Vojvoda Janko i car Otmanović

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu


Vojvoda Janko i car Otmanović

0001 Knjigu piše care Otmanović,
0002 Posla je u Sibinju gradu
0003 A na ruke vojevodi Janku:
0004 ”Ču li mene, od Sibinja Janko,
0005 ”Opravi mi Banovac-Sekulu,
0006 ”Oko njega dvanaest banovah,
0007 ”E Turćiji zemlji dojadiše.
0008 ”Ne zovem ih da ih posiječem,
0009 ”No ih hoću, Janko, poturčiti. ”
0010 Kad je Janka knjiga dopanula,
0011 Knjigu gleda iz glasa se smije,
0012 Pa mi knjigu banovima kaže.
0013 Drugu knjigu Janko napravio,
0014 U knjigu se caru pozdravio.
0015 ”Čuješ li me, car-Otmanoviću,
0016 ”Ja ne sudim, care, s banovima,
0017 ”A ja imam boljijeh banovah
0018 ”Od Sekula s njegovom družinom.
0019 ”Ema, care, kad si naumio,
0020 ”Ti okupi trista seratlija,
0021 ”Među njima hodžu i kadiju,
0022 ”A za njima ture sunetliju
0023 ”A pred njima Bećir-bega tvoga
0024 ”Opravi ih u Sibinju gradu,
0025 ”Da poturče cijela Sibinja. ”
0026 Kade cara knjiga dopanula,
0027 I kad viđe šta mu knjiga piše,
0028 Posili se, Turke opravio,
0029 Opravi ih u Sibinju gradu,
0030 Dimno Janko Turke dočekuje,
0031 Pa dofati carev’ Bećir-bega,
0032 Povede ga na svoje dvorove,
0033 Pa mu daje kafu i rakiju,
0034 I ostalu svaku đakoniju.
0035 No da vidiš carev’ Bećir-bega,
0036 Za bapka je riječ govorio:
0037 ”Kamena ti gospoština, babo,
0038 ”Pri Jankovoj u Sibinju gradu. ”
0039 Ema Ture svoju vjeru fali.
0040 Kada sjutra o zorici bilo,
0041 Tek udrile slavje u lugove,
0042 Zapucaše na Sibinj’ lubarde,
0043 Stresaju se kule i čardaci.
0044 Prepade se carev Bećir-bego,
0045 Sano skoči Ture iz aljinah,
0046 Pa je Janku riječ govorilo -
0047 ”O za Boga, vojevoda Janko,
0048 ”Što je tutanj na Sibinju gradu? ”
0049 A Janko mu riječ govorio:
0050 ”A ne boj se, carev Bećir-bego,
0051 ”E se noćas Sibinj poturčio,
0052 ”I tvojo se vjeri posilio
0053 ”I zorom je šamlak učinio. ”
0054 No govori carev Bećir-bego:
0055 ”Hajde, Janko, da se opašemo,
0056 ”I binjiše silne prignemo,
0057 ”Da dugačke lule zapalimo,
0058 ”Da idemo u Sibinju gradu,
0059 ”Da uvodim bedem od Sibinja,
0060 ”Mogu l’ naši topovi podnijet’
0061 ”E u Sibinj hoću carovati. ”
0062 Pa s ondolen oba podigoše,
0063 I pođoše niz Sibinju gradu.
0064 Kad dođoše pod bedem od grad,
0065 No da reče vojevoda Janko.
0066 ”Nu pogleda’, carev Bećir-bego,
0067 ”Kako ti se Sibinj poturčio.
0068 ”Dimno li se bedem okitio
0069 ”Sve glavama od trista delija.
0070 ”Sada vići, carev Bećir-bego,
0071 ”Može li ti carstvo podnijeti. ”
0072 No je Ture glave pogledalo,
0073 Svaka žđaše, Carigrad gledaše.
0074 Pođe Ture na Sibinjska vrata,
0075 O njih visi hodža i kadija,
0076 Među njima Ture sunetlija.
0077 Al’ se šeta dvanaest banovah,
0078 I pred njima Banovac Sekula,
0079 Sekula ga izgubit’ hoćaše,
0080 No ne dade vojevoda Janko,
0081 No mu dade konja i oružje,
0082 Opravi ga caru u Stambolu.
0083 Kad je care sina ugledao,
0084 Veliki mu šamlak učinio,
0085 On omiče trista lubaradah,
0086 I pe stotin’ šibah dugačkijeh.
0087 Te je care sinu besjedio:
0088 ”Dobar doše, Bećir-beže sine,
0089 ”Je li ti se Sibinj poturčio,
0090 ”Je li bedem naredan za carstvo? ”
0091 No mu Bećir riječ progovara:
0092 ”Dimno se je Sibinj poturčio,
0093 ”A ljepše se bedem oktio,
0094 ”Sve glavama od trista delija,
0095 ”Svaka žđaše, u tebe gledaše,
0096 ”A na vrata hodžu objesiše,
0097 ”Objesiše hodžu i kadiju,
0098 ”Među njima Ture sunetliju.
0099 ”Ava’ , babo, pamet izgubio!
0100 ”Da mudrine u Srbiju nema
0101 ”Do jednoga vojevode Janka,
0102 ”Nadmudriće u svijet svakoga;
0103 ”A da nije u svijet junaka,
0104 ”Do junaka Banovac-Sekule,
0105 ”On bi Turskoj zemlji dodijao.”Izvor[uredi]

Srpske narodne pjesme 1 - 9, skupio ih Vuk Stef. Karadžić, državno izdanje. Pjesme junačke najstarije i srednjijeh vremena, knjiga šesta, Beograd, 1899.