Bošnjaci na Moskovu

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu

0001 Polećela dva vrana gavrana
0002 Od Ozije ispod Moskovije,
0003 Krvava im krila do ramena,
0004 I krvavi kljuni do očiju;
0005 Tri četiri zemlje prelećeše:
0006 Karavlašku i Karabodansku,
0007 Skenderiju i Urumenliju;
0008 Odlećeše na Hercegovinu,
0009 Dolećeše do ravna Zagorja,
0010 Vijaju se i dva i tri sata,
0011 Ni na čije dvore ne padoše
0012 Da đe bi se malo odmorili
0013 Već na kulu Čengijć-Bećir-paše.
0014 Kad padoše, oba zagraktaše,
0015 A niz beden krila otpustiše,
0016 Krvavo im odlijeće perje,
0017 On opada na srčali pendžer,
0018 Vjetar nosi kadi u odaju.
0019 A kad kada ljute jade viđe,
0020 Ona ide pred bijelu kulu,
0021 Turi oči na bijelu kulu,
0022 A kad viđe dva vrana gavrana,
0023 Sa njima se kada razgovara:
0024 „Bogom braćo, dvije tice vrane!
0025 „Na vama su čudna obilježja:
0026 „Krvava vam krila do ramena,
0027 „I krvavi kljuni do očiju;
0028 „Čije ste se krvi napojili?
0029 „Odakle ste skoro polećeli?
0030 „Nijeste li od donje krajine,
0031 „Od Ozije ispod Moskovije?
0032 „Jeste l’ vid’li mlogu Tursku vojsku?
0033 „Jeste l’ vid’li Bećir-pašu moga,
0034 „I njegova brata Hasan-bega,
0035 „I mojega sina Osman-bega,
0036 „I sinovca Saku Smail-agu,
0037 „I našega Omer-pelivana,
0038 „I staroga Drndu barjaktara,
0039 „I ostale Turske poglavare?
0040 „Jeli zdrava i vesela vojska?
0041 „Igraju li konji pod momcima?
0042 „Vijaju l’ se na alaj’ barjaci?
0043 „Ljute li se turci, kako vuci?
0044 „Jel’ moj paša serašćer pred vojskom?
0045 „Oprema li čete u planine?
0046 „Dovode l’ mu roblja svakojaka?
0047 „Ima l’ dosta vlaha u sindžiru,
0048 „I kod njega tankijeh robinja?
0049 „Stoji l’ piska vlaha u sindžiru?
0050 „Igraju l’ mu vlahinje robinje?
0051 „Jel’ mi kako paša zadobio?
0052 „Vodi li mi roblja Moskovskoga,
0053 „Koje će me vjerno poslužiti?
0054 „Jesu l’ Turci šićar dijelili,
0055 „Jesu l’ paši starješinstvo dali?
0056 „Ide li mi paša Bećir-paša?
0057 „Kad će doći, da se njemu nadam?”
0058 Njoj govore dva vrana gavrana:
0059 „Posestrimo, bulo pašinice?
0060 „Radi bi ti dobro kazivati,
0061 „Al’ smo slabo dobra i viđeli;
0062 „Kazaćemo, ka’ što smo viđeli,
0063 „Jesmo skoro kod Ozije bili,
0064 „Sve smo vid’li, za koje nas pitaš;
0065 „Bila zdrava i vesela vojska,
0066 „I igraše konji pod momcima,
0067 „Vijaše se na alaj’ barjaci,
0068 „Ljutiše se Turci kako vuci,
0069 „I tvoj paša serašćer pred vojskom,
0070 „Opremaše čete u planine,
0071 „Dovode mu roblja svakojaka,
0072 „Ima dosta vlaha u sindžiru,
0073 „I kod njega tankijeh robinja;
0074 „Propištaše vlasi u sindžiru,
0075 „Poigraše vlahinje robinje
0076 „Za nevolju, ka’ za dobru volju;
0077 „U tvog paše do sedam robinja,
0078 „A u tvoga sina Osman-bega
0079 „I u njega tri tanke robinje,
0080 „U onijeh drugih pelivana
0081 „U kog dvije, u kog po četiri.”—
0082 Onda veli Bećir-pašinica:
0083 „Ja dva vrana, dva po Bogu brata!
0084 „Obadva ste mladi za bakšiša.”—
0085 Pođe njima bakšiš donijeti;
0086 Njoj govore dva vrana gavrana:
0087 „Stan’de, kado, al’ su jadi straga:
0088 „Bio ti je paša zadobio,
0089 „Ne dade mu đavo, da učuva,
0090 „Već on pođe dalje u Rusiju;
0091 „A kad vid’la moskovska kraljica,
0092 „Po imenu gospa Jelisavka,
0093 „Pod Turke je lagum potkopala,
0094 „I na lagum Turke namamila;
0095 „Kad lagumu živu vatru dade,
0096 „Odletiše pod nebesa Turci,
0097 „Treći dan su iz neba padali.”
0098 Onda veli Bećir-pašinica:
0099 „J’o dva vrana, jada golemoga!”—
0100 „Moja kado, još tu jada nema,
0101 „Sad ćemo ti jade da kažemo:
0102 „Što iza tog ostade Turaka,
0103 „Ev’ namače Moskovska kraljica
0104 „Šest stotina hiljada konjika,
0105 „Sve katane ljuta oklopnika,
0106 „Naćeraše na Oziju Turke;
0107 „Tu je Turska izginula vojska:
0108 „Velikijeh dvanaest vezira,
0109 „Osim malih paša ić’-tuglija
0110 „I od Bosne osamdeset bega.”
0111 Opet veli Bećir-pašinica:
0112 „J’o dva vrana, jada golemoga!”—
0113 „Moja kado, još tu nema jada,
0114 „Sad ćemo ti gore da kažemo:
0115 „Tvoga paša živa uvatiše
0116 „I tvojega sina Osman-bega,
0117 „U ordiju njinu odvedoše;
0118 „Al’ tvoj paša nađe prijatelja,
0119 „Prijatelja sa Hercegovine,
0120 „Po imenu Crnojević-Savu,
0121 „I to paši milo ne bijaše,
0122 „Kad mu stade Savo besjediti:
0123 „ „Stanidere, Bećir-pašo, kurvo!
0124 „ „Pet si mojih brata pogubio,
0125 „ „Vrlo si me za srce ujio,
0126 „ „Oduz’o mi zemlju i timare,
0127 „ „Moju zemlju na Hercegovini;
0128 „ „Kamo moja zemlja i timari?
0129 „ „Kam’ volovi moji ranitelji?
0130 „ „Kamo konji moji vitezovi?
0131 „ „Kamo mojih hiljada ovaca?
0132 „ „Kamo moje braće peterica?
0133 „ „Sve si meni, more, oduzeo,
0134 „ „I mene si pogubiti ćeo,
0135 „ „Ja pobjegoh u zemlju Moskovsku.” ” —
0136 „Ćaše mu se paša da opravda,
0137 „Ne dade mu Savo besjediti,
0138 „Manu mačem, ods’ječe mu glavu;
0139 „Ćadijaše i tvog Osman-bega,
0140 „Al’ ne daše Moskovska gospoda:
0141 „ „Nemoj, bratko, Crnojević-Savo!
0142 „ „Još je d’jete i ludo i mlado,
0143 „ „More naše knjige izučiti.” ”
0144 „Onda ti se Osman pokrstio,
0145 „I Moskovske knjige izučio,
0146 „Do sad ti se pokaluđerio.”
0147 Kad to čula Bećir-pašinica,
0148 A od jada crnoj zemlji pade,
0149 Dolje pade, gore ne ustade.

Izbor[uredi]

  • Sabrana dela Vuka Karadžića, Srpske narodne pjesme, izdanje o stogodišnjici smrti Vuka Stefanovića Karadžića 1864-1964 i dvestogodišnjici njegova rođenja 1787-1987, Prosveta. Pjesme junačke srednjijeh vremena, knjiga treća 1846, Beograd, 1988., str. 395-399.