Boj u Dugi (Najžešći u Marču 1862)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

0001 Polećelo jato gavranova
0002 Od Srijema od zemlje prostrane,
0003 Prelijeću polja i planine,
0004 Ožednjela krvi od junaka,
0005 Željne mesa konjskog i junačkog.
0006 Lete tice visu u oblake,
0007 Pregledaju zemlje i gradove,
0008 Ne bi l’ đegođ volju ispunile,
0009 Prelijeću Mačvu kalovitu.
0010 Karavlašku i Karabogdansku,
0011 Pa svu butum zemlju Šumadiju,
0012 Te padoše brdu u Srbiju,
0013 Trudne tice gladne počinule,
0014 Od nevolje ljuto proklinjale:
0015 "Srijem-zemljo, rodom ne rodila!
0016 "A ti Vlaška i Karabogdanska,
0017 "U trnju ti zemlja ogreznula,
0018 "Te se legli vuci i hajduci,
0019 "A Srbijo, zaludnja delijo,
0020 "Popala vam sablje paučina,
0021 "A na čarku rđa počinula,
0022 "Što u tebe ne nađosmo mesa,
0023 "Ili željne krvi od Turaka,
0024 "No od ljute gladi pocrkasmo."
0025 Začu tice srpska čobanija,
0026 Pa ticama na jad odgovara:
0027 "Muč’te, tice kljun vam otpanuo!
0028 "A brčno vam pogorjelo perje!
0029 "Šdto kunete jutros na uranku,
0030 "Same sebe da Bog da uklele!
0031 "Od kada nam nesta Karađorđa,
0032 "I Miloša Obrenbegovića,
0033 "Prošli smo se kavge sa Turcima,
0034 "Davno s carom mira utvrdismo,
0035 "I u miru šućur počinusmo,
0036 "Zemaljskoga se rada privatili
0037 "Te oremo, šjemo i kopamo,
0038 "A u miru plandujemo ovce,
0039 "Nego hajte lomnoj Gori Crnoj,
0040 "Tamo nema dana ni sahata
0041 "Da se prolom ne čuje pušaka,
0042 "A proljeva krvca od Turaka,
0043 "A ne čuje lelek ranjenika.
0044 "Što vas ima vrana i gavrana
0045 "Da panete u jednom bogazu,
0046 "Našli biste na preteku mesa,
0047 "I napili krvi od junaka."
0048 Tice čuše, birdem polećeše,
0049 Prelećeše brda i planine,
0050 Pale tice na polje Cetinje,
0051 Na vrh tablje više manastira,
0052 Đe se turske poperuju glave,
0053 Gladne tice butum zagraktaše.
0054 Ćerali ih srpski sokolovi,
0055 Perjanici, mladi Crnogorci:
0056 "Iš, gavrani, tice zloslutnjice!
0057 "Tu vam nema ćara ni počivka,
0058 "Turske su se osušile glave.
0059 "Otkad nam je Danil poginuo
0060 "U Kotoru od krvničke ruke,
0061 "Od Kadića, kuće Brankovića,
0062 "Golema smo boja poželjeli,
0063 "I s carima mira učinili,
0064 "Nego hajde u Hercegovinu,
0065 "Sva se butum raja otmetnula
0066 "U Trebinje i oko Trebinja,
0067 "Odmetnula Šuma i Popovo,
0068 "Pa krvavi Zupci, Kruševice,
0069 "I do mora ljuta Dračevica,
0070 "Pred njima je Vukalović Luka
0071 "Vojevoda junak neumrli.
0072 "I još čujte, tice zloslutnjice,
0073 "Odvrže se Piva i Rudine,
0074 "Pilatovci i butum Gačani,
0075 "Pa Banjani, Piva i Drobnjaci,
0076 "I jošt mnoga sela i poselja,
0077 "Pred njima su dvije poglavice,
0078 "Dva sokola na krajini krila,
0079 "Oba silna turska dušmanina,
0080 "Oba ću vam po imenu kazat’:
0081 "Jedno ti je Baćović Jovane,
0082 "Vojvoda od ljuti Banjana,
0083 "A drugo je Cerović Novica,
0084 "Senatur je crnogorskog knjaza,
0085 "Na krajini ober-vojevoda.
0086 "Nema bule ni ima Turčina
0087 "Da Novicu ne kunu tužeči,
0088 "A Bog dao i svi boži sveci!
0089 "Zbile im se kletve na Turčina."
0090 Tice čuše, jatom polećeše,
0091 Prelećeše sve polje cetinjsko,
0092 Pa Ćekliće, Cuce i Pješivce,
0093 Vatile se polja Nišickoga.
0094 Glede tice tamo i ovamo,
0095 Pogledale u Dugu krvavu
0096 Đe se kolje raja sa Turcima:
0097 Dočekali tri tabora vojske,
0098 Askerluka vojske azurane,
0099 I toliko ljuta Arnauta,
0100 I bez broja krajičnih pandura.
0101 Pred pandure Čengijću Ded-aga.
0102 Prate Turci tain u Nišiće,
0103 Dvjesta konja arča svakojega,
0104 Pa baruta, zrna od topova,
0105 Da utvrde grada nikšićkoga,
0106 Da zatvore džadu Gore Crne,
0107 Da ne dadu u raju indata.
0108 Glede tice boja krvavoga,
0109 Đe se kolju dvije silne vojske,
0110 I đe Turci natrag povratiše,
0111 Ostaviše ranu i dževanu.
0112 Pa kad bilo o zahodu sunca,
0113 I kad raja šićar zauzela,
0114 Povuče se gorom i planinom.
0115 Raja pođe, jato tica dođe,
0116 Gladne tice pale po lješina,
0117 Napiše se krvi od junaka,
0118 Najedoše mesa svakojega.
0119 U Dugi se tice naselile,
0120 Turskom krvi sebe užirile.
0121 To vrijeme malo postojalo,
0122 Ne proteče ni petnaest dana,
0123 Kliknu vila sa vrh Durmitora,
0124 Druga kliče sa vrh Pirlitora,
0125 Kliču vile što im grlo dava,
0126 Te dozivlju tri srpske vojvode,
0127 Zovu vile Cerović-Novicu,
0128 I vojvodu Baćović-Jovana,
0129 I vojvodu Vukalović-Luku:
0130 "Na noge se, Srbi, ustanite,
0131 "Evo na vas silnovite vojske,
0132 "Do dvadeset i sedam tabora
0133 "Askerluka vojske regulaša,
0134 "Pred njima su pet turskijeh paša:
0135 "Mamut paša, drugo Jaja-paša,
0136 "Treće silni paša Avdi-paša,
0137 "A četvrti paša Misirlija,
0138 "Pred pašama ide Derviš-paša,
0139 "Te cijeloj komandira vojsci;
0140 "Za askerom tri hiljade vojske
0141 "Arnauta ljuta ubojnika,
0142 "Pred njima je krvavi gazija
0143 "Arnauče beže Arslan-beže,
0144 "Jošt za njima neizbrojna vojska
0145 "Sve Turčina ljuta krajičnika,
0146 "Pred njima je Ded-aga Čengijću
0147 "Na labudu konju od megdana;
0148 "Đegođ nađe polja i ravnice
0149 "Konja mami, a ovako fali:
0150 ""Stan’te malo, vlasi kopilani!
0151 ""Da vi znate i da zapamtite
0152 ""S kim hoćete jadni da ratite."
0153 "Jošte veli sa konja Ded-aga:
0154 ""Kad pogubim Baćović-Jovana,
0155 ""I krvavca Luku sa Zubaca,
0156 ""I krvnika Cerović-Novicu,
0157 ""Koji mi je pogubio baba,
0158 ""Odnio je na Cetinje glavu,
0159 ""I vladiku s glavom darovao,
0160 ""Prodrijeću s vojskom u Pješivce,
0161 ""Pa pro Brda i Bjelopavlića,
0162 ""Okoliti ognjem popaliti,
0163 ""I ostročkog sveca pogaziti,
0164 ""Obrnuću s vojskom na Cetinje,
0165 ""Svetoga im Petra sapaliti,
0166 ""A uvatit’ Mirka i Nikolu,
0167 ""Njihove ću odasjeći glave,
0168 ""I okitit’ mojega čardaka,
0169 ""Da ih gledam i da srce kalim,
0170 ""Mjesto glave rametli babajka,
0171 ""Smail-age careva većila."
0172 "Ovo zbori, a Boga ne moli,
0173 "Niti reče jednom: ako Bog da!
0174 "Još me čujte, do tri vojevode,
0175 "Čija vojska ide za Ded-agom:
0176 "Dv’je hiljade bosanskih Turaka,
0177 "Zgodna momka a bašibozuka,
0178 "Pred njima je junak od krajine
0179 "Na jagrezu hatu od megdana
0180 "Iz Travnika Kulinović-bego.
0181 "Pa još čujte, do tri vojevode,
0182 "Čija vojska ide u zapleće:
0183 "Jedna vojska od Stoca krvava,
0184 "Pred njome je junak na alatu
0185 "Amzi-beže Rizvan-begoviću,
0186 "A druga je od ravna Ljubinja,
0187 "Pred njome je Turčin na vrančiću,
0188 "Zorno momče Serdarović Mujo.
0189 "Koliko je gore i planine,
0190 "Il’ zelena polja i livade
0191 "Od ravnoga polja Nevesinja
0192 "Do na Krstac na tromeđu klanac,
0193 "Ne bi tica kljunom zakljunula,
0194 "Što od sile nije pritisnuto,
0195 "Turskom nogom, junačkim opankom,
0196 "Ili konjskom pločom i kopitom,
0197 "A barjaci goru zaklonili,
0198 "Na njima su zv’jezde i mjeseci,
0199 "Nebo gleda đe se zemlja trese,
0200 "Bježi raja i gola i gladna,
0201 "Nestalo im ljeba u torbice,
0202 "A u ćese nestalo fišeka,
0203 "A oružja ni četvrti nema,
0204 "Od boja im puške popucale,
0205 "Polomjeni na čarku kremeni.
0206 "Kuka staro, a ciči nejako,
0207 "Te se skita po gori zelenoj
0208 "Golo, boso, gazi po snijegu,
0209 "Pasu travu ka ostala marva.
0210 "No na noge, ako Boga znate!"
0211 Tako kliču prebijele vile,
0212 Dok začuše do tri vojevode.
0213 Ali vile, dugovječne bile!
0214 Znadu ko će sili udariti,
0215 Pa se obje rukam’ zagrlše,
0216 Odlećeše put Gorice Crne,
0217 Dolećeše na Lovćen planinu,
0218 Zovu vile na polju Cetinju
0219 Petrovića Nikolaju knjaza,
0220 I sokola Nikolina baba,
0221 Vile zovu, ovako govoru:
0222 "O Nikola, crnogorski kralje!
0223 "I ti Mirko, vojvodam’ vojvoda!
0224 "Na noge te, ako Boga znate!
0225 "Alaj barjak razvij na Cetinje,
0226 "Pokupite svoje sokolove,
0227 "Ne pustite sirotinju raju,
0228 "Evo na njih sve careve vojske.
0229 "Ako raju slome i podave,
0230 "Ni po vama dobra biti neće
0231 "Ako vam je Danil nestanuo,
0232 "Te ga kuka malo i veliko.
0233 "Ostavi vam pri smrti u času
0234 "Tešku kletvu, teška amaneta,
0235 "Da s Turcima mira ne činite,
0236 "Da branite crkve i oltare,
0237 "Da čuvate vjeru i slobodu,
0238 "Da branite sirotinju raju
0239 "Od zle muke, od turačke ruke.
0240 "Čuvajte mu i mrtvu poštenje,
0241 "Strašnu kletvu na se ne držite."
0242 Bože mili, da je tebi vala!
0243 Da je kome taj dan pogledati,
0244 Kad buknuše Srblji na sve strane,
0245 Poglavice razviše barjake,
0246 Svaki svoje sakuplja junake,
0247 Sve vojvoda vojvodu dozivlja,
0248 A brat brata hrabri i sokoli.
0249 Al’ junaku Baćović-Jovanu
0250 Dogorjela zublja do nikata,
0251 Turci su mu primakli Banjane,
0252 Ali ko će sili udariti,
0253 No se momci u medteriz svili
0254 Da Banjane brane od Turaka.
0255 Pa Baćović sitnu knjigu piše,
0256 Te šalje Cerović-Novici:
0257 "Čuj, Novica, čuj me, pobratime!
0258 "Evo na nas sve careve vojske,
0259 "Na Krstac je tabor učinila,
0260 "Iz Trebinja očekiva vojsku
0261 "No pokupi listom Moračane,
0262 "I Dromnjake na glasu junake,
0263 "Da u Dugi dočekamo Turke."
0264 Pa mezilski knjigu opremio.
0265 Ovu posla drugu brže piše,
0266 Te je šalje na Zupce krvave
0267 Vojevodi Vukalović-Luci,
0268 Ovako mu Jovan u njoj piše:
0269 "Čuj me, Luka, začuj, pobratime,
0270 "Evo na nas sve careve vojske,
0271 "Na Krstac je tabor učinila,
0272 "Iz Trebinja očekiva vojsku,
0273 "Ustaj, Luka, na krajini krilo,
0274 "Te pokupi tvoje krajičnike,
0275 "I započni boja u Trebinju,
0276 "Ne bi l’ turske ustavio vojske,
0277 "A mi ćemo ovu dočekati
0278 "U krvavoj Dugi u bogazu,
0279 "Ne bi li nam išta lakše bilo."
0280 Kada knjige bile dolazile,
0281 To vojvode jedva dočekale.
0282 Udri Luka s vojskom na sve strane
0283 Po Trebinju i oko Trebinja,
0284 Zaustavi pašu Mehmed-pašu,
0285 I četiri askerska tabora,
0286 I hiljadu laka Arnauta,
0287 I sve butum Turke Trebinjane,
0288 Te se raja kolje sa Turcima.
0289 U kulama zatvoriše Turke.
0290 Trči Luka od brda do brda,
0291 Od glavice jedne te do druge
0292 Kako soko po jelovu granju,
0293 Te sokoli svoje vitezove.
0294 To vrijeme tri dni postajalo,
0295 Sa Kreca se vojska podignula,
0296 Baćovića knjiga dopanula
0297 Sa Cetinja od Nikola kneza.
0298 Knez Nikola ovako mu piše:
0299 "O Jovane, banjanski vojvoda,
0300 "Raje glavo, moje desno krilo,
0301 "Ti udari s vojskom od Banjana.
0302 "I zapani u Dugu krvavu,
0303 "Tu ćeš naći Cerović-Novicu.
0304 "Ne udrite, ne trošite vojsku,
0305 "Dokle moja ne prispije vojska
0306 "Od istoka s kraja od Nikšića.
0307 "Kad vidite crnogorsku vojsku,
0308 "I pustite u bogazu Turke,
0309 "Udrite im s pleća od zapada,
0310 "A Mirko će s prsi od istoka,
0311 "Iznenada udrite na Turke,
0312 "Alaknite kako umijete,
0313 "I milosna Boga spomenite,
0314 "Pa po jednu pušku isturite,
0315 "A za golo gvožđe privatite,
0316 "Pomutite askerske komande,
0317 "Nek umuknu bubnji i borije,
0318 "Nek se smetu vojsci prvijenci,
0319 "Da ne znade jedan za drugoga,
0320 "Ni da čuje mlađi starijega.
0321 "Ako tako Turke ne svladate,
0322 "Vi nećete ognjem iz pušaka,
0323 "Čudne kažu askerske šišane,
0324 "Dugo nose kušum od olova,
0325 "Dva put više no najbolja naša.
0326 "Tako složno, pa biće što Bog da."
0327 Kad Jovanu glas i knjiga dođe,
0328 On pokupi svu okolnu raju,
0329 Te u Dugu s vojskomj zapanuo
0330 U Nozdrama u tijesnu klancu,
0331 Viđe Jovan u drugome klancu
0332 Cerovića izabranu vojsku.
0333 Đe u klanac Kitu zapanuo,
0334 Pa se dvije sastaše vojvode,
0335 I braća se bracki pozdraviše,
0336 Za junačko zdravlje upitaše,
0337 Izvadiše ljeba, založiše,
0338 I napiše po jednom rakije,
0339 Pita Jovan Cerović-Novicu:
0340 "Imaš, Novo, koliko družine?"
0341 Novica mu pravo kaživaše:
0342 "Ne pitaj me, mio pobratime,
0343 "Otkuda ću jedan imat’ vojske,
0344 "Evo ima deset godin’ dana
0345 "Da se koljem s Turcim’ bez prestanka,
0346 "A lani mi mnoštvo poginulo
0347 "Kad udrismo tvrdu Kolašinu,
0348 "Porobismo, ognjem popalismo;
0349 "Pa tu skoro pogibosmo ljuto
0350 "Pod pustijem Nikšickijem gradom,
0351 "Kad ga, znaš li, na juriš uzesmo,
0352 "Porobismo te ga opalismo,
0353 "Nemam više ni punu hiljadu.
0354 "Ama kad se pregne umirati,
0355 "Rad je ginut’ dok teče jednoga.
0356 "A ti, brate, koliko imadeš?"
0357 Tad Novici Jovan progovara:
0358 "Ne pitaj me, Bogom pobratime,
0359 "Ni vrijeđaj moje rane ljute,
0360 "I ja sam ti grdno izginuo.
0361 "Đe imadoh momka biranoga,
0362 "I boljega vojsci prvijenca
0363 "Izgibe mi jurišeć’ na Turke.
0364 "Ama imam, milom Bogu vala
0365 "Jošt junak blizu dv’je hiljade,
0366 "Te su sa mnom došli umirati.
0367 "Al’ je sila, brate, od Turaka!
0368 "Da se u so butum prometnemo,
0369 "Ne bi smo im edžek osolili,
0370 "A kamo li njima udariti."
0371 U riječi u kojoj bijahu,
0372 Al’ eto ti do dvoje momčadi,
0373 Vojvodama dobre nose glase:
0374 "Pozdravlja vas s Planinice Mirko,
0375 "Tu je s vojskom sinoć počinuo,
0376 "U hitnji je vojsku pokupio,
0377 "Očekiva Crmničku nahiju,
0378 "Riječku je doma ostavio
0379 "Da mu čuva od Skadra bogaze,
0380 "Pozdravio, ovako rekao:
0381 "Kad vidite da nastupe Turci,
0382 "Popadajte u zelenu travu,
0383 "Nek’ se vojska u Dugu uvali,
0384 "Upustite između dva klanca
0385 "Među Kitom i među Nozdrama,
0386 "Kako vam je u knjigi pisao.
0387 "Tek što s Turcim’ boja započnete,
0388 "Mi ćemo vam doći u pomoći."
0389 To rekoše, natrag potekoše.
0390 Ne postoja ni dva ni tri sata,
0391 Turska vojska Dugom pomolila,
0392 Bubnji tuku, a borija svira,
0393 Stoji prolom od konjskih kopita,
0394 Zašjala se Duga od mušketa,
0395 I od turskih o bedri sabalja
0396 Da je strašno očima gledati,
0397 A kamo li vojsci udariti.
0398 Koliko je Duge u duljini,
0399 Ima puna do osam sahata,
0400 A širine između planina
0401 Ne bi mala puška premetnula,
0402 Sva je butum Duga oživljela
0403 Od silnijeh konja i junaka.
0404 Ali raja, da je Bogu vala!
0405 Žedna jadna na svog dušmanina,
0406 Srce stegnu, a junački pregnu,
0407 Boj započe Baćović Jovane
0408 U tijesnu klancu u Nozdrama.
0409 S pleći poče, sa srećom započe,
0410 A Novica s prsi iza Kite.
0411 Jednog sata i jednog dekika
0412 Zapucaše puške s obje strane,
0413 A vojvode vješti bojevima
0414 Drugom pušku ne šćeše puniti,
0415 Nego oštre nože povadiše,
0416 Te na Turke juriš učiniše,
0417 I šnjima se grdno izm’ješaše.
0418 Stoji zveka noža i sabalja,
0419 A lomjava askerski mušketa,
0420 Srbi s’jeku nožem smrtimičke,
0421 A askeri natiču ih žive
0422 Na nesretnje oštre bajunete.
0423 Ala banda uzavrela kavga,
0424 Stoji vriska srpskijeh junaka,
0425 Stoji piska vojske u Turaka,
0426 Tu se kolju samrtni junaci,
0427 A leleču mnogi ranjenici,
0428 Tu brat brata poznat’ ne mogaše,
0429 Kamo li će Turčin kaurina;
0430 Uzmuti se vojska na sve strane
0431 Kao ždralji u mutnu oblaku,
0432 Tu se ne zna ko je starješina,
0433 Ko je paša, ko li je bimbaša,
0434 Ko miralaj, ko li je juzbaša,
0435 Tu bubnjari bubnje pobacali,
0436 Trumbetaši bacili borije,
0437 Tu ne čuje mlađi starijega,
0438 No svak sebe kako može brani,
0439 Jer da bježi, bježati ne može,
0440 Nema puta kud će pobjegnuti.
0441 Ama bježe brdom i kamenjem,
0442 Te stramoglav lete niz litice,
0443 Đe mu ni vran kosti naći neće.
0444 To gledao paša Derviš-paša,
0445 Te borijom vojsci glasa dava
0446 Da svak bježi kako koji može,
0447 A on svog konja ošinuo,
0448 Te pobježe s polovicu vojske
0449 Da uteče gradu Nišićkome.
0450 Al’ ne vidi čudo iznenada,
0451 Crnogorce đe ga puškom gađu.
0452 Kad dođoše među Crnogorce,
0453 Dočeka ga oganj iz pušaka
0454 Kao kiša iz crna oblaka,
0455 Pa u travu puške pobacaše,
0456 A noževe šjajne povadiše,
0457 Jurišiše složno među Turke
0458 Kao gladni vuci u torinu,
0459 Tu se kolju vojske na krvničku.
0460 Blago tome ko odma pogibe,
0461 Da ne gleda muku pred očima.
0462 To gledali dvije vojevode,
0463 To gledao Jovan i Novica,
0464 Ostaviše svoje ranjenike,
0465 Potekoše trkom na dušmana.
0466 Bože mili, je li take kavge
0467 Bilo ikad poslije Kosova,
0468 Ili boja skoro na Grahovcu?
0469 Čisto nije otkad pamte ljudi.
0470 Tu se klaše od podne do mraka,
0471 Ne jedoše, nita vode piše,
0472 A kamo li da se odmoriše.
0473 Pobježe im paša Derviš-paša
0474 Sa tri druge paše u Nikšiće,
0475 Mnogu svoju potrošiše vojsku,
0476 Ne zna joj se broja ni teftera.
0477 Tu pogibe Sali-Ferik-paša,
0478 I pogibe Arl’ucki bimbaša,
0479 Silno ture beže Arslan-beže,
0480 I pogibe sa Zagorja bego,
0481 Mlado momče Čengijć Muhamede,
0482 Mnoge baše i mnoge juzbaše.
0483 Što ću vam ih po imenu pričat’,
0484 Nego mnogi age i begovi,
0485 A askeru ni broja se ne zna,
0486 Kad se dvije rastadoše vojske,
0487 Najedno se skupi srpska vojska,
0488 I vojsku su na tefter uzeli,
0489 Ljuto im je vojska izginula,
0490 Od pet do šest punije stotina,
0491 I pogibe Baćović Jovane.
0492 Blago njemu i njegovoj duši
0493 Diša će mu raja uživati,
0494 Slava će se tvoja spominjati,
0495 Dokle teče Srba i svijeta,
0496 I dok teče gusal’ i guslara,
0497 Junaštvo ti u pjesni pjevati.