Zakon o izmeni Zakona o opštinama i oblasnim samoupravama (1929)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Coat of arms of the Kingdom of Yugoslavia.svg


MI

ALEKSANDAR I

po milosti Božjoj i volji Narodnoj

Kralj Srba, Hrvata i Slovenaca


Na predlog Našeg Ministra Unutrašnjih Dela a po saslušanju Predsednika Našeg Ministarskog Saveta
propisujemo i proglašujemo:


ZAKON O IZMENI

ZAKONA O OPŠTINAMA I OBLASNIM SAMOUPRAVAMA


Član 1.

Sve opštinske uprave u celoj državi današnjim danom se razrešuju.

Član 2.

U opštinama grada Beograda, Zagreba i Ljubljane postaviće se opštinske uprave Kraljevim Ukazom na predlog Ministra Unutrašnjih Dela.

Član 3.

U ostalim opštinama postaviće Veliki Župani nove opštinske uprave.

Član 4.

Sastav i nadležnost opštinskih uprava ostaje i nadalje ista, kako je predviđena dosadašnjim zakonima o opštinama (uredbama, štatutima).

Član 5.

Isto tako Veliki Župani razrešiće dužnosti dosadašnje opštinske beležnike i postaviti nove.

Član 6.

Veliki Župani postaviće po svojim oblastima komesare, koji će nadalje voditi sve poslove dosadašnjih oblasnih skupština i oblasnih odbora, koji se ovim zakonom raspuštaju.

Bliže odredbe o radu ovih komesara izdaće Ministar Unutrašnjih Dela.

Član 7.

Sve odredbe Zakona, uredaba, štatuta, naređenja i pravilnika koje su u protivnosti sa ovim zakonom, prestaju važiti.

Član 8.

Ovaj zakon stupa u život i dobija obaveznu snagu kad se obnaroduje u Službenim Novinama.


6. januara 1929. godine
u Beogradu.


ALEKSANDAR s. r.


Predsednik Ministarskog Saveta,
i Ministar Unutrašnjih Dela,
Počasni Ađutant Nj. V. Kralja,
Divizijski đeneral,
Petar R. Živković, s. r.


Video i stavio Državni Pečat,
Čuvar Državnog Pečata,
Ministar Pravde,
D-r Milan Srškić, s. r.


Predsednik Ministarskog Saveta
Ministar Unutrašnjih Dela,
Počasni Ađutant Nj. V. Kralja,
Divizijski đeneral,
Petar R. Živković, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca”, broj 6/1929