Koran glava 84

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
KORAN


NEBO KOJE SE RASTVARA
Dato u Meki. — 25 stihova.
U ime Boga blagoga i milosrdnoga.

1. Kada se rastvori nebo,

2. Kad ono bude poslušalo Gospoda, i bude se postaralo da izvrši njegove naredbe;

3. Kada se zemlja bude prostrla kao ravan,

4. Kada bude izbacila iz svojih njedara sve što bijaše u njoj i kada ostane pusta,

6. Kada se bude pokorila Gospodu, i bude se postarala da izvrši njegove naredbe,

6. Tada ćeš ti, o čovječe! koji željaše vidjeti svojega Gospoda, njega vidjeti.

7. Onaj kojemu se dade knjiga njegovijeh djela u desnu ruku

8. Biće suđen s blagošću;

9. On će se radosno vratiti svojoj porodici.

10. Onaj kojemu se dade knjiga njegovijeh djela iza leđa (u lijevu ruku),

11. Prizivaće smrt,

12. Dok bude gorio na vatri.

18. Na zemlji, on se radovao u sredini svoje porodice;

14. On držaše da neće nikada izići pred Boga.

15. Ali Bog je sve vidio.

16. Ja se neću kleti sutonom,

17. Noću, i onijem što ona sakuplja,

18. Mjesecom kada se ispuni i kada je u cijelosti,

19. Vi ćete prelaziti sa stepena na stepen.

20. — Zašto dakle oni ne vjeruju?

21. Zašto, kad im se čita Koran, ne padaju ničice?

22. Šta više: nevjernici ga nazivaju obmanom.

23. Ali Bog poznaje njihovu tajnu mržnju.

24. Navijesti strahovitu kaznu,

25. Osim onijem koji su vjerovali, koji čine dobro, jer će oni primiti nagradu koja neće biti praćena prijekorom.