Ženidba Gruice Novakovića

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu

0001 Vino pije Starina Novače
0002 I sa šnjime deli Radivoje,
0003 Među njima deli Tatomire,
0004 Služi vino Novaković Grujo;
0005 Kako kome čašu dodavaše,
0006 Tako njemu doslužuje vinom,
0007 A kad babu čašu dodavaše,
0008 Tako čašu vinom preslužuje,
0009 Sa čaše se vino prosipaše,
0010 Posipaše svilu i kadivu.
0011 Pita njega Starina Novače:
0012 ”Mili sine, dijete Gruica!
0013 ”Što mi čašu vinom preslužuješ,
0014 ”Te posipaš svilu i kadivu?
0015 ”Kaži, sine, kaka t’ je nevolja?
0016 ”Kaku sam ti žalost učinio?”
0017 Reče tade Novaković Grujo:
0018 ”A moj babo, Starina Novače!
0019 ”Mene jeste golema nevolja:
0020 ”Ti si, babo, društvo iženio,
0021 ”Iženio mlađe i starije,
0022 ”Mene, babo, ne šće oženiti
0023 ”Ni đevojkom ni pak udovicom;
0024 ”To je mene danas najžalije.”
0025 Tad’ govori Starina Novače:
0026 ”U z’o čas te oženio, sine!
0027 ”Eto danas tri godine dana,
0028 ”Kako tražim za tebe đevojku
0029 ”I za mene dobra prijatelja,
0030 ”S kim se mogu ladna napit’ vina:
0031 ”Đegođ nađoh za tebe đevojku,
0032 ”Tu ne nađoh za me prijatelja;
0033 ”A đe nađoh za me prijatelja,
0034 ”Tu ne nađoh za tebe đevojku;
0035 ”No ču l’, sine, Novaković-Grujo!
0036 ”Đe ja nađoh za tebe đevojku
0037 ”I za mene dobra prijatelja:
0038 ”U Pladinu gradu bijelome,
0039 ”U onoga kralja Pladinskoga;
0040 ”Što je vajda, e dobra đevojka,
0041 ”Kad je guja jeste zaprosila,
0042 ”Ljuta guja Grčiću Manojlo
0043 ”Od Sofije grada bijeloga.
0044 ”No ču l’, sine, Gruica dijete!
0045 ”Svuci, sine, gospodske haljine,
0046 ”Pa obuci Bugarske haljine,
0047 ”I ponesi budak na ramenu,
0048 ”Pa ti idi u Sofiju ravnu,
0049 ”Te uvodi Grkove svatove,
0050 ”Kako svate Grčiću sabira;
0051 ”Ako bere Grke i Bugare,
0052 ”I terzije svoje ruvetlije,
0053 ”Koji nose svilu i kadivu,
0054 ”I džepove s obadvije strane,
0055 ”U džepove sve žute dukate,
0056 ”Tu će biti šićar za hajduke;
0057 ”Ako l’ bere ljute Martoloze,
0058 ”Koji nose struke na ramenu,
0059 ”O pojasu mače okovane,
0060 ”Tu će biti muka za hajduke.”
0061 Kad to začu Novaković Grujo,
0062 Jednak svlači svilu i kadivu,
0063 A oblači Bugarske haljine,
0064 Pa ponese budak na ramenu,
0065 Učini se golema sirota,
0066 Pravo ode u Sofiju grada,
0067 Da uvodi Grkove svatove.
0068 Al’ ne bere Grčiću Manojlo,
0069 On ne bere ljute Martoloze,
0070 Koji nose struke na ramenu,
0071 pojasu mače okovane;
0072 Već on bere Grke i Bugare,
0073 I terzije svoje ruvetlije,
0074 Koji nose svilu i kadivu,
0075 I džepove s obadvije strane,
0076 U džepove sve žute dukate.
0077 Tad’ se vrnu Novaković Grujo,
0078 pa otide u Staru planinu,
0079 Te kazuje Starini Novaku,
0080 Kako Grče sabira svatove.
0081 Tade bere Starina Novače,
0082 Bere Novak kićene svatove,
0083 Sve svatove iz gore hajduke:
0084 Kuma kumi Boroja hajduka,
0085 Starosvati Sredoja hajduka,
0086 A đeveri deli Radivoja.
0087 Sve svatove redom pokupio,
0088 Pa otide u Klisuru tvrdu,
0089 U Klisuru tvrda Kačanika,
0090 Kud će proći Grčiću Manojlo
0091 I provesti kićene svatove.
0092 Al’ eto ti Grčića Manojla,
0093 I on vodi kićene svatove,
0094 Ponajprvi ide pred družinom
0095 Na vrančiću konju kosatome,
0096 Buzdovana pokraj sebe njija,
0097 Pa ga baca junak pod oblake,
0098 A u desnu dočekuje ruku.
0099 I ovako tanko popijeva:
0100 ”Mlav-planino i planino Stara!
0101 ”Mlav-planino, krvava krajino!
0102 ”Čudno li si u krv ogreznula!
0103 ”Mloge li si majke ojadila!
0104 ”Mloge sestre u crno zavila,
0105 ”Udovice u rod opravila!
0106 ”Da l’ ćeš danas moj’ ojadit’ majku?
0107 ”Da li sestru u crno zaviti?
0108 ”Da li dati moju zaručnicu
0109 ”Za Gruicu sina Novakova?”
0110 Tako pjeva Grčiću Manojlo,
0111 Gledaju ga iz gore hajduci,
0112 Gledaju ga, no im nije milo.
0113 Ode Grče za dobru đevojku,
0114 A ostaše u gori hajduci.
0115 Bilo tako za neđelju dana,
0116 Al’ eto ti Grčića Manojla,
0117 Vodi svate i nosi đevojku,
0118 Te on zađe u Klisuru tvrdu,
0119 U Klisuru tvrda Kačanika,
0120 Ponajprvi ide pred druđinom
0121 Na vrančiću konju kosatome,
0122 Na vrancu je noge prekrstio,
0123 Pa udara u sitnu tamburu,
0124 Uz tamburu tanko popijeva:
0125 ”Mlav-planino i planino Stara!
0126 ”Mlav-planino, krvava krajino!
0127 ”Čudno li si u krv ogreznula!
0128 ”Mloge li si majke ojadila!
0129 ”Mloge sestre u crno zavila,
0130 ”Udovice u rod opravila!
0131 ”Da od koga, veće ni od koga,
0132 ”Od Novaka i od Radivoja;
0133 ”Da l’ ćeš danas moj’ ojadit’ majku?
0134 ”Da l’ mi sestru u crno zaviti?
0135 ”Da li dati moju zaručnicu
0136 ”Za Gruicu sina Novakova?”
0137 Tako pjeva Grčiću Manojlo,
0138 Gledaju ga iz gore hajduci,
0139 Gledaju ga, no im nije drago.
0140 Tad’ govori Starina Novače:
0141 ”Čujete li, sva moja družino!
0142 ”Udri svaki na druga svojega:
0143 ”Kum Boroje nek ide na kuma,
0144 ”A starojko neka na starojka,
0145 ”Radivoje neka na đevera,
0146 ”A ja hoću baš na domaćina,
0147 ”A Gruica neka na Manojla,
0148 ”Svi svatovi redom na svatove.”
0149 Sve Novaka društvo poslušalo,
0150 I u svate juriš učinili:
0151 Kum Boroje pogubio kuma,
0152 I starojko pogubi starojka,
0153 Radivoje pogubi đevera,
0154 I on uze lijepu đevojku,
0155 Odvede je u goru zelenu;
0156 Domaćina Novak pogubio,
0157 Sve svatovi svate razagnali;
0158 Sam ostade Grčiću Manojlo,
0159 K njemu ide Novaković Grujo,
0160 Golu sablju nosi u rukama
0161 Pa doziva Grčića Manojla!
0162 ”Stani kurvo, Grčiću Manojlo!
0163 ”Čiju nosiš lijepu đevojku?
0164 ”Pričekaj me, da mejda d’jelimo,
0165 ”Da vidimo čija je đevojka.”
0166 Kad to viđe Grčiću Manojlo,
0167 Obje noge niz vranca opruži,
0168 Te u zlatne vrže bakarlije,
0169 A iz ruku tamburu odbaci,
0170 Pa desnicom za mač privatio,
0171 A ljevakom vrancu za dizgene,
0172 Pa govori novaković Gruju:
0173 ”Bliže k mene, Novaković Grujo,
0174 ”Bliže k mene, da se udarimo,
0175 ”Kaio sam mejdan dijeliti,
0176 ”I đevojku sabljom odvojiti.”
0177 Tu dopade novaković Grujo,
0178 Udari ga sabljom po ramenu,
0179 Al’ se Grče štitom zaštitilo,
0180 Na devoje mu sablju salomio,
0181 Na štitu se ništa ne poznade.
0182 Kad to viđe Grčiću Manojlo,
0183 On poteže mača zelenoga:
0184 ”Stani kurvo, Novaković-Grujo!
0185 ”S tom li sabljom ideš u hajduke!
0186 ”A da vidiš mača zelenoga,
0187 ”Što bi dobar bio za hajduke!”
0188 Pa ga malo mačem zavatio,
0189 Ali ga je ljuto obranio,
0190 Lijevu mu ruku osjekao,
0191 Klonu ruka niz čošnu dolamu;
0192 No su lake noge pod hajdukom
0193 U goru ga noge zaniješe;
0194 Vikom viče Novaković Grujo,
0195 Vikom viče po gori zelenoj:
0196 ”Đe si, brate, deli Tatomire!
0197 ”Izgubi me Grče na mejdanu.”
0198 Tu dopade deli Tatomire,
0199 Nosi golu sablju u rukama:
0200 ”Stan’ kurviću, Grčiću Manojlo!
0201 ”Lasno j’ s Grujom mejdan dijeliti,
0202 ”No pričekaj deli Tatomira.”
0203 Reče njemu Grčiću Manojlo:
0204 ”Bliže k mene, deli Tatomire,
0205 ”Bliže k mene, da se udarimo,
0206 ”Kaio sam mejdan dijeliti.”
0207 Tu dopade deli Tatomire,
0208 Udari ga sabljom po ramenu,
0209 Al’ se Grče štitom zaštitilo,
0210 Po štitu ga sabljom udario,
0211 Na dvoje mu sablju salomio,
0212 Na štitu se ništza ne poznade.
0213 Grče mače mača zelenoga:
0214 ”Stan’ kurviću, deli Tatomire!
0215 ”S tom li sabljom ideš u hajduke!
0216 ”A da vidiš mača zelenoga,
0217 ”Što bi dobar bio za hajduke!”
0218 Pa ga malo mačem zavatio,
0219 Desnu mu je ruku osjekao,
0220 Klonu ruka niz čošnu dolamu;
0221 No su lake noge pod hajdukom,
0222 U goru ga noge zaniješe;
0223 Vikom viče po gori zelenoj:
0224 ”A đe si mi, čiča Radivoje?
0225 ”Izgubi me Grče na mejdanu.”
0226 No eto ti deli Radivoja,
0227 Golu sablju nosi u rukama,
0228 Pravo ide Grčiću Manojlu:
0229 ”Stan’ kurviću, Grčiću Manojlo!
0230 ”Lasno j’ s đecom mejdan dijeliti,
0231 ”No pričekaj deli Radivoja,
0232 ”Da junački mejdan dijelimo.”
0233 Reče njemu Grčiću Manojlo:
0234 ”Bliže k mene, čiča Radivoje,
0235 ”Bliže k mene, da se udarimo.”
0236 Tu dopade deli Radivoje,
0237 Udari ga sabljom po ramenu,
0238 Al’ se Grče štitom zaštitilo,
0239 Po štitu ga sabljom udario,
0240 Na troje je sablju salomio,
0241 Na štitu se ništa ne poznade.
0242 Tade reče Grčiću Manojlo:
0243 ”Bre, kurviću, čiča Radivoje!
0244 ”S tom li sabljom ideš u hajduke!
0245 ”Al’ da vidiš mača zelenoga
0246 ”Što bi dobar bio za hajduke!”
0247 Pa ga malo mačem zavatio,
0248 Dva mu vita rebra presjekao,
0249 Vide mu se džigerice crne,
0250 Vide mu se i crne i b’jele;
0251 No su lake noge pod hajdukom,
0252 U goru ga noge zaniješe;
0253 Vikom viče po gori zelenoj:
0254 ”Đe si brate, Starino Novače?
0255 ”Izgubi me Grče na mejdanu!”
0256 No eto ti Staroga Novaka,
0257 Na njemu je strašno odijelo:
0258 Na njemu je kožuh od međeda,
0259 Na glavi mu kapa vučetina,
0260 I za kapom krilo od labuda;
0261 Oči su mu dvije kupe vina,
0262 Trepavice od utine krilo;
0263 I on nosi sablju starokovku,
0264 Pa povika Grčića Manojla:
0265 ”Stan’ kurviću, Grčiću Manojlo!
0266 ”Lasno j’ s đecom mejdan dijeliti,
0267 ”No pričekaj Staroga Novaka.”
0268 Reče njemu Grčiću Manojlo:
0269 ”Bliže k mene, Starino Novače!
0270 ”Ne bi bahom iz Klisure tvrde:
0271 ”Viđeo sam i živa međeda,
0272 ”A kamo li kožu od međeda;
0273 ”Viđeo sam i živoga vuka,
0274 ”A kamo li mrtvu vučetinu;
0275 ”Viđeo sam i živoga orla,
0276 ”A kamo li orlu perušinu.”
0277 Tu dopade Starina Novače,
0278 Udari ga sabljom po ramenu,
0279 Al’ se Grče štitom zaštitilo,
0280 Po štitu ga sabljom udario,
0281 Na dvoje mu štita presjekao,
0282 I desnu mu ruku osjekao,
0283 Al’ na troje sablju salomio.
0284 Naljuti se grčiću Manojlo,
0285 Ščepa mača u lijevu ruku,
0286 Pa poćera Staroga Novaka
0287 Mili Bože! Čuda velikoga!
0288 Da je kome stati, pa gledati
0289 Kako kroji kapu vućetinu,
0290 Kako c’jepa suru međedinu,
0291 A rastura orlu perušinu!
0292 Bježi jadan Starina Novače,
0293 Bježi Novak u goru zelenu,
0294 Nešto malo dva puna sahata,
0295 Podvikuje iz grla bijela,
0296 Bre koliko Novak podvikuje,
0297 Sve sa gore lišće otpadaše,
0298 A sa zemlje trava polijeće;
0299 On dozivlje posestrimu vilu:
0300 ”Bog t’ ubio! vilo posestrimo!
0301 ”Nijesi l’ mi Božju vjeru dala,
0302 ”Kad mi bude najveća nevolja,
0303 ”Da se mene na nevolji nađeš?”
0304 Al’ eto ti vjelogrle vile
0305 U susreću Starome Novaku,
0306 Tako njemu vila govorila:
0307 ”Pobratime, Starino Novače!
0308 ”Da l’ šta ćeraš, da li od šta bježiš?”
0309 Progovara Starina Novače:
0310 ”Vjera moja, posestrimo vilo!
0311 ”Ja ne ćeram, već ja jadan bježim;
0312 ”Pogubi me Grče na mejdanu.”
0313 Tade njemu vila govorila:
0314 ”Vrn’ se natrag, Bogom pobratime,
0315 ”Činiću se lijepa đevojka,
0316 ”Saviću se Grki oko grla,
0317 ”Pa ću njemu oči zasjeniti,
0318 ”Ti pogubi slijepa junaka.”
0319 Tad’ se Novak natrag povrnuo,
0320 Ode s vilom do blizu Manojla,
0321 Pa ostade u gori zelenoj;
0322 A vila se načini đevojka,
0323 Pa se vije Grku oko grla,
0324 I tura mu ruke u njedarca,
0325 Dok je Grku oči zasjenila,
0326 Pa pozivlje Starinu Novaka:
0327 ”Pobratime, Starino Novače!
0328 ”Sad pogubi slijepa junaka.”
0329 Al’ se Novak teško poplašio,
0330 Te ne smije pristupiti blizu,
0331 Već se baca pernim buzdovanom,
0332 Te udara Grčića Manojla,
0333 Udari ga među oči čarne,
0334 Pade Grče u zelenu travu,
0335 Grče pade, a Novak dopade,
0336 Te Grkovu osiječe glavu,
0337 Pa otide u goru zelenu;
0338 Traži Novak po gori družinu.
0339 Dokle su se bili sastanuli,
0340 Cijepaše kićene darove,
0341 Zavijaše svoje rane grdne.

Izbor[uredi]

  • Sabrana dela Vuka Karadžića, Srpske narodne pjesme, izdanje o stogodišnjici smrti Vuka Stefanovića Karadžića 1864-1964 i dvestogodišnjici njegova rođenja 1787-1987, Prosveta. Pjesme junačke srednjijeh vremena, knjiga treća 1846, Beograd, 1988., str. 24-32.