Zakon o vojnim pomorskim zastavama Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ZAKON O VOJNIM POMORSKIM ZASTAVAMA SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I O KOMANDNIM I RANGOVNIM ZASTAVAMA[1]

(»Službeni list SFRJ« br. 22/73)


I. VOJNE POMORSKE ZASTAVE[уреди]

Član 1.

Vojne pomorske zastave Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije su:

1) zastava brodova Ratne mornarice;

2) zastava brodova graničnih jedinica;

3) pramčana zastava.

Član 2.

Vojne pomorske zastave Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije viju:

1) zastavu brodova Ratne mornarice i pramčanu zastavu — brodovi Ratne mornarice oružanih snaga Jugoslavije;

2) zastavu brodova graničnih jedinica — brodovi graničnih jedinica oružanih snaga Jugoslavije.

Član 3.

Zastava brodova Ratne mornarice je crvene boje. Gornja unutrašnja četvrtina zastave pokrivena je zastavom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u vodoravnom položaju i odvojena je od crvenog polja cele zastave uskim belim porubom. Crvena petokraka zvezda u sredini zastave Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije obrubljena je uskim žutim porubom i leži na žutom kružnom vencu. Odnos širine prema družini zastave je jedan prema jedan i po.

Član 4.

Zastava brodova graničnih jedinica je crvene boje, sa zastavom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u obliku ravnokrakog trougla čija je osnovica na unutrašnjem rubu, a vrh u sredini crvene zastave. Crvena petokraka zvezda nalazi se u sredini belog polja zastave Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, računajući prema sredini njenog plavog i crvenog polja, i svojim vrhovima ne prelazi na plavo odnosno crveno polje. Odnos širine prema dužini zastave je jedan prema jedan i po.

Član 5.

Pramčana zastava je crvene boje, sa grbom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u sredini. Središna tačka grba poklapa se sa tačkom u kojoj se seku dijagonale zastave. Odnos širine prema dužini zastave je jedan prema jedan i po.

II. KOMANDNE ZASTAVE I PLAMENCI[уреди]

Član 6.

Komandne zastave su:

1) zastava Predsednika Republike odnosno zastava Predsednika Predsedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

2) komandne zastave i plamenci vojnih starešina određenog čina ili položaja odnosno komandanta odgovarajuće plovne jedinice ili broda;

Član 7.

Zastava Predsednika Republike odnosno zastava Predsednika Predseništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije je zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u obliku kvadrata, sa grbom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u sredini belog polja umesto crvene petokrake zvezde, čiji vrh dopire do sredine plavog polja, a donje ivice do sredine crvenog polja zastave. Zastava je obrubljena porubom čija širina iznosi osminu dužine stranice kvadrata, a sastavljena je od plavih, belih i crvenih trouglova. Osnovica trougla iznosi jednu dvanaestinu, a širina jednu osminu ukupne dužine stranice zastave. Spoljni trouglovi su bele boje, a unutrašnji naizmenično plave i crvene boje. U uglovima zastave nalaze se deltoidi plave boje.

Član 8.

Zastavu Predsednika Republike odnosno zastavu Predsednika Predsedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije vije brod Ratne mornarice na kome se nalazi Predsednik Republike odnosno Predsednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Član 9.

Komandne zastave i plamence vojnih starešina određenog čina ili položaja odnosno komandanta odgovarajuće plovne jedinice ili broda iz člana 6. tačka 2. ovog zakona, ustanovljava Predsednik Republike odnosno Predsedništvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Komandne zastave i plamence iz stava 1. ovog člana vije brod Ratne mornarice na kome je ukrcan vojni starešina odgovarajućeg čina ili položaja odnosno komandant odgovarajuće plovne jedinice ili broda.

III. RANGOVNE ZASTAVE[уреди]

Član 10.

Rangovne zastave su:

1) rangovna zastava predsednika Savezna skupštine;

2) rangovna zastava članova Predsedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

3) rangovna zastava predsednika Saveznog izvršnog veća;

4) rangovne zastave vojnih starešina određenog čina ili položaja.

Rangovne zastave iz tačke 4. stava 1. ovog člana ustanovljava Predsednik Republike odnosno Predsedništvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Član 11.

Rangovna zastava predsednika Savezne skupštine je zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u obliku kvadrata sa grbom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u sredini umesto crvene petokrake zvezde. Visina grba od njegovog donjeg ruba do vrha iznosi dve trećine stranice zastave.


Član 12.

Rangovna zastava članova Predsedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije je zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u obliku kvadrata, sa petokrakom zvezdom i kružnim vencem u sredini. Petokraka zvezda je crvene boje sa žutim rubom, a venac je žute boje. Poluprečnik kružnog venca iznosi jednu četvrtinu dužine stranice zastave.

Član 13.

Rangovna zastava predsednika Saveznog izvršnog veća je zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u obliku kvadrata sa petokrakom zvezdom u sredini. Petokraka zvezda je crvene boje sa žutim rubom.

Član 14.

Rangovne zastave iz člana 10. ovog zakona vije brod Ratne mornarice kad se na njemu nalaze lica odgovarajućeg položaja ili vojne starešine odgovarajućeg čina odnosno položaja.

Ako se na ratnom brodu nalazi više lica koja imaju pravo na određene rangovne odnosno komandne zastave, ratni brod vije samo po rangu najvišu rangovnu zastavu odnosno najstariju komandnu zastavu. Uz najvišu rangovnu zastavu vije se i najstarija komandna zastava.

Ako se na ratnom brodu nalazi Predsednik Republike odnosno Predsednik Predsedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, ratni brod vije samo zastavu Predsednika Republike odnosno zastavu Predsednika Predsedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE[уреди]

Član 15.

Ovlašćuje se savezni sekretar za narodnu odbranu da donese bliže propise o tehničkim uslovima za izradu zastava utvrđenih ovim zakonom i o postupku i načinu njihovog isticanja na ratnim brodovima.

Reference[уреди]

  1. Popović & Jovanović (1979), str. 214—221

Literatura[уреди]

  • Popović, Milan & Jovanović, Miloš (1979): Državni amblemi i druge javne oznake u SFRJ, Beograd: Privredni pregled