Zakon o obrazovanju Srpske opštine Orašje

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Former COA Republika Srpska.svg


ZAKON O OBRAZOVANjU

SRPSKE OPŠTINE ORAŠJE


Član 1.

Obrazuje se Srpska opština Orašje sa sjedištem u Orašju, koju čine dio bivše opštine Orašje.

Član 2.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odgovarajuće odredbe Zakona o područjima opština u SR BiH („Službeni list SR BiH“, broj 47/62 i 35/77) i Zakon o utvrđivanju naseljenih mjesta u određenim opštinama - Prečišćeni tekst („Službeni list SR BiH“, broj 24/86 i 33/90) ukoliko se odnose na naziv opštine iz člana 1. ovog zakona.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj 02-902/93

21. jula 1993. god.


Predsjednik
Narodne skupštine
mr Momčilo Krajišnik, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 12/93