Zakon o prestanku važenja Zakona o odbrani Republike Srpske

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Former COA Republika Srpska.svg


ZAKON O PRESTANKU VAŽENjA

ZAKONA O ODBRANI REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

Zakon o odbrani Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 21/96, 46/01, 31/03, 33/04 i 40/04), prestaje da važi 1. januara 2006. godine.

Član 2.

U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 101/04 i 42/05), i Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 88/05), evidencije o licima koja su regulisala vojnu obavezu u Republici Srpskoj, prenose se na odgovarajuće republičke organe uprave, odnosno opštine u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske će, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti Uredbu kojom će detaljnije regulisati pitanja iz stava (1) ovog člana.

Pri prenosu evidencija iz stava (1) ovog člana, Vlada Republike Srpske će voditi računa o zaštiti ličnih podataka, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj 32/01).

Član 3.

Sva pitanja vezana za Ministarstvo odbrane Republike Srpske i Vojsku Republike Srpske, rješavaće se u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-825/05
28. decembra 2005. godine
Banja Luka


Predsjednik
Narodne skupštine,
Dušan Stojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 117/05