Page:Ilustrovana vojna enciklopedija 1.pdf/32

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Ова страница је лекторисана

АВИОН

борбе) што већа брзина пењања (онај ко-
ји доминира сигурнији је у победу),
што већи плафон (лакше скривање у
облацима и вршење изненађења, пости-
завање велике брзине пикирања) што
већу покретљивост, што већу преглед-
ност, што веће изражавање ватрене мо-
ћи и што солиднију израду.

 Пошто једним типом није могуће за-
довољити све ове услове, помишља се
на увођење трију типова и то: једносе-
да, дво-троседа и вишеседа.
 Ипак је за сада прави дневни борбе-
ни апарат једносед, наоружан са два
митраљеза, који гађају кроз елису, а онн
су удешени тако да зрно пролази оног
момента кад елиса није испред њега
(синкронизација). Ово је постигнуто ве-
зивањем рада митраљеза за рад мото-
ра. Ручица за окидање је у рукама пи-
лота. Гађање је само у правцу кретања
авиона. Тачност погађања је велика.
Нишањење се врши целим апаратом.
Њима ће се и у будуће давати чисто
нападне улоге, док ће двоседи или ви-
шеседи имати у већини заштитну улогу
извиђачке или авијације за бомбардова-
ње, јер им је радиус већи услед веће
количине горива коју носе и јаче од-
бранбене моћи, јер су наоружани са ви-
ше митраљеза за гађање у све стране.
 За борбу ноћу подеснији су двоседи
за борбу, јер имају митраљезе покретне,
те могу гађати непријатељске тешко
оптерећене бомбардере са мањом брзи-
ном, ухваћене у рефлекторски сноп, без
икаквог маневрисања апаратом, која би
могла да га доведу у опасност уласка у
сноп рефлектора, већ самим померањем
митраљеза.
 АВИОН ЗА БОМБАРДОВАЊЕ је апа-
рат одређен за ношење веће количнне
експлозива и њено бацање на разне
објекте на непријатељској територији
ради рушења.
 Употребљавају се два различита ти-

    

АВИОН

па: авион за дневно и авион за ноћно
бомбардовање.
 АВИОН ЗА ДНЕВНО БОМБАРДОВА-
ЊЕ, двосед, биплан, мотор 48 коњ. сна-
га, брзина летења 210 км., трајање лета
3,5 — 5 часова, плафон-висина 5.000 м.
носи 1.000 кг. бомби.
 АВИОН ЗА НОЋНО БОМБАРДОВ-
АЊЕ (лаки), двосед или тросед, биплан
500 к. с., брзина летења 170 км. трајање
лета 4—6 часова, плафон 6.000 м., радна
висина 4.000 м. носи 1.500 кгр. бомби.
Наоружан је са три митраљеза, од ко-
јих је један за пилота и дејствује кроз
вијак, а два за бомбардера и дејствују
на све стране сем напред. Посаду са-
чињавају пилот и бомбардер.
 АВИОН ЗА НОЋНО БОМБАРДОВА-
ЊЕ (тешки), вишесед, биплан, три-
план нтд 1.600 к. с. (4 мотора од по 400
к. с.), брзина летења 170 км. на час,тра-
јање лета 6—7 часова, плафон 5.500 м
радна висина 4.000 м., носи 2.500 кгр
бомби. Наоружан је са три митраљеза
(један за пилота, два позади, за бомбар-
дера, дејствују као горе), а посаду са-
чињавају пилот, два бомбардера (један
напред, један назад) и радио-телегра-
фист.
 АВИОН ЗА ИЗВИЂАЊЕ је апарат за
прикупљање података о непријатељу и
њихово јављање командантима. Из са-
мог задатка види се, да по правилу, ни-
кад не треба да буде једносед, јер је пи-
лот непрестано заузет контролисањем
справа за летење и самим летењем те
му не остаје времена за осматрање. За
то авион за извиђање мора да има још
једно лице — извиђача — чија ће дуж-
ност бити извиђање и руковање спра-
вама за исто.
 Апарат је обично двосед. Посаду му чи-
не пилот (управљач апаратом) и изви-
ђач, лице које врши само извиђање.
Конструктивни услови авиона за изви-
ђање су: велики радиус летења, што
захтева већу количину горива, велику


— 30 —