Zakon o obrazovanju opštine Pelagićevo sa sjedištem u Pelagićevu

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu


ZAKON O OBRAZOVANjU

OPŠTINE PELAGIĆEVO SA SJEDIŠTEM U PELAGIĆEVU


Član 1.

Obrazuje se opština Pelagićevo sa sjedištem u Pelagićevu, koju čine teritrorije sadašnje i bivše opštine Gradačac.

Član 2.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odgovarajuće odredbe Zakona o područjima opština u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini („Službeni list SR BiH“, broj 47/62 i 35/77) i Zakon o utvrđivanju naseljenih mjesta u određenim opštinama - Prečišćeni tekst („Službeni list SR BiH“, broj 24/86 i 33/90) ukoliko se odnose na naziv opštine iz člana 1. ovog zakona.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj 02-1499/92

16. septembar 1992. god.


Predsjednik
Narodne skupštine
mr Momčilo Krajišnik, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 17/92