Deklaracija Vlade FNRJ od 11. februara 1947.

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Deklaracija Vlade FNRJ od 11. februara  (1947) 
Deklaracija koju je donela Vlada Federativne Narodne Republike Jugoslavije povodom potpisivanja mirovnog ugovora sa Italijom.


Delegacija Federativne Narodne Republike Jugoslavije ovlašćena je da u ime vlade Federativne Republike Jugoslavije u protokol potpisvanja mirovnog ugovora s Italijom unese sledeću izjavu:

Vlada FNRJ sa žaljenjem konstatuje da pri izrađivanju konačnog teksta mirovnog ugovora s Italijom, iako je Savet ministara inostranih poslova četiri velike sile učinio na svom zasedanju u Njujorku izvesne pozitivne promene u nacrtu ugovora koji je bio primljen na pariskoj konferenciji — ipak zahtevi i predlozi FNRJ nisu u zadavoljavajućoj meri uzeti u obzir.

To se tiče političkih, vojničkih i ekonomskih klauzula toga mirovnog ugovora, a naročito njegovih teritorijalnih odredaba koje Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji oduzimaju takve jugoslovenske etničke teritorije kao što su Kanalska Dolina, Beneška Slovenija, područja Gorice, Tržiča i Trsta i severozapadne Istre. Na taj način FNRJ je stavljena u položaj da mora da potpiše Mirovni ugovor sa Italijom, koji krnji elementarne interese njenih naroda i teško pogađa njihova osećanja. Međutim, prisiljena da potpiše taj mirovni ugovor usled upornog nerazumevanja nacionalnih prava i interesa FNRJ od strane jednog dela naših saveznika, a istovremeno duboko zabrinuta za sudbinu našeg naroda koji ostaje van granica Jugoslavije, vlada FNRJ naglašava da njeni narodi preuzimaju na sebe tu tešku žrtvu samo zato, jer u sadašnjem času ni u kom slučaju ne bi hteli da na sebe uzmu odgovornost da uspostavljanju mira među narodima ne doprinesu svoj udeo.

U isto vreme vlada FNRJ izjavljuje da se narodi Jugoslavije potpisavanjem ovog mirovnog ugovora ne odriču teritorija koje su etnički njihove, a ovim ugovorom ostaju van granica FNRJ, i da i dalje polažu pravo na te teritorije bez obzira na eventualne etničke promene koje bi nastale u budućnosti, kao posledica tuđeg gospodstva nad tim teritorijama.

Izvori[uredi]

  • Politika, br. 12.532 od srede 12. februara 1947, naslovna strana.
  • Borba, br. 36 od srede 11. februara 1947, Beograd.
  • Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, br. 3, Beograd 1954, str. 144.