Zakon o Vrhovnom zakonodavnom savetu i komisijama stručnjaka pri Ministarstvu pravde (1929)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Coat of arms of the Kingdom of Yugoslavia.svg


MI

ALEKSANDAR I

po milosti Božjoj i volji Narodnoj

Kralj Srba, Hrvata i Slovenaca


Na predlog našeg Ministra pravde a po saslušanju Predsednika Našeg Ministarskog Saveta propisujemo i proglašujemo:


ZAKON

O VRHOVNOM ZAKONODAVNOM SAVETU I KOMISIJAMA STRUČNjAKA

PRI MINISTARSTVU PRAVDE


Član 1.

Ustanovljava se kao savetodavni organ Predsednika Ministarskog Saveta, pri Ministarstvu Pravde, Vrhovni Zakonodavni Savet, sa zadatkom, da sa stručne i pravne strane pregleda i ocenjuje projekte zakona, kao i uredaba i pravilnika sa zakonskom snagom, izrađenih u pojedinim resorima.

U tom cilju sva će ministarstva izrađene projekte upućivati Predsedniku Ministarskog Saveta, koji će ih sprovoditi Vrhovnom Zakonodavnom Savetu za ocenu.

Članove Vrhovnog Zakonodavnog Saveta postavlja na predlog Ministra Pravde, Predsednik Ministarskog Saveta.

Predsednik Ministarskog Saveta postavlja između imenovanih članova predsednika Vrhovnog Zakonodavnog Saveta, kao i jednog člana za svog stalnog referenta u Savetu.

Pravilnik o organizaciji i radu Vrhovnog Zakonodavnog Saveta propisaće Ministar Pravde u saglasnosti sa Predsednikom Ministarskog Saveta.

Član 2.

Za pripremu i izradu projekata zakona, uredaba i pravilnika po struci Ministarstva Pravde može, prema potrebi, Ministar Pravde obrazovati komisije stručnjaka, koje će raditi po njegovim uputstvima.

Član 3.

Nagrade za rad članovima Vrhovnog Zakonodavnog Saveta i komisija stručnjaka pri Ministarstvu Pravde određivaće Ministar Pravde.

Član 4.

Ovaj zakon stupa u život i dobija obaveznu snagu kad se obnaroduje u „Službenim Novinama“. Od toga dana prestaju da važe svi propisi o stalnom Zakonodavnom savetu pri Ministarstvu Pravde.


ALEKSANDAR, s. r.


31. januara 1929 godine
u Beogradu.


Predsednik Ministarskog Saveta,
Ministar Unutrašnjih Dela,
počasni ađutant Nj. V. Kralja,
divizijski general
Petar Živković, s. r.


Ministar Pravde,
Dr. M. Srškić, s. r.


Video i stavio državni pečat,
Čuvar državnog pečata,
Ministar Pravde,
Dr. M. Srškić, s. r.