Zakon o obrazovanju Srpske opštine Stolac

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Former COA Republika Srpska.svg


ZAKON O OBRAZOVANjU

SRPSKE OPŠTINE STOLAC


Član 1.

Obrazuje se Srpska opština Stolac sa sjedištem u Berkovićima.

Član 2.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odgovarajuće odredbe Zakona o područjima opština u SR BiH („Službeni list SR BiH“, broj 47/62 i 35/77) i Zakon o utvrđivanju naseljenih mjesta u određenim opštinama - Prečišćeni tekst („Službeni list SR BiH“, broj 24/86 i 33/90) ukolik ose odnose na naziv opštine iz člana 1. ovog zakona.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj 02-1433/92

31. oktobra 1992. god.


Predsjednik
Narodne skupštine
mr Momčilo Krajišnik, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 17/92