Zakon o obrazovanju opštine Bihać (1993)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ovaj propis je prestao da važi!


Former COA Republika Srpska.svg


ZAKON O OBRAZOVANjU

OPŠTINE BIHAĆ


Član 1.

Obrazuje se opština Bihać sa sjedištem u Bihaću, koju čini dio bivše opštine Bihać.

Član 2.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odgovarajuće odredbe Zakona o područjima opština u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini („Službeni list SR BiH“, broj 47/62 i 35/77) i Zakon o utvrđivanju naseljenih mjesta u određenim opštinama — Prečišćen tekst („Službeni list SR BiH“, broj 24/86 i 33/90) ukoliko se odnose na naziv opštine iz člana 1. ovog zakona.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj 02-906/93
21. jula 1993. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Momčilo Krajišnik, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 12/93