Zakon o prestanku važenja Zakona o Vojsci Republike Srpske

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Former COA Republika Srpska.svg


ZAKON O PRESTANKU VAŽENjA

ZAKONA O VOJSCI REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

Zakon o Vojsci Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.31/96, 46/01, 31/03, 33/04 i 40/04) prestaje da važi 1. januara 2006. godine.

Član 2.

Lica na službi u Vojsci Republike Srpske postaju, u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, lica na službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine 1. januara 2006. godine u činu i položaju na kojem su se zatekli 31.12.2005. godine.

Član 3.

Sva prava i obaveze stečene na osnovu propisa koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona ostaju na snazi do rješavanja stanja u službi lica iz člana 2. ovog zakona u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine i drugim propisima iz ove oblasti.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“ a primjenjivaće se od 1. januara 2006. godine.


Broj: 01-826/05
28. decembra 2005. godine
Banja Luka


Predsjednik
Narodne skupštine,
Dušan Stojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 117/05