Page:Ilustrovana vojna enciklopedija 1.pdf/31

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Ова страница је лекторисана

АВИАТИК

 у линији: у виду крста, степена (лево
или десно), колоне и шах-мата.
 У ваздуху, ма који построј заузима-
ли, авиони морају бити на растојању
најмање 20, отстојању 100 и надвишава-
њу 50 метара, како се не би услед ме-
стимично разређеног ваздуха сударали.
 „АВИАТИК”, марка немачког авиона
употребљеног у 1914 год. Двокрилац.
Место извиђача испред пилота. Мотор
„Мерцедес” 100 к. с.
 АВИЗ, војнички и верски ред у По-
ртугалији, основан у XII в.
 АВИЗА, заповест која се издаје пре
стварне — праве заповести, којом се са-
општава само да ће се извесна радња
предузети, како би се припремне радње
могле да изврше на време.
 АВИЗУНА ЂУЗЕПЕ, италијански ге-
нерал и државник (1789—1879).   Јован Југовић за време обуке 1912 г. у Француској

 АВИОН је први војнички аероплан
конструисан од париског инжењера А-
дера Клемана. То је био апарат са кри-
лима као у слепог миша. За кретање су
служиле две двојне елисе, које је окре-
тала парна машина. Конструисан је
1886 г. кад је летилица прешла неких
100 метара али скоро не дижући се од

   

АВИОН

земље. При спуштању на земљу сва се
разбила, због чега је комисија дала не-
повољно мишљење. Године 1897 Адер је
конструисао апарат други, истог типа.
Прва проба је прво извршена само
пред претседником комисије одређеним
од стране министра рата, генералом Ме-
нисом 12 октобра. Како је проба успела,
претседник је сазвао комисију за 14 ок-
тобар. Авион је пред комисијом напр-
авио један круг од 300 метара и дигао се
у ваздух. Правећи скокове прешао је
неких 150 метара и при атерирању се
оштетио. Комисија је дала неповољно
мишљење, те је по наређењу министро-
вом прекинуто са пробама. Реч авион
долази од латинске речи avis — птица.
Име првог авиона било је Еол. Данас
се авион употребљава као стручан на-
зив за аероплане.

 АВИОН ЗА БОРБУ је апарат одређен
за напад на непријатељске летеће спра-
ве у ваздуху.
 Као и свуда, задатак овог авиона за-
хтева и нарочите услове конструкције.
Главни услови су: велика хоризонтална
брзина (да би могао стићи сваки други
апарат ради напада и извлачење из


— 29 —