Koran glava 69

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
KORAN


NEIZBJEŽNI DAN
Dato u Meki. — 52 stiha.
U ime Boga blagoga i milosrdnoga.

1. Neizbježni Dan.

2. Šta je to neizbježni dan?

3. Ko će tebe naučiti šta je to neizbježni dan?

4. Temud i Ad nazivahu neistinom dan rješavanja.

5. Temud je bio razoren strahovitom vikom s neba.

6. Ad je bio razoren burom hučnom, silovitom.

7. Bog je podvrgao sebi strašnu nebesku viku, i buru, da ih upotrebi protivu Ada i Temuda, za sedam noći i osam dana bez prestanka: ti si tada mogao vidjeti taj narod gdje leži oboren na zemlji, kao komadi palme šuplji iznutra.

8. Jesi li vidio da jedna cigla duša uteče od propasti?

9. Faraon, narodi koji su živjeli prije njega, i razoreni gradovi, bijahu griješni.

10. Oni bijahu neposlušni poslaniku Božjemu, i Bog ih je obilato kaznio.

11. Kada se preliše vode (za vrijeme potopa), mi vas nosismo u lađi.

12. Kako bi vam taj događaj poslužio za opomenu, i kako bi pomljivo uho očuvalo spomen o tome.

13. Kada truba zatrubi prvi put,

14. Kada zemlja i brda budu odneseni u vazduh, i budu smrvljeni jednijem jeditijem praskom,

15. Toga će dana biti događaj.

16. Toga će se dana raspući nebo i pašće u komade.

17. A anđeli će stajati sa obje strane (neba); toga će dana osam anđela nositi prijesto tvojega Gospoda.

18. Toga dana ćete vi biti dovedeni pred Boga, i ni jedno vaše tajno djelo neće biti sakriveno.

19. Onaj kojemu se dade njegova knjiga u desnu ruku reći će: Evo čitajte mi moju knjigu.

20. Ja sam svakada mislio da ću jednoga dana morati dati računa.

21. Taj čovjek imaće prijatan život

22. U uzvišenom vrtu,

23. Kojega će plodovi biti blizu tla, te će se moći lako brati.

24. Jedite i pijte, neka vam bude na zdravlje, reći će im se, za nagradu vaših djela u proteklijem danima.

25. Onaj kojemu njegova knjiga bude data u lijevu ruku, povikaće: Kamo da mi nije podnesena moja knjiga,

26. I da nikada nijesam saznao za ovaj račun!

27. Kamo da mi smrt okonča život moj!

28. Na što mi moja bogatstva?

29. Moje moći nema više!

30. Tada će Bog reći čuvarima pakla: Uhvatite ga, i svežite ga,

31. Pa ga ugrijte na vatri paklenoj.

32. Za tijem ga okujte verigama od sedamdeset lakata,

33. Jer on nije vjerovao u Boga Previšnjega.

34. On nije htio da nahrani ubogoga.

35. S toga on danas nema ovdje zaštitnika,

36. Ni druge hrane osim gnoja?

37. Zločinci će se jedini njime hraniti.

38. Neću se kleti onijem što vi vidite,

39. Ni onijem što vi ne vidite,

40. Da je to riječ apostola poštovanoga.

41. To nije riječ pjesnikova. O! kako vi malo vjerujete!

42. To nije riječ nekoga vrača. O! kako vi malo razmišljate!

43. To je otkriće gospodara svega svijeta.

44. Da je Muhamed izmislio kakvu besjedu na naš račun,

45. Mi bismo ga uhvatili za desnu ruku,

46. I presjekli bismo mu srčanu žilu,

47. I ne bismo ga branili ni od jednoga između vas.

48. Ova je knjiga savjet za one koji se boje Boga.

49. Mi znamo da ih ima među vama koji je nazivlju obmanom.

50. Ova je knjiga očajna po nevjernike;

51. Jer je Koran sušta istina.

52. Slavi ime Boga Previšnjega.