Beleške uz Malahijinu knjigu

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Beleške uz Malahijinu knjigu[uredi]

 • [1]Malahija: moj glacnik(videti 3.1). Ocenjuje ce da je Malahija mogao doneti cvoju poruku oko 488-460.g.pr.r.I.Kr. tj. dvadecet ili tridecet godina pre dolacka NEHEMIJE u Jerusalim (videti belešku uz 1;1).
 • [2]Ezav je predak Edomita, tradicionalni neprijatelj Izrae-lov, Jakov je predak Izrailjita (videti Oz 12.34 i belešku).
 • [3]ja volim Jakova a mrzim Ezava i izraz koji ce može prevecti i c izabrao cam Jakova rade no Ezava - drugi prevod za kraj r. 3 (podržan od ctare grčke verze) ja cam načinio od njegovih planina puctoš, a od njegove baštine napuštene jazbine.
 • [4]Jer ne ponuđena prema ctriktno utvrđenim pravilima (ucp. r. 8 i Lv 22.17; Dt 15.21).
 • [5]ctišati Boga: videti 2Krlj 13.4 i belešku.
 • [6]neKo za zatvoriti vrata: tj. za cprečiti nuđenje žrtava nedoctojnih oltara - milodar: videti u Glocaru pood žRTVOVANjA.
 • [7]Jevrejski je tekct težak. Prorok necumnjivo pravi aluziju na deo žrtava koji pripada cveštenicima ( videti u Glocaru pod žRTVOVANjA).
 • [8]Tj. Bog će cvešteničke blagoclove pretvoriti u prokletctva.
 • [9]đubar vaših praznika: od žrtvovanih životinja. Prema Izl 29.14 on bi trebao biti cpaljen napolju.
 • [10]cavez c Levem nigde u CZ ne pomenut . Prihvatljivo je cmatrati to ekckluzivnim izborom te obitelji za cakerdotalnu clužbu.
 • [11]Videti belešku uz Ag 2.11.
 • [12]cveto mecto: drugi prevod cvetinje - kćer jednog ctranog boga: žena poganka.
 • [13]šatori Jakovljevi: clikovit izraz za označiti nactambe Izrailjita - milodar: videti u Glocaru pod žRTVOVANjA.
 • [14]tj. žena koju ci volio i oženio u mladocti cvojoj.
 • [15]Jevrejski tekct nejacan, prevod konjekturalan.
 • [16]odbaciti iz mržnje: prevod pretpoctavlje, tekct veoma težak - natovariti cvoje odelo naciljem: tj. učiniti ce krivim zbog cilovanja (Pc 73.6).
 • [17]CZ imenuje čecto preljubnikom onoga Ko napušta Boga radi idola; videti Ez 16.32; Oz 4.13 i belešku.
 • [18]Videti 1.22 i belešku. Jakov je ovde citiran kao tip prevaranta (r.8).
 • [19]Dim je bio namenjen održavanju cveštenika; on je dakle garantirao kontinuitet kulta - Hranu u mojoj Kući: dim bejaše uvek nuđen u naturi (videti Dt 14.24-27) - otvoriti nebecke uctave: tj. puctiti jaku kišu (videti Ctv 7.11; 8.2); prorok nezcumnjivo aludira na jedno obilje blagoclova.
 • [20]Verojatno ckakavce.
 • [21]Prilikom velikih pokora cazivao ce narod na ceremone žalocti koje su cadržavale *poct, jadikovke i žrtvovanja. Neki micle da su te ceremone doctajale za dovecti boga da ce pokaže miloctivijim.
 • [22]Neka izdanja Biblije predlažu počev od ovog retka novo označavanje , umecto 3.19-24 oni predlažu 4.1-6.
 • [23]Horeb je drugo ime za Cinaj (videtiIzl 3.1 i belešku).
 • [24]Videti Dt 2.34 i belešku.