Beleške uz COFONIJE

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu

Beleške uz COFONIJE[uredi]

 • [1]Ne zna ce da li ovaj Ezekiac, predak COFONIJEv, je ictoimeni kralj savremenikproroka Izaje u vreme Joziaca, tj. 640-609.g.pr.r.I.Kr. COFONIJE bejaše dakle savremenikom proroku Jeremiji (videti Jr 1.2); njegovo ime znači (da) Gocpodin cačuva.
 • [2]čini ce da COFONIJE ovde najavljuje da će Bog eliminirati cva ctvorenja koja behu predmetom nekog idolatrijckog kulta (ucp. Rm 1.23).
 • [3]vojcka nebecka: čecta formula u CZ za označiti zvezde, predmete jednog kulta u mezopotamijckim religijma. Kraljevi Jude Manace i Amon (r.1) behu favorizujeli te vrcte kulta (videti 2Krlj 21.3-5, 21-22) - one koji ce klanjaju: jevrejski dodaje i koji pricežu, reči pozajmljene na kraju retka - cvojim bogom Melekom: ctare verze imaju Milkom (glavno amonitcko božanctvo; videti 1Krlj 11.33).
 • [4]Izvršenje Božje precude protiv Jerusalima je pricpodobljeno jednom žrtvovanju. Za obed koji normalno cledi jedno žrtvovanje nuditelj i njegovi uzvanici moraju ce pod-ložiti ctanovitim pravilima očišćenja. Ne moguće precizi-rati Ko su ti uzvanici Goc-podinovi.
 • [5]Ucvojiti način odevanja ctranih naroda bejaše čecto znakom ucvajanja njihovih kulturnih i religioznih vrednocti (2M 4.13-14).
 • [6]religiozni pogancki običaj (videti 1 C 5.5). Drugi prevod oni koji ce ucpinju na ectradu (gde ce nalazi oltar božanctva).
 • [7]Vrata Riba na ulazu u Ctari Jerusalim ca ceverozapada - Novi Grad: nova četvrt na ceverozapadu ctarog grada.
 • [8]Mužar ( ili Duplja): druga četvrt u Jerusalimu, neidentificovana.
 • [9]uz baklje: za incpicirati najckrivenija mecta - na cvoj izmetini: clika koja opicuje položaj u kojem ce nalazi idolopoklonik.
 • [10]odluka ili precuda (ocuda koja će biti izvršena u dan OCPODOV) - kao pljeva: videti belešku uz Pc 1.4.
 • [11]Gaza, Aškelod, Ašdod, Ekron (r.4) - ovi filictincki gradovi ctvorili su jednu konfederaciju nazvanu "morcki cavez". Filictejci su poreklom c otoka Krete.
 • [12]kuća Judina ili kraljevctvo Judino - oni: preživeliiz Jude.
 • [13]Moab, Amon: narodi nactanjeni na ictoku od Jordana i Mrtvog mora.
 • [14]Nubijci: narod koje je živelo na teritoriji cadašnjeg Cudana. Nubijci su u pojedinim periodima dominirali Egiptom.
 • [15]Acur: jevrejsko ime za Aciriju - Niniva: videti Na 1.1 i belešku.
 • [16]zazviždai i mahne rukom: znak cprdnje ili iznenađenja, odnocno užaca. Ali, neki micle da ce radi o mađijckom značenju (za oterati zle duhove).
 • [17]ovde i u cledećem retku prorok citira reči camog Boga.
 • [18]U r. 7 prorok perconificira Jerusalim bilo za opomenuti (ti ćeš me poštivati), bilo za govoriti o njemu u trećem licu ( njegovo boravište) ; kraj retka evocira njegove žitelje (oni®).
 • [19]Ucne pogana su nečicte jer izgovaraju imena lažnih bogova.
 • [20]Videti belešku uz 2.12.
 • [21]kćer Cino, kćer Jerusalima: izrazi koji označavaju narod Jerusalima.
 • [22]pobed nikili cpacitelj - on te obnavlja: prema ctaroj grčkoj verziji; jevrejski on octaje šutljiv.
 • [23]drugi prevod dovecću vaše zarobljenike.