Elena hubava i Marko

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu


Elena hubava i Marko

Ubava Elko, Eleno!
Marko Elena proщava,
ot dve deca я odvaя,
ot dve deca mlečničeta,
ot dve deca, dve blizneta,
ta pa Eleni govori:
- Ubava Elko, Eleno!
Яli mi bidi ubava
kato pъrvnata godina,
pъrvnata i povtornata,
яli čem da te proщavam!
A Elena mu govori:
- Proщavaй, Marko, proщavaй,
ne možem da sъm ubava
kato pъrvnata godina,
pъrvnata i povtornata:
težka e kъщa na mene,
malki mi deca na rъce,
s drugo sъm trudna, debela,
ne možem da sъm ubava.
Idi, si druga utakmi,
utakmi, Marko, dovedi,
я čem ti izmet činiti!
I Marko si я posluša.
Nakanьi Marko svatove
ot tri gradove po trista,
ukumi kuma, staroйkя,
odeveril dva devera,
pa oйde Marko, pa oйde,
natakmi Йovka klisurka.
Izprati go Elka, Elena,
ta pa se nazad vratila,
vleznala malka gradina,
pa sos cvekica sboreva:
- Milo moe sitno cveke,
sadeno, a nenoseno
se ot Markovi яdove!
Izleznala niz gradina,
vleznala ladni zemnici,
otvorila šaren kovčeg,
pa raztresla tъnki dari
i sos darove sboreva:
- Mili moi tъnki dari,
vъršeni, a nenoseni
se ot Markovi яdove!
Pa izleznala ot zimnik,
izkači se na čardaci,
navela se na dve lюlьki,
pa sos dve deca sboreva:
- Mili moi dve dečica,
Zlatane - zlato krъstato,
Vitane - vita grivnica,
rodeni, neizčuvani
kod makя, pa na maщeha!
Pa dočula я svekъrva,
pa na Elena govori:
- Snao Eleno, Eleno!
Я muči, muči, ne plači,
svekъrva da te nauči.
Я si zemi do dva kotla,
dva kotla, do dva mednяka,
ta donesi studna voda
otdeka sъlnce izgreva,
ta si omi rusi kosi,
omi se, da te opletem,
na dveste, trista dolnici,
na petstotini gornici;
pa se ubavo premьeni
se u venčalska premьena -
naturaй zlato krъstato,
kolkoto možeš da nosiš.
Pa koga doйda svatove,
ti si dočekaй svatove,
kumu rъka da celivaš,
kumu rъka i staroйke,
Markoti konя prihvani!
Poslušala я Elena,
ta vzemala do dva kotla,
dva kotla, do dva mednяka,
pa donela studna voda
otdeka sъlnce izgreva,
ta omila rusi kosi,
ta я svekъrva oplela
dveste, trista dolnici,
pa petstotini gornici;
pa se ubavo premьeni
se u venčalska premьena:
natura zlato krъstato
i tova srebro tegotno,
kolku щo može da nosi.
Pa nadoйdoa svatove.
Dočekala gi Elena,
kumu rъka celivala,
kumu rъka i staroйke,
Markoti konя hvanala.
Sogledala я Йovka klisurka,
pa na deverьe govori:
- Takom boga, dva devera,
dva devera, do dva brata!
Če prašam, da mi kažete
čia йe taя nevesta:
dali Markoti kumica,
ili Markoti dzvanica,
ili mu e mila sestra?
A deverьe й govora:
- Ubavo Йovko klisurko!
Leli prašaš, če kažeme:
ne e Markoti kumica,
ni e Markoti dzvanica,
niti mu e mila sestra;
nelo e Elka, Elena,
щo si я Marko proщava!
A devoйkя im govori:
- Takom boga, dva devera,
dva devera, do dva brata!
Skoro me nazad vъrnete
na baщini mi dvorove,
golem čem vi dar dariti.
Щo sъm po-bolьe ot nea,
ta nea Marko proщava,
ta mene Marko dovodi?
Slušali я dva devera,
ta sa a nazad vъrnali
na baщini u dvorove.
Golem gi dar darila.
Ta si ostana Elena.

Datoteka:Murat Sipan vinjeta.jpgReference[uredi]

Izvor[uredi]

Яrlovo, Samokovsko.

Sbornik ot bъlgarski narodni umotvoreniя. Čast І. Prostonarodna bъlgarska poeziя ili bъlgarski narodni pesni (Otdel І i ІІ. Samovilski, religiozni i obredni pesni. Kniga І). Sofiя, 1891, 26 + 174 str.; str.208-210