Page:Ilustrovana vojna enciklopedija 1.pdf/34

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Ова страница је лекторисана

АВИОН

нална платна имају нарочити облик и
служе за давање унапред уговорених
сигнала разним постављењем једног у
односу на друго. Треба их поставити на
погодна места, па макар и била виђена
од непријатеља. Њима рукује антенски
официр.
 АВИОН-ТЕНК је аероплан код кога
су посада и мотор блиндирани (оклоп-
љени металним оклопом). Елиса му је
од метала. Заштићен је потпуно против
паљења запаљивим зрном. Реон дејства
му је као код аероплана за бомбардова-
ње у бојишној зони. Има већ више си-
стема оваквих авиона. Обично су са ви-
ше седишта (4—6). Снабдевени су са
два до три мотора. Наоружани су са
5—6 митраљеза, који бију на све стране
тако да не постоји нигде мртав угао —
нетучен простор.
 Ови аероплани бн требали да пробију
сваки застор борбених аероплана и да
врше насилно извиђање, односно да
прокрче пут и заштите садашњу авија-
цију за извиђање.
 АВИОНСКЕ ФАБРИКЕ в. ФАБРИКЕ
АВИОНА И ФАБРИКЕ АВИОНСКИХ
    МОТОРА
 АВРО 504 К. са ротативним мотором
Сиделеј-Линкс од 180 к. с. енглески аеро-
план за извиђање, чији је први нацрт
израђен још 1912 г.
 АГА (тур.), војничко и феудално зва-
ње код Турака. Ага је добијао од сул-
тана земљу (тимар) на доживотно ужи-
вање (у Турској се земља сматра као
Божја, те је према томе нико није могао
имати као личну својину, већ је султан,
као изасланик Алаха на земљи, делио
заслужнима на уживање), али је зато
морао служити у коњици. У Алжирији
ага има ранг пуковника.
 АГАДИР, пристаниште у Мароку, на
Атлантском Океану. У ово пристаниште
Немачка је 1 јула 1911 г. послала то-
повњачу „Пантер“, да би Француску
приморала на преговарање, пре него што

    

АГОРДАТ

би преузела протекторат над Мароком.
Овај немачки гест уродио је плодом, па
је постигнут француско-немачки спора-
зум (новембра 1911) којим је Француска
добила протекторат над Мароком а Не-
мачка у накнаду добар део француског
Конга, који је после Светског рата по-
дељен између Енглеске и Француске.
 АГАСИ или АКСУМИТИ номадски на-
род у некадашњој краљевини Аксум, у
Абисинији. Агаси су потомци старих
Етиопљана. Били су под влашћу Ауре-
лијана и Јустинијана.
 АГАФАРИ, чин у абисинској војсци.
Ађутант покрајинских гувернера и ви-
ших официра.
 АГЕНТ (шпијун, ухода) је оно лице
које врши тајно обавештајну службу у
туђини а за свој народ. Ако то чннн у
корист војске, онда се ово лице назива
војним агентом. Они могу да врше ову
службу својевољно, као занат, из па-
триотизма или из користољубља, или
пак принудно, кад се узимањем поро-
дице као таоца на то натерају. Ако
агент служи само једној земљи назива
се једноличним, ако пак двема земљама
у исто време онда дволичним. Према
трајању службе, агенти могу бити:
стални и привремени. Са агентима тре-
ба бити врло обазрнв.
 АГЕНЦИЈА АВАЛА, новинарска аген-
ција у Београду, која има своје допис-
нике у свима већим престоницама Евро-
пе, и добро организовану обавештајну
службу. Основана је после рата.
 АГЕНЦИЈА АВАС, велика новинарска
обавештајна агенција у Паризу, која
има дописнике у целом свету.
 АГЕНЦИЈА РАЈТЕР, енглеска нови-
нарска агенција.
 АГЕНЦИЈА СТЕФАНИ, полузванична
италијанска новинарска агенција.
 АГИЛАН, хитар, брз, окретан, преду-
зимљив.
 АГОРДАТ, положај у Еритреји, на ле-
вој обали реке Барке, на коме се, 1890,


— 32 —