Đerić Nikola i Rezović Ibro (komad)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

0001 Knjigu piše Đeriću Nikola
0002 Kod lijepa vrela Korjenice,
0003 Te je šalje k Izačiću gradu
0004 A na ime Rezoviću Ibri:
0005 "Aj Turčine, Rezoviću Ibre,
0006 "Šalji meni dugu pušku moju,
0007 "Kojuno si šašinski uzeo.
0008 "Ako li je ti poslati nećeš,
0009 "Izađi mi na mejdan junački
0010 "U neđelju koja prva dođe
0011 "Na Rakovac il’ na Rudanovac,
0012 "Ali, Ibro, na Broćanac ravni,
0013 "Al’ na među tursku i kaursku,
0014 "Đe gledaju Turci i kauri,
0015 "Da se mi dva onđe ogledamo,
0016 "Da vidimo tko je kakav junak."
0017 Knjiga dođe k Izačiću gradu
0018 A na ruke Rezoviću Ibri.
0019 Kad je Ibro knjigu pregledao,
0020 Onda drugu rukom napisao,
0021 Pak je šalje preko Pješavice
0022 Kaurinu Đeriću Nikoli:
0023 "Kaurine, Đeriću Nikola,
0024 "Ja ti ne dam duge puške tvoje,
0025 "Nego ću ti na mejdan izaći
0026 "U neđelju koja prva dođe,
0027 "Izići ću k bijelu Rakovcu
0028 "A na među tursku i kaursku,
0029 "Đe gledaju Turci i kauri,
0030 "Da vidimo tko je kakav junak."
0031 Ište Ibro konja od mejdana
0032 Po lijepoj Bijaćkoj krajini.
0033 Dobra ga je sreća nanijela
0034 Na dorata Poprženovića,
0035 Na dorata od stotinu groša.
0036 Kad je Ibro konja pogodio,
0037 Konja vodi k Izačića gradu,
0038 Pak ga zobi ječmom i šenicom.
0039 A kad bilo u subotu, braco,
0040 Sigura se Đeriću Nikola,
0041 I on ode k bijelu Rakovcu,
0042 Kod Rakovca noćcu prenoćio
0043 U subotu u oči neđelje.
0044 Kad u jutru osvanu neđelja,
0045 Podranio Đeriću Nikola,
0046 Pak se višnjem Bogu pomolio,
0047 Umio se i Bogu molio,
0048 Pak on junak na mejdanu šeće.
0049 Kad u jutro danak osvanuo,
0050 Sigura se Rezoviću Ibro,
0051 Pak on ide k bijelu Rakovcu
0052 Naopako i u zočas po se.
0053 Lipo su ga turci svjetovali:
0054 "Vaj ti Ibro, naše janje drago,
0055 "Tako tebi dina i omana,
0056 "I tako ti posta ramazana,
0057 "I tako ti ćabe, kuće božje,
0058 "Radi nama obraz osvitljati
0059 "Na onome crnom kaurinu."
0060 Pak on ide k bijelu Rakovcu.
0061 Podvikuje Rezoviću Ibro:
0062 "Kaurine, Đeriću Nikola,
0063 "Izlazi mi na mejdan junački,
0064 "Ne vrši tu oko potočine,
0065 "Kano krmče oko kukuruza."
0066 Al’ podviknu Đeriću Nikola:
0067 "Goni, Ture, tu kobilu na me,
0068 "Da pogubim tebe i kobilu.
0069 [.............................................]