Jaut-beg i Pero Mrkonjić

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

0001 Ni zorice ni bijela dana,
0002 Od danice ni spomena nema,
0003 Dok s’ u Skadru vrata otvoriše,
0004 Iz grada je junak izlazio
0005 Na doratu konju od megdana,
0006 Zelen ga je barjak poklopo,
0007 Poklopio njega i dorina,
0008 Za njim ide do tridest Turaka:
0009 To bijaše silan Jaut-bego.
0010 Pa govori silan Jaut-bego:
0011 „Braćo moja, do tridest Turaka!
0012 „Nije l’ majka rodila junaka,
0013 „Jal’ sestrica brata odgojila
0014 „Na čistome đevojačkom krilu
0015 „I muškim ga opasala pasom
0016 „I junačkim dozivala glasom,
0017 „Spremila ga u četu junačku,
0018 „Da je danas u mojoj družini,
0019 „Ko bi znao selo nerobljeno,
0020 „Nerobljeno ni skoro paljeno,
0021 „Đe bismo mi šićar šićarili?”
0022 Sve mu ćuti trideset Turaka,
0023 Progovara ludi Amet-aga:
0024 „Ja moj brato, silan Jaut-bego!
0025 „Što će tebe selo i đavoli,
0026 „Otkle će nas vlasi poćerati?
0027 „Već ja znadem ćara i šićara:
0028 „Da idemo crkvi u Dečane,
0029 „Da bijelu porobimo crkvu,
0030 „Da nosimo blago Nemanjića,
0031 „A niko nas poćerati nema,
0032 „Nego sami crni kaluđeri,
0033 „Ni u jednog ni puške ni noža.”
0034 Kad to čuo silan Jaut-beže,
0035 On posluša svoga brata mila,
0036 Pa okrenu trideset Turaka,
0037 Otidoše crkvi u Dečane.
0038 Daleko ih starac ugledao,
0039 Ugledao starac igumane,
0040 A malo ih bliže susretnuo,
0041 Te im dobre konje privatio,
0042 Pa odvede konje u podrume,
0043 A odvede u ćelije Turke.
0044 „Ja čuješ li, starac igumane!
0045 „Gotov’, more, gosposku večeru,
0046 „Janje peci, a tuku pirjani,
0047 „A zamedi prepeke rakije.”
0048 To je njega starac poslušao,
0049 Te zgotovi gosposku večeru,
0050 Te večera trideset Turaka.
0051 I tu Turci noćcu prenoćiše.
0052 Kade svanu i ogrija sunce,
0053 Poranilo trideset Turaka,
0054 Oni piju kavu i rakiju;
0055 Kad se malo ponapili Turci,
0056 Progovori silan Jaut-bego:
0057 „Ja čuješ li, starac igumane,
0058 „Id’ otiđi u bijelu crkvu,
0059 „Te donesi blago Nemanjića,
0060 „Da ti b’jelu ne porobim crkvu.”
0061 Al’ govori starac igumane:
0062 „Prođi me se, silan Jaut-beže!
0063 „Ovđe nije Nemanjića blago,
0064 „Veće nešto sirotinjskog blaga;
0065 „Ak’ odneseš sirotinjsko blago,
0066 „Kleće tebe mloga sirotinja.”
0067 Za to Turčin haje i ne haje,
0068 Već doziva opet igumana:
0069 „Igumane, jedan papazino!
0070 „Zar ti ljudski poslušati ne ćeš?
0071 „Ako viknem Arnaute ljute,
0072 „Živa će te na vatru ložiti
0073 „I na svake muke udarati,
0074 „Pa ih opet moraš donijeti.”
0075 Opet veli starac igumane:
0076 „Vi možete kako gođ hoćete,
0077 „Ali nema blaga Nemanjića.”
0078 Tek da skoči trideset Turaka
0079 Da uvate starca igumana
0080 Da na muke njega udaraju,
0081 Al’ se Turcim’ dade pogledati,
0082 Pogledati niz polje zeleno,
0083 Al’ eto ti jednoga junaka,
0084 Sve kurjački kasa preko polja:
0085 Kakvo mu je svijetlo oružje!
0086 Sve u srmi i u suvu zlatu;
0087 Kad ga viđe silan Jaut-beže,
0088 On je svome govorio društvu:
0089 „Morete li, braćo, poznavati
0090 „Ono pseto što kasa uz polje?”
0091 Poznaje ga trideset Turaka,
0092 Poznaje ga, poznat’ ga ne može;
0093 U to doba junak u ćeliju,
0094 Te Turcima dobro jutro viče,
0095 I Turci mu pomoć privatili:
0096 „Da si zdravo, silan kaurine!”
0097 A to bješe Mrkonjiću-Pero:
0098 Pomače se trideset Turaka,
0099 Te i Peru mjesto napraviše
0100 U zastavi prema Jaut-begu;
0101 Dadoše mu čaše nekolike
0102 Ožđeldije i dobrodošlice,
0103 Dok se Pero malo napojio.
0104 Kada čaša Jaut-begu dođe,
0105 Onda veli silan Jaut-bego:
0106 „Zdrav da si mi, Mrkonjiću-Pero!
0107 „Ni u moje ni u tvoje zdravlje,
0108 „Ni u zdravlje cara ni ćesara,
0109 „Ni u kakva proča gospodara,
0110 „Već u moga mača zelenoga,
0111 „Koji će ti osijeći glavu.”
0112 Ćuti Pero, ništa ne besjedi,
0113 Čaša ide od ruke do ruke,
0114 Doke siđe u Perove ruke,
0115 Onda Pero begu nazdravio:
0116 „Zdrav da si mi, silan Jaut-bego!
0117 „Ni u moje ni u tvoje zdravlje,
0118 „Već u ime Boga istinoga
0119 „I svetoga kralja Dečanskoga.
0120 „Kome sam se danas zamučio,
0121 „I u moga bistra dževerdana,
0122 „Koji će ti srce prekinuti.”
0123 Čašu popi, na siniju baci,
0124 A položi pušku po siniji,
0125 Dobroj pušci dade vatru živu,
0126 Dobra puška vatru privatila,
0127 Ne pokvari toke na prsima,
0128 Već pokvari srce u Turčinu.
0129 Kako beže pade po trpezi,
0130 A to ciknu ludi Amet-aga,
0131 Pa poteže od bedrice ćordu,
0132 Šćaše Peru osijeći glavu,
0133 Dočeka ga Brđanine-Pero
0134 A na svoje dvije puške male,
0135 Na prsi mu toke prolomio
0136 I na leđi pendžer otvorio;
0137 Onda skoči Mrkonjiću-Pero,
0138 Pa poteže noža okovana,
0139 U ostale udario Turke,
0140 Sedam, osam osiječe glava,
0141 A ostali pobjegoše Turci:
0142 Od trideset dvadest utjecalo,
0143 Niti traže konja ni oružja,
0144 Niti traže blaga Nemanjića,
0145 Već da kažu kako im je bilo,
0146 Kad su išli crkvi u Dečane
0147 Te tražili Nemanjića blago.