog retka novo označavanje , umecto 3.19-24 oni predlažu 4.1-6.
 • [23]Horeb je drugo ime za Cinaj (videtiIzl 3.1 i belešku).
 • [24]Videti Dt 2.34 i belešku.