Boj na Požarevcu

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu


Boj na Požarevcu

0001 Zbor zborila nemačka gospoda,
0002 U Banatu pred bijelom crkvom:
0003 "Šdto se čuje kraj tiha Dunava
0004 "U pitomoj u zemlji Srbiji?
0005 "Da l’ udara Đerdap u kamenje?
0006 "Da li silan vetar u Golubac,
0007 "Te mu rušne odjekulu kule,
0008 "Te se jeka na daleko čuje,
0009 "I prozore naše potresuje,
0010 "Te nam nije s mirom piti vino,
0011 "Ni gospocku riječ govoriti?"
0012 No govori jedan od gospode:
0013 "Ne budal’te, moja braćo draga,
0014 "Sad Đerdapu zimno vreme nije,
0015 "Da on sobom o kamenje bije,
0016 "Nit’ Golubac s kulam’ uzjekuje,
0017 "Da njegova jeka dosađuje;
0018 "Već se biju dvije silne vojske
0019 "U pitomu šeru Požarevcu,
0020 "Jedno turska, a drugo je srpska;
0021 "Pred turskom je Asan-delibaša,
0022 "A pred srpskom slavni knez-Milošu.
0023 "Evo ima tri bijela dana
0024 "Otkako se biju brez prestanka,
0025 "Srpska vojska tursku opkolila,
0026 "A u tvrde šance zatvorila,
0027 "Pa ih ljuto iz pušaka tuku,
0028 "Mloge mrtve po megdanu vuku,
0029 "Te im svlače toke i jeleke,
0030 "I sa nogu od čoje dizluke.
0031 "Pa se srpska vojska posilila,
0032 "Na šančeve juriš učinila,
0033 "Tri su njima šanca osvojili,
0034 "U četvrti Turke zatvorili,
0035 "Pa ih more i glađu i žeđu."
0036 To gospoda u riječi beše:
0037 A stražarče dotrča sa straže,
0038 Pa govori Banatskoj gospodi:
0039 "Što ste seli, Banatska gospodo?
0040 "Malo vi je dana gospockije,
0041 "Kad se vino i rakija pije,
0042 "Nego evo čuda i većije:
0043 "Đe se Miloš s delibašom bije
0044 "Usred polja na vidoku svetu,
0045 "Jedan drugom sad čini osvetu.
0046 "Miloš sablju u rukama nosi,
0047 "Oko sebe zlobne Turke kosi,
0048 "Prsi svoje Turcima unosi,
0049 "Delibaši najviše prkosi,
0050 "Što mu megdan na sablju dobiva.
0051 "Delibaša s kopljem se povija,
0052 "Na Miloša u prsi navija,
0053 "No se Miloš od koplja odgodi,
0054 "Delibaša drugoga pogodi,
0055 "Baš Jovana Miloševa šuru,
0056 "Oštrim kopljem Turčin s konja grunu,
0057 "Jovan s hata u travicu pade,
0058 "I u ruke dušu Bogu dade.
0059 "Za njim Miloš od srca uzdanu,
0060 "Pa otide veću činit’ branu.
0061 "Sa svojima na Turke poleti,
0062 "Tu Jovana svog šuru osveti.
0063 "Već se Turci držat’ ne mogoše,
0064 "No s megdana oni pobegoše,
0065 "U svoje se šance zatvoriše,
0066 "Pa Miloša za mir umoliše.
0067 "Ovako mu sa šanca govore,
0068 "I pokorno za predaju mole:
0069 ""Molimo te, srpski knez-Milošu,
0070 ""Oprosti ni za pogrešku našu,
0071 ""Da smo za te mi odavno čuli,
0072 ""Mi bi ti se onomad predali,
0073 ""Ne bi tako od sablje padali,
0074 ""No ćemo se i sada predati,
0075 ""I atove sa oružjem dati."
0076 "Kada Miloš saslušao Turke,
0077 "A on diže svoje Bogu ruke:
0078 ""Vala tebe, milostivi Bože!
0079 ""Koji danas Srbima pomože."
0080 "Pa kad dobro za predaju znade,
0081 "A on vojsci zapoved izdade,
0082 "Da se vojska sva u red postavi,
0083 "I Turcima tud’ sokak ostavi.
0084 "Odma vojska u poredak stade,
0085 "I Turcima znak polaska dade.
0086 "Na šancu se otvoriše vrata,
0087 "I četiri izvedoše ata,
0088 "Pod sedlima i pod uborima,
0089 "Sa crvenom čohom pokriveni,
0090 "Tu Milošu na dar dovedeni.
0091 "Miloš dare od Turaka primi,
0092 "I sa njima razgovor učini,
0093 "Da sad s mirom na alaje pođu,
0094 "I da tako na Ćupriju dođu.
0095 "Tako Turci iz šanca pođoše,
0096 "I pokorno kroz vojsku prođoše,
0097 "Znak predaje s time učiniše,
0098 "I Ćupriji upravo odoše.
0099 "Tako Miloš tu predade Turke,
0100 "Te Srbiju oslobodi muke."
0101 Tako stražar svoju pesmu kaza,
0102 Od gospode on primi penjaza
0103 Za Srbiju što donese glasa.
0104 Veseli se, srnska zemljo znana!
0105 Ti si danas sa Miloša slavna.Izvor[uredi]

Srpske narodne pjesme 1 - 9, skupio ih Vuk Stef. Karadžić, državno izdanje. Pjesme junačke novijih vremena o vojevanju za slobodu i o vojevanju Crnogoraca, knjiga osma, Beograd, 1900.